Dental Tribune Poland
AG.Live to przyszłościowy punkt kontaktowy do idealnego zarządzania infrastrukturą cyfrową w laboratorium. (Zdjęcie: Amann Girrbach)

Rozszerzenie cyfrowych procedur pracy CAD/CAM Ceramill na gabinety

By Amann Girrbach
September 01, 2021

Dzięki Ceramill Direct Restoration Solution (DRS) firma Amann Girrbach rozszerza swoją zintegrowaną cyfrową procedurę pracy na stomatologa i tym samym zamyka istniejącą lukę komunikacyjną pomiędzy gabinetem a laboratorium. Obaj partnerzy wnoszą swoje podstawowe kompetencje, aby zapewnić pacjentom ostateczne i funkcjonalne protezy zębowe jeszcze szybciej i w mniej skomplikowany sposób – mniejsze protezy nawet tego samego dnia, w zależności od odległości obu partnerów.

W zależności od rodzaju pożądanej współpracy dostępne są trzy procedury pracy zespołowej w połączeniu z odpowiednimi zestawami Ceramill DRS. Centralną podstawą każdej z tych procedur jest nowa platforma cyfrowa AG.Live, która oferuje zarządzanie infrastrukturą i przypadkami pacjentów z nieosiągalnym wcześniej poziomem ciągłości i wydajności oraz przenosi przepływ informacji i pracy pomiędzy gabinetem a laboratorium na nowy poziom.

Jako wariant podstawowy i początkowy funkcjonuje zestaw Ceramill DRS Connection Kit, dzięki któremu lekarze stomatolodzy i laboratoria mogą już w pełni wykorzystać zalety cyfryzacji. Obejmuje on skaner wewnątrzustny, Ceramill Map DRS, odpowiednie oprogramowanie do skanowania oraz połączenie z AG.Live. Dzięki temu wszelkie dane dotyczące zlecenia, w tym wszystkie wymagane informacje, mogą być bezproblemowo i w czasie rzeczywistym przekazywane do laboratorium. Tym samym nie są już konieczne odręczne arkusze zamówień i konwencjonalne wyciski. Potrzebny jest już tylko jeden transport: ten, który przywozi uzupełnienie – w przypadku prostych prac w tym samym dniu – do gabinetu w celu umieszczenia go w ustach pacjenta. Prowadzi to do lepszego doświadczenia stomatologicznego dla pacjenta, a w rezultacie do pozyskania nowych pacjentów i zwiększenia liczby zleceń laboratorium.

Jeśli preferowanym materiałem jest tlenek cyrkonu, zestaw High-Speed Zirconia Kit, składający się z tlenku cyrkonu do szybkiej synteryzacji Zolid DRS i odpowiedniego pieca do synteryzacji Ceramill Therm DRS, może optymalnie wesprzeć laboratorium w produkcji prostych prac z tlenku cyrkonu tego samego dnia.

Aby w kolejnym etapie jeszcze szybciej zapewnić pacjentom protezy, system w gabinecie może być na późniejszym etapie rozbudowany zestawem Ceramill DRS Production Kit. Dzięki niemu proste uzupełnienia protetyczne mogą być wykonane w gabinecie i umieszczone w jamie ustnej pacjenta w ciągu jednej wizyty.

Zestaw High-Speed Zirconia Kit jest już dostępny dla laboratoriów. Użytkownicy systemu DRS od samego początku korzystają ze szczególnie ścisłego wsparcia przez specjalistów DRS z firmy Amann Girrbach. Więcej informacji i możliwość zamówienia wstępnego można znaleźć na stronie www.ceramill-drs.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International