View Article"> View Article"/>
Dental Tribune Poland

LODI

Dzięki swoim właściwością implanty LODI stanowią idealne rozwiązanie dla pacjentów, którzy rezygnowali do tej pory z zabiegów implantologicznych z powodów finansowych lub z obawy przed procedurami chirurgicznymi rekonstrukcji kości. To wąskie implanty dedykowane pacjentom z pełnym lub częściowym bezzębiem, u których stwierdzono poważne ubytki kości lub wąski wyrostek. LODI to mniej inwazyjna alternatywa leczenia dla pacjentów z dużymi ubytkami kości, pragnących uzyskać optymalną retencję dla swoich protez.

www.dental-depot.com
 

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International