Dental Tribune Poland

Garmed Sp. z o.o.

a:1:{s:2:"en";a:5:{s:9:"headline1";s:6:"O nas ";s:5:"text1";s:1920:"

Firma Garmed powstaÅ‚a w 1994 r. w Warszawie. Od poczÄ…tku dziaÅ‚alnoÅ›ci zajmujemy siÄ™ zaopatrzeniem gabinetów stomatologicznych w implanty, produkty do chirurgii twarzowo szczÄ™kowej oraz urzÄ…dzenia specjalistyczne.

Naszą ofertę budujemy kierując się trzema zasadami: bezpieczeństwem pacjenta, wygodą lekarza i przystępną ceną.

Mamy w ofercie produkty renomowanych światowych firm, m.in.: DiaDent, Meisinger, MIS Implant Technologies, Hu-Friedy, Reimser, Ribbond.

ObsÅ‚ugi naszych Klientów nie ograniczamy do sprzedaży i dostarczenia towaru we wskazane miejsce. Lekarze mogÄ… u nas uzyskać wyczerpujÄ…cÄ… informacjÄ™ na temat zastosowania wybranego produktu. SÅ‚użymy też fachowÄ… informacjÄ… medycznÄ… – nasi konsultanci, w tym lekarz stomatolog, sÄ… do PaÅ„stwa dyspozycji.

Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla lekarzy implantologów, chirurgów twarzowo-szczÄ™kowych, periodontologów i techników dentystycznych. W ubiegÅ‚ym roku rozpoczÄ™liÅ›my z sukcesem nowy cykl szkoleÅ„ dla stomatologów, którzy chcÄ… skutecznie opanować sztukÄ™ implantacji (Akademia Garmedu). Dla lekarzy, którzy chcÄ… Å‚Ä…czyć naukÄ™ z turystykÄ…, przygotowujemy także cykliczne wyjazdy w ciekawe zakÄ…tki Å›wiata, m.in. do Kolumbii, Meksyku i Izraela.
Od 15 lat organizujemy prestiżowe Warszawskie Spotkania Implantologiczne, na których goÅ›cimy wybitnych Å›wiatowych specjalistów.

IdeÄ… naszego funkcjonowania jest dialog z lekarzem. JesteÅ›my zawsze otwarci na PaÅ„stwa propozycje i uwagi. ChÄ™tnie wysÅ‚uchamy też sÅ‚ów krytyki. Stale udoskonalamy naszÄ… ofertÄ™ po to, by nasi Klienci byli z nas zadowoleni. Satysfakcja lekarza wyznacza sens naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci.

""
 

";s:8:"produkte";a:4:{i:0;a:5:{s:8:"headline";N;s:4:"text";s:31:"C1 implant konikalny 3,75x13mm ";s:8:"link_url";s:143:"http://www.garmed.pl/index.php/pl/sklepstomatologiczny?page=shop.product_details&flypage=yagendoo_VaMazing_1.tpl&product_id=2091&category_id=21";s:11:"link_target";N;s:4:"bild";s:36:"833a4433df951f73020dea721c52d33c.jpg";}i:1;a:5:{s:8:"headline";N;s:4:"text";s:26:"Diapaste™ zestaw typu A ";s:8:"link_url";s:142:"http://www.garmed.pl/index.php/pl/sklepstomatologiczny?page=shop.product_details&flypage=yagendoo_VaMazing_1.tpl&product_id=643&category_id=65";s:11:"link_target";N;s:4:"bild";s:36:"81bc9bd71f853716e7dfd36c2793b16e.jpg";}i:2;a:5:{s:8:"headline";N;s:4:"text";s:22:"Fizjodyspenser X-Cube ";s:8:"link_url";s:142:"http://www.garmed.pl/index.php/pl/sklepstomatologiczny?page=shop.product_details&flypage=yagendoo_VaMazing_1.tpl&product_id=1944&category_id=6";s:11:"link_target";N;s:4:"bild";s:36:"c89f4eeae4396205f4ab0881d37bf315.jpg";}i:3;a:5:{s:8:"headline";N;s:4:"text";s:25:"Proszek AIR-FLOW® Perio ";s:8:"link_url";s:142:"http://www.garmed.pl/index.php/pl/sklepstomatologiczny?page=shop.product_details&flypage=yagendoo_VaMazing_1.tpl&product_id=2105&category_id=9";s:11:"link_target";N;s:4:"bild";s:36:"e646ba5562807eb429ce5aab348cd210.jpg";}}s:5:"text2";s:1273:"

Internetowy sklep stomatologiczny

W poÅ‚owie 2010 roku uruchomiliÅ›my najwiÄ™kszy w branży stomatologiczny sklep internetowy. Popularność nowego kanaÅ‚u sprzedaży przerosÅ‚a nasze najÅ›mielsze oczekiwania. Przez pierwszy rok funkcjonowania sklepu zarejestrowaÅ‚o siÄ™ w nim ponad 1200 użytkowników, którzy dokonali ponad 20 tysiÄ™cy transakcji sprzedażowych.

Powodów, dla których lekarze coraz częściej decydujÄ… siÄ™ na wirtualne zakupy, jest kilka. GÅ‚ówny to wygoda - zakupy przez internet można robić przez caÅ‚Ä… dobÄ™, nie tylko w godzinach pracy biura sprzedaży firmy Garmed. Drugi ważny powód to cena: produkty w sklepie sÄ… o 2% niższe od cen cennikowych firmy Garmed. Wielkim atutem naszego sklepu internetowego jest także różnorodność asortymentu, lekarze mogÄ… wybierać spoÅ›ród ponad 2000 produktów, pogrupowanych w 16 kategorii tematycznych. Nie sprzedajemy produktów, których nie mamy na póÅ‚kach. Wszystkie produkty w sklepie sÄ… dostÄ™pne od rÄ™ki, tzn. nie musimy ich sprowadzać z innych hurtowni. Użytkownik ma dziÄ™ki temu pewność, że wybrany przez niego towar dostarczymy mu w ciÄ…gu 24 godzin.
 

";s:7:"artikel";a:4:{i:0;a:3:{s:9:"link_text";s:43:"Zastosowanie implantu C1 – opis przypadku";s:8:"link_url";s:79:"http://www.dental-tribune.com/articles/content/scope/news/region/poland/id/9118";s:11:"link_target";s:5:"_self";}i:1;a:3:{s:9:"link_text";s:144:"Regeneracja kości z użyciem siarczanu wapnia, bogatopłytkowego osocza (Platelet Rich Plasma –PRP) i natychmiastową implantacją w żuchwie";s:8:"link_url";s:94:"http://www.dental-tribune.com/articles/content/scope/specialities/section/implantology/id/8378";s:11:"link_target";s:5:"_self";}i:2;a:3:{s:9:"link_text";s:17:"Akademia Garmedu ";s:8:"link_url";s:79:"http://www.dental-tribune.com/articles/content/scope/news/region/poland/id/4406";s:11:"link_target";s:5:"_self";}i:3;a:3:{s:9:"link_text";s:72:"Bez bólu i powikłań – najnowsze trendy w leczeniu implantologicznym";s:8:"link_url";s:80:"http://www.mbs.dti-online.info/articles/content/scope/news/region/poland/id/7038";s:11:"link_target";s:5:"_self";}}}}

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International