Dental Tribune Poland

Dental Implant Pointer

Urządzenie służy do precyzyjnego ustalania położenia środka wszczepów dentystycznych (implantów), np. podczas ich przemieszczenia, a zawsze w przypadku ich odsłaniania. Korzystanie z Dental Implant Pointer pozwala w sposób szybki i efektywny dokonywać odsłonięcia implantu. Ustalenie położenia i oznaczenie środka implantu pozwala wykonywać podczas czynności odsłonięcia minimalne nacięcie w dziąśle. Unika się dzięki temu ewentualnych powikłań w gojeniu i zakażeń. Urządzenie zapewnia też większą możliwość nadzorowania odtworzenia tkanek miękkich. Odsłonięcie jest krótsze: lekarz zyskuje dzięki temu czas, a proces rehabilitacji zostaje skrócony. Dental Implant Pointer działa na zasadzie elektronicznego generatora drgań LC typu Colpittsa z układem sprzężenia zwrotnego wykorzystującego obwód rezonansowy z metalem. Pointer może służyć jako urządzenie dodatkowo weryfikujące położenie metalowego ciała obcego w jamie ustnej, wykazując znaczną skuteczność wobec zmiennej grubości błony śluzowej i tkanki kostnej.

 

www.topimplant.pl
 

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International