Dental Tribune Poland

25 lat sprawdzonej klinicznej wydajności

By Dennis J. Fasbinder, USA
September 19, 2011

W 1985 r. prof. Werner Mőrmann i dr Marco Brandestini z zespołem stworzyli podstawy nowego systemu leczenia, na który składa się pobieranie optycznych wycisków, wykorzystywanie metodologii CAD oraz numerycznie sterowanych frezarek.

Ten nowy pomysł zmotywował wielu klinicystów do kontynuowania własnych badań. Dziś CEREC jest jedną z najbardziej szczegółowo badanych procedur dentystycznych, którą opisano w ponad 250 badaniach klinicznych i ok. 6.500 porównaniach podłużnych dotyczących rekonstrukcji protetycznych.

Długoterminowe obserwacje wskazują, że uzupełnienia z wiązaniami adhezyjnymi wyprodukowane przy użyciu pierwszych wersji systemu CEREC (CEREC 1 i 2) osiągnęły wyższe wskaźniki żywotności (wg estymatora Kaplana-Meiera) niż uzupełnienia ceramiczne wykonane metodą klasyczną. Odbudowy CEREC z 20-letnim stażem nadal cechują się kliniczną doskonałością, którą zazwyczaj przypisuje się uzupełnieniom na podbudowie z metalu. Doświadczenie wskazuje na to, że produkowane w systemie CEREC inlay’e, onlay’e, korony częściowe, licówki oraz korony na zęby przednie i tylne mogą stanowić alternatywę dla klasycznych uzupełnień na podbudowie z metalu.

Natychmiastowe leczenie utrwala szkliwo

Celem twórców systemu było wprowadzenie technologii CAD/CAM do wykonania natychmiastowych ceramicznych uzupełnień bez konieczności stosowania uzupełnień tymczasowych. Doświadczenie kliniczne wykazało, że prowizoryczne uzupełnianie ubytków wypełnieniami typu inlay wpływa negatywnie na spójność szkliwa. Po wykonaniu symulacji żucia zaobserwowano pęknięcia w szkliwie na powierzchni przedsionkowej i powierzchni jamy ustnej. Na krawędziach szkliwa wykryto także odpryski. Tego rodzaju defekty nie wystąpiły w ubytkach, w których natychmiast zastosowano inlay’e
wykonane metodą CEREC.

Wynika z tego, że natychmiastowe leczenie ubytków za pomocą inlay’ów oraz eliminacja potrzeby zastosowania uzupełnienia tymczasowego zmniejszają ryzyko wystąpienia pęknięć szkliwa oraz odprysków na krawędziach. Mikromechaniczne spoiwo pomiędzy ceramicznym inlay’em a tkanką
twardą zęba stabilizuje ściany ubytku. Jak wykazują wyniki badań długoterminowych,
w połączeniu z wiązaniami adhezyjnymi, utrwalający efekt natychmiastowego uzupełnienia CEREC równoważy konsekwencje będące skutkiem powstania szerszych szczelin adhezyjnych.

Korony CEREC o wysokiej wytrzymałości

Dotychczas badania koncentrowały się przede wszystkim na koronach CEREC wykonanych z materiałów ceramicznych z dodatkiem skalenia. Na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Michigan przeprowadzono badania przydatności materiału zawierającego dwukrzemian litu (LS2, system IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent) do wykonywania jednolitych koron pełnokonturowych. Celem badania było sprawdzenie wzmocnionej wytrzymałości materiału LS2 na naprężanie (360-400 MPa) podczas aplikacji sił żucia występujących w okolicach zębów przedtrzonowych i trzonowych. Na pełną preparację korony składało się: zmniejszenie powierzchni żującej o 2 mm, redukcja okluzji w strefie środkowej bruzdy o 1,5 mm (z zaokrągleniem krawędzi i wykonaniem brzegu w formie schodka prostego) oraz ścian osiowych o 1,2 mm.

Stosując system CEREC 3, wykonano 63 korony dla 43 pacjentów, a następnie zamocowano
je przy użyciu podwójnie utwardzanego cementu glasjonomerowego. W pierwszym tygodniu po zabiegu odnotowano niewielki stopień nadwrażliwości zębów, który zmniejszył się po 3 tygodniach. Badania przeprowadzone podczas rocznych i 2-letnich wizyt kontrolnych nie wykazały żadnych oznak nadwrażliwości. Po upływie 2 lat badania kliniczne nie wykazały pęknięć koron lub wyszczerbień powierzchni. Wskutek przeprowadzonych obserwacji klinicznych wydano pozytywną prognozę żywotności materiału. Chociaż 2 lata to krótki okres, wskaźniki żywotności dorównują wynikom otrzymanym w podobnych badaniach nad koronami ceramicznymi (Ryc. 1).
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International