Dental Tribune Poland
Clinical
Autotransplantacja jako metoda autogennej rekonstrukcji ubytków wyrostka zębodołowego

April 16, 2018

Jedną z metod leczenia braków w uzębieniu stałym jest autotransplantacja. Przeszczepienie zawiązka zęba zapewnia jego wyrzynanie i utrzymanie potencjału wzrostowego kości. Niniejsza praca przedstawia opis procedur z zastosowaniem lasera Er:YAG i Nd:YAG oraz fibryny bogatopłytkowej, towarzyszących przeszczepieniu zawiązków zębów. Opisywany przypadek ukazuje odbudowę kości, zniszczonej przez przewlekły proces zapalny w bezpośrednim kontakcie z przeszczepionymi zawiązkami.

Leczenie endodontyczne autogennego przeszczepu zęba z zastosowaniem lasera Er,Cr:YSGG

April 13, 2018

Chociaż dotychczasowe publikacje przedstawiają różne techniki chirurgiczne, żadna z nich nie opisywała alternatywnych strategii leczenia endodotycznego autogennego przeszczepu zęba. Celem niniejszego doniesienia klinicznego jest przedstawienie długoterminowych endodontycznych wyników dla zdewitalizowanego autogennego przeszczepionego 3. trzonowca leczonego z zastosowaniem lasera Er,Cr:YSGG z końcówkami promieniście emitującymi energię (RFT).

advertisement
Cyfrowe techniki projektowania w estetycznych ostatecznych uzupełnieniach implantoprotetycznych

April 11, 2018

W artykule opisano wykorzystanie pozycjonomera – szablonu nazębnego do ustalenia prawidłowej angulacji wszczepu wykonanego na podstawie skanu wewnątrzustnego. Przedstawiono wykonanie zabiegu implantacji z jednoczasowym pobraniem skanu przy użyciu scan postu i przesłaniu pliku stl do laboratorium, a następnie wykonanie korony tymczasowej na implancie. Wykonane uzupełnienie protetyczne zostało wyłączone ze zgryzu.

Osteonekroza występująca po zastosowaniu bisfosfonianów – opis przypadku

February 23, 2018

Bisfosfoniany (BP) należą do grupy leków stosowanych u pacjentów z rakiem kości, osteoporozą, chorobą Pageta, szpiczakiem mnogim, hiperkalcemią i osteogenesis imperfecta u dzieci. Mimo pozytywnego wpływu na leczoną jednostkę chorobową, u 1-10% pacjentów po zabiegach chirurgii stomatologicznej rozwija się osteonekroza kości szczęk (BRONJ – Bisphosphotate Related Osteonecrosis of the Jaw).

Zastosowanie współczesnych metod diagnostycznych w postępowaniu ze złamaniem CBCT – opis przypadku

February 14, 2018

Artykuł prezentuje zastosowanie nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w procesie diagnostycznym i leczniczym. Dodatkowo, przedstawia ich udział w znacznej poprawie jakości wykonywanych procedur, a współpracę chirurga szczękowego z lekarzem protetykiem czyni nieodzownym elementem procesu leczniczego. Interdyscyplinarne postępowanie stomatologiczne przedstawiono na przykładzie przypadku, którego prawidłową diagnostykę przeprowadzono, stosując nowoczesne metody obrazowania oraz analizę zwarcia.

advertisement
Biomodulacja laserem Nd:YAG z użyciem głowicy Genova®

February 6, 2018

Biostymulacja od wielu lat jest powszechnie stosowana w medycynie. Ma ona także zastosowanie w stomatologii i dziedzinach jej pokrewnych. Wymaga jednak sprzętu i kompetencji, by dawała pozytywne rezultaty.

Kontrowersje wokół zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebiennej

January 31, 2018

Odbudowy implantoprotetyczne w bocznym odcinku szczęki niejednokrotnie wymagają dodatkowych zabiegów z zakresu sterowanej regeneracji kości w celu zapewnienia odpowiedniej ilości tkanki kostnej, potrzebnej do pogrążenia implantu w prawidłowej pozycji. W ostatnich latach coraz częściej opisuje się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebiennej (Sinus Lift on Palatal – SLoP). Wszyscy autorzy są zgodni, iż dostęp podniebienny wymaga znacznych umiejętności operatora i powinno się go stosować wyłącznie w sytuacjach, kiedy dostęp klasyczny jest niemożliwy. Międzynarodowe i krajowe towarzystwa implantologiczne nie zalecają stosowania SLoP jako procedury z wyboru.

Implantacja z wykorzystaniem szablonu nawigacyjnego 3D – opis przypadku

January 10, 2018

Najnowszym osiągnięciem w implantologii jest możliwość precyzyjnego pozycjonowania implantów w trójwymiarowej rekonstrukcji tkanki kostnej pacjenta uzyskiwanej dzięki cyfrowej diagnostyce 3D. Dostępne systemy nawigacyjne minimalizują ryzyko potencjalnych komplikacji podczas chirurgicznego i protetycznego etapu leczenia. Wpływają na przewidywalność pracy, dzięki czemu zwiększają bezpieczeństwo oraz minimalizują czas pracy lekarza. Jednocześnie pozwalają na małą inwazyjność wykonywanego zabiegu (niewielka traumatyzacja tkanki miękkiej i kostnej).

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International