Dental Tribune Poland
Clinical
Autotransplantacja jako metoda autogennej rekonstrukcji ubytków wyrostka zębodołowego

April 16, 2018

Jedną z metod leczenia braków w uzębieniu stałym jest autotransplantacja. Przeszczepienie zawiązka zęba zapewnia jego wyrzynanie i utrzymanie potencjału wzrostowego kości. Niniejsza praca przedstawia opis procedur z zastosowaniem lasera Er:YAG i Nd:YAG oraz fibryny bogatopłytkowej, towarzyszących przeszczepieniu zawiązków zębów. Opisywany przypadek ukazuje odbudowę kości, zniszczonej przez przewlekły proces zapalny w bezpośrednim kontakcie z przeszczepionymi zawiązkami.

Leczenie endodontyczne autogennego przeszczepu zęba z zastosowaniem lasera Er,Cr:YSGG

April 13, 2018

Chociaż dotychczasowe publikacje przedstawiają różne techniki chirurgiczne, żadna z nich nie opisywała alternatywnych strategii leczenia endodotycznego autogennego przeszczepu zęba. Celem niniejszego doniesienia klinicznego jest przedstawienie długoterminowych endodontycznych wyników dla zdewitalizowanego autogennego przeszczepionego 3. trzonowca leczonego z zastosowaniem lasera Er,Cr:YSGG z końcówkami promieniście emitującymi energię (RFT).

advertisement
Cyfrowe techniki projektowania w estetycznych ostatecznych uzupełnieniach implantoprotetycznych

April 11, 2018

W artykule opisano wykorzystanie pozycjonomera – szablonu nazębnego do ustalenia prawidłowej angulacji wszczepu wykonanego na podstawie skanu wewnątrzustnego. Przedstawiono wykonanie zabiegu implantacji z jednoczasowym pobraniem skanu przy użyciu scan postu i przesłaniu pliku stl do laboratorium, a następnie wykonanie korony tymczasowej na implancie. Wykonane uzupełnienie protetyczne zostało wyłączone ze zgryzu.

Osteonekroza występująca po zastosowaniu bisfosfonianów – opis przypadku

February 23, 2018

Bisfosfoniany (BP) należą do grupy leków stosowanych u pacjentów z rakiem kości, osteoporozą, chorobą Pageta, szpiczakiem mnogim, hiperkalcemią i osteogenesis imperfecta u dzieci. Mimo pozytywnego wpływu na leczoną jednostkę chorobową, u 1-10% pacjentów po zabiegach chirurgii stomatologicznej rozwija się osteonekroza kości szczęk (BRONJ – Bisphosphotate Related Osteonecrosis of the Jaw).

Zastosowanie współczesnych metod diagnostycznych w postępowaniu ze złamaniem CBCT – opis przypadku

February 14, 2018

Artykuł prezentuje zastosowanie nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w procesie diagnostycznym i leczniczym. Dodatkowo, przedstawia ich udział w znacznej poprawie jakości wykonywanych procedur, a współpracę chirurga szczękowego z lekarzem protetykiem czyni nieodzownym elementem procesu leczniczego. Interdyscyplinarne postępowanie stomatologiczne przedstawiono na przykładzie przypadku, którego prawidłową diagnostykę przeprowadzono, stosując nowoczesne metody obrazowania oraz analizę zwarcia.

advertisement
Pacjent leczony bisfosfonianami w gabinecie stomatologicznym

February 13, 2018

Pacjenci przyjmujący leki z grupy bisfosfonianów stanowią grupę ryzyka wystąpienia martwicy kości BRONJ. Przy właściwym postępowaniu można ograniczyć zakres występowania tego zjawiska. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie postępowania rekomendowanego podczas leczenia stomatologicznego na podstawie piśmiennictwa.

Biomodulacja laserem Nd:YAG z użyciem głowicy Genova®

February 6, 2018

Biostymulacja od wielu lat jest powszechnie stosowana w medycynie. Ma ona także zastosowanie w stomatologii i dziedzinach jej pokrewnych. Wymaga jednak sprzętu i kompetencji, by dawała pozytywne rezultaty.

Precyzja zabiegów implantologicznych – badania in vitro z wykorzystaniem druku 3D – cz. 1

February 5, 2018

Prawidłowe trójwymiarowe pozycjonowanie implantu jest jednym z kluczowych czynników determinujących przewidywalne leczenie implantoprotetyczne. Preparacja łoża i wszczepienie implantu poprzez szablon może przyczynić się do bardziej precyzyjnego i zgodnego z planem protetycznym osadzenia implantów w czasie zabiegu chirurgicznego.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International