Dental Tribune Poland

InVivo Dental – doskonała diagnostyka w implantologii

By Mateusz Szkliniarz
March 14, 2017

Współczesna protetyka stomatologiczna jest dziedziną, w której na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się znaczny postęp technologiczny. Powstają nowe udoskonalone systemy implantologiczne, stosowane są coraz nowocześniejsze materiały, coraz więcej mówi się o biomechanice ostatecznej odbudowy implantoprotetycznej.

Zaawansowane technologie dotyczą również diagnostyki oraz możliwości planowania położenia wszczepów implantologicznych oraz całej pracy protetycznej. Obecnie, dzięki coraz szerszemu dostępowi do aparatów RTG CBCT, to właśnie ten typ obrazowania staje się dominującym podczas planowania odbudowy brakującego uzębienia z wykorzystaniem implantów.

Wykonanie skanu to jednak tylko pierwszy krok w planowaniu leczenia implantologicznego. Zasadniczym elementem jest analiza uzyskanych danych i ustalenie dalszych kroków w specjalistycznym oprogramowaniu. Jednym z ciekawszych narzędzi służących do tego celu jest oprogramowanie InVivo Dental, wchodzące w skład systemu radiologicznego 3D marki Gendex.

Program zbudowany jest na zasadzie kolejnych zakładek – pulpitów wyposażonych w przydatne narzędzia do wykorzystania w poszczególnych dziedzinach stomatologii: chirurgii, endodoncji czy ortodoncji. Oprogramowanie jest niezwykle funkcjonalne i przejrzyste. Narzędzia są logicznie poukładane i dostępne bezpośrednio z poszczególnych pulpitów – nie ma potrzeby przeszukiwania funkcji ukrytych gdzieś głęboko w menu.

W przypadku implantologii, InVivo umożliwia precyzyjną ocenę tkanki kostnej w miejscu planowanego zabiegu. Można dokonać niezbędnych pomiarów wysokości i grubości, a także analizy kształtu wyrostka zębodołowego pacjenta. Już samo zorientowanie skanu pod kątem wszczepienia implantu jest bardzo łatwe, bowiem reorientacja pacjenta odbywa się w oprogramowaniu za pomocą wyświetlanych okręgów, za pomocą których przechylamy pacjenta względem płaszczyzn przekrojów: osiowego, strzałkowego oraz czołowego. Dzięki temu przekroje, na których dokonujemy pomiaru są właściwie poprowadzone względem wyrostka zębodołowego, a to warunkuje prawidłowość obliczeń. Uzyskane pomiary stanowią realne odwzorowanie 1:1 względem tkanek pacjenta.

Jeśli wszczepy zaplanowane są w różnych obszarach jamy ustnej, można łatwo ocenić poszczególne miejsca za pomocą zakładki wykorzystującej przekroje poprzeczne wyrostków zębodołowych. Przesuwając linią cięcia na obrazie odwzorowującym rtg pantomograficzne, po prawej stronie ekranu widzimy przekroje poprzeczne, a na nich kształt wyrostka oraz ilość kości, którą dysponujemy w danym miejscu.

Oprogramowanie InVivo to nie tylko pomiary przedimplantacyjne. Oprogramowanie zawiera bogatą bazę implantów, które można wykorzystać do planowania położenia poszczególnych wszczepów. Planowanie odbywa się w obrębie trójwymiarowej rekonstrukcji tkanek pacjenta pod kontrolą poszczególnych rzutów 2D. Trajektorię tych ostatnich można łatwo modyfikować, dzięki czemu ocenimy położenie implantu w obrębie grubości wyrostka, a także uchwycimy relację jego ustawienia względem zębów sąsiednich i przeciwstawnych. W przypadku planowania pracy opartej na kilku implantach w obrębie szczęki lub żuchwy, czy chociażby chęci wykorzystania belki, możliwe jest automatyczne ustawianie równoległości długich osi poszczególnych wszczepów.

W przypadkach wymagających większej precyzji, gdzie odległość od ważnych struktur anatomicznych jest niewielka, z pomocą przyjdą narzędzia do ich oznaczania. Wyznaczanie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego czy dna zatoki szczękowej nie stanowi żadnego problemu. Wszystko dzieje się intuicyjnie, krok po kroku. Po oznaczeniu wymienionych struktur, system sam pilnuje ich odległości od implantu ostrzegając, gdy dystans ten staje się niebezpiecznie mały.

Zaplanowane położenie poszczególnych implantów łatwo przełożyć na realny zabieg za pomocą szablonów chirurgicznych. Program daje nawet możliwość zaintonowania koron protetycznych na wirtualnych implantach oraz odzwierciedla relacje zwarciowe, jeśli zaimportujemy skan zębów przeciwstawnych.

InVivo jako program diagnostyczny jest niezwykle rozwinięty i bogaty w ciekawe funkcje dające możliwość bezpiecznego zaplanowania i wykonania trwałej odbudowy implantoprotetycznej. Dzięki formule poszczególnych zakładek odnajdą się tu użytkownicy mniej i bardziej zaawansowani. Ci pierwsi bez problemu dokonają niezbędnych pomiarów. Drudzy dadzą się porwać w wir Digital Workflow – cyfrowego planowania odbudowy brakującego uzupełnienia z uwzględnieniem położenia wszczepów oraz zaplanowania ostateczniej pracy protetycznej. Następnie szablon chirurgiczny oraz technologia CAD/CAM umożliwi przełożenie wirtualnego planu na realny uśmiech i zadowolenie pacjenta. In vivo.

 

embedImagecenter("Imagecenter_1_2737",2737, "large");

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International