Dental Tribune Poland

Osteonekroza występująca po zastosowaniu bisfosfonianów – opis przypadku

By K. Kazubowska,J. Hadzik, N.Dorosz,M. Dominiak
February 23, 2018

Bisfosfoniany (BP) należą do grupy leków stosowanych u pacjentów z rakiem kości, osteoporozą, chorobą Pageta, szpiczakiem mnogim, hiperkalcemią i osteogenesis imperfecta u dzieci. Mimo pozytywnego wpływu na leczoną jednostkę chorobową, u 1-10% pacjentów po zabiegach chirurgii stomatologicznej rozwija się osteonekroza kości szczęk (BRONJ – Bisphosphotate Related Osteonecrosis of the Jaw).

Osteonekroza kości spowodowana przyjmowaniem bisfsfonianów to ekspozycja kości w miejscu pozabiegowym trwająca dłużej niż 8 tygodni u pacjentów przyjmujących leki z grupy bisfosfonianów, którzy nie byli uprzednio poddawani radioterapii.

Celem pracy jest opis przypadku leczenia pacjenta, u którego wystąpiło BRONJ po ekstrakcji zęba 13. Do leczenia użyto lasera Er:YAG, Nd:YAG i lasera diodowego.

Zastosowano 3-etapową procedurę leczenia w następującej kolejności:

_1. Ablacja zmienionej zapalnie kości z zastosowaniem światła lasera Er:YAG laser (Light Walker® Fotona): 200 mJ/cm2, 2 W/cm2, 10 Hz.

_2. Redukcja bakterii w polu zabiegowym przy użyciu lasera Nd:YAG: 1.5W /cm², 15 Hz z następową aplikacją gąbki kolagenowej z gentamycyną.

_3. Fotobiomodulacja – zewnętrznie, w miejscu zabiegu zastosowanie światła lasera diodowego Lasotronix® Smart M 635 nm, 3 J/cm2 na punkt przyłożenia, 25 s przez 2 tygodnie (3 razy w tygodniu). Po 2 tygodniach zdjęto szwy.

 

Wyniki

Kontrola została wykonana po 2 i 12 tygodniach po zabiegu. W tym czasie zaobserwowano gojenie się tkanek miękkich. Po 12 tygodniach wykonano badanie radiologiczne, które nie wykazało objawów zmniejszenia grubości blaszki kostnej, co mogłoby świadczyć o przewlekłym stanie zapalnym.

Wnioski

_1. Użycie lasera Er:YAG i Nd:YAG umożliwia efektywne i dokładne usunięcie nekrotyczej kości, redukcję kontaminacji bakteryjnej. Użycie światła lasera diodowego w procedurze fotobiomodulacji dodatkowo skraca czas gojenia poprzez aktywację dziąsłowych fibroblastów.

_2. Terapia laserowa może być pomocna w leczeniu osteonekrozy powstałej w wyniku BRONJ.

 

Autorzy:

Klaudia Kazubowska, Jakub Hadzik, Natalia Dorosz – Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Jakub Hadzik, Marzena Dominiak – Pracownia Implantologii Stomatologicznej Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu

 

Niniejsza praca została zaprezentowana w formie plakatu podczas 2. Kongresu Polskiego Towarzystawa Stomatologii Laserowej (PTSL) w Krakowie w dn. 24-25.11.2017 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International