Dental Tribune Poland
Clinical
Ablacja twardych i miękkich tkanek jamy ustnej za pomocą lasera Solea CO2 o długości fali 9,3 µm

January 15, 2016

Solea jest pierwszym i jedynym laserem w stomatologii umożliwiającym optymalizację emitowania wiązki pod kontrolą komputera. Przed rozpoczęciem procedury wybieram jedną z 3 opcji „rodzaju tkanki” (szkliwo, zębina, tkanki miękkie). Średnica emitowanej przez laser wiązki wynosi 0,25 mm, ale sterowane komputerowo napędy zwane galvami, poruszając małymi lusterkami wewnątrz rękojeści, tworzą określone wzory umożliwiające emitowanie plamek o wielu rozmiarach – 0,25-1,25 mm.

Ablacja twardych i miękkich tkanek jamy ustnej za pomocą lasera Solea CO2 o długości fali 9,3 µm

January 15, 2016

Solea jest pierwszym i jedynym laserem w stomatologii umożliwiającym optymalizację emitowania wiązki pod kontrolą komputera. Przed rozpoczęciem procedury wybieram jedną z 3 opcji „rodzaju tkanki” (szkliwo, zębina, tkanki miękkie). Średnica emitowanej przez laser wiązki wynosi 0,25 mm, ale sterowane komputerowo napędy zwane galvami, poruszając małymi lusterkami wewnątrz rękojeści, tworzą określone wzory umożliwiające emitowanie plamek o wielu rozmiarach – 0,25-1,25 mm.

advertisement
Zastosowanie lasera CO2 w leczeniu zmian na błonie śluzowej – opis przypadków

January 5, 2016

Lasery dużej mocy, w tym laser CO2, znajdują coraz szersze zastosowanie w stomatologii, w tym w chirurgii stomatologicznej.1 Ze względu na wysokie powinowactwo do tkanek uwodnionych, w chirurgii jamy ustnej znajduje on zastosowanie do cięcia i koagulacji tkanek.2,3

Zastosowanie lasera CO2 w leczeniu zmian na błonie śluzowej – opis przypadków

January 5, 2016

Lasery dużej mocy, w tym laser CO2, znajdują coraz szersze zastosowanie w stomatologii, w tym w chirurgii stomatologicznej.1 Ze względu na wysokie powinowactwo do tkanek uwodnionych, w chirurgii jamy ustnej znajduje on zastosowanie do cięcia i koagulacji tkanek.2,3

Leczenie próchnicy laserem Er:YAG zgodnie z koncepcją terapii minimalnie inwazyjnej

December 21, 2015

Współczesne standardy postępowania terapeutycznego w stomatologii zachowawczej zmierzają w kierunku procedur małoinwazyjnych. Obecny stan wiedzy w połączeniu z wciąż rozwijającymi się możliwościami technologicznymi powoduje, że zabiegi z minimalną interwencją są tzw. złotym standardem w rutynowym leczeniu próchnicy.  

advertisement
Leczenie próchnicy laserem Er:YAG zgodnie z koncepcją terapii minimalnie inwazyjnej

December 21, 2015

Współczesne standardy postępowania terapeutycznego w stomatologii zachowawczej zmierzają w kierunku procedur małoinwazyjnych. Obecny stan wiedzy w połączeniu z wciąż rozwijającymi się możliwościami technologicznymi powoduje, że zabiegi z minimalną interwencją są tzw. złotym standardem w rutynowym leczeniu próchnicy.  

Powodzenie endo- i implantoterapii na podstawie estetyki tkanek miękkich

November 5, 2015

W pracy określono zmiany parametrów estetyki tkanek miękkich otaczających implanty i zęby leczone endodontycznie po roku od zakończenia terapii. W grupie implantów zanotowano większe pogorszenie parametrów klinicznych, co wyrażało się częstszym niedoborem brodawek międzyzębowych. Odsetek powodzeń w przypadku obu terapii jest zasadniczo ten sam, leczenie implantologiczne wymaga jednak więcej zabiegów leczniczych po zakończeniu.

Leczenie implantoprotetyczne w przebiegu dysplazji ektodermalnej – 5-letnie obserwacje

October 30, 2015

Dysplazja ektodermalna (dysplasia ectodermalis, ectodermal dysplasia, ED) jest chorobą genetyczną, w której dochodzi do nieprawidłowego rozwoju tkanek pochodzenia ektodermalnego. Brak zawiązków zębów stałych stanowi istotny problem rozwoju i zdrowia jamy ustnej. Choroba powoduje szereg zaburzeń kośćca szczęki i żuchwy, co upośledza funkcje układu stomatognatycznego. Wieloletni proces leczenia wymaga ścisłej współpracy wielu specjalistów: chirurgów stomatologicznych, ortodontów i protetyków.

advertisement
Odwzorowanie profilu wyłaniania implantu przy pomocy skanera wewnątrzustnego

October 23, 2015

Skanowanie wewnątrzustne jest precyzyjną i przewidywalną metodą odwzorowywania pola protetycznego. Jednocześnie, oszczędzającą czas i eliminującą procedury mogące generować błędy i niedokładności. W przypadku odwzorowywania pola do prac na implantach eliminuje pracochłonną indywidualizację transferów wyciskowych i traumatyzowanie tkanek wokół implantu. Artykuł przedstawia krok po kroku procedurę skanowania we wspomnianym wyżej przypadku.

Odwzorowanie profilu wyłaniania implantu przy pomocy skanera wewnątrzustnego

October 23, 2015

Skanowanie wewnątrzustne jest precyzyjną i przewidywalną metodą odwzorowywania pola protetycznego. Jednocześnie, oszczędzającą czas i eliminującą procedury mogące generować błędy i niedokładności. W przypadku odwzorowywania pola do prac na implantach eliminuje pracochłonną indywidualizację transferów wyciskowych i traumatyzowanie tkanek wokół implantu. Artykuł przedstawia krok po kroku procedurę skanowania we wspomnianym wyżej przypadku.

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne pacjenta z hipodoncją

October 9, 2015

Hipodoncja to zaburzenie dotyczące braku zawiązków zębów mlecznych lub stałych. Najczęściej dotyczy siekaczy bocznych górnych i przedtrzonowców drugich dolnych. Częściej występuje u kobiet. Obecnie metodą leczenia z wyboru jest zastosowanie implantów w miejscach braków zębowych. Często konieczna jest współpraca z ortodontą. W artykule opisano przypadek 27-letniej pacjentki, u której uzupełniono braki zębowe w strefie estetycznej.

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne pacjenta z hipodoncją

October 9, 2015

Hipodoncja to zaburzenie dotyczące braku zawiązków zębów mlecznych lub stałych. Najczęściej dotyczy siekaczy bocznych górnych i przedtrzonowców drugich dolnych. Częściej występuje u kobiet. Obecnie metodą leczenia z wyboru jest zastosowanie implantów w miejscach braków zębowych. Często konieczna jest współpraca z ortodontą. W artykule opisano przypadek 27-letniej pacjentki, u której uzupełniono braki zębowe w strefie estetycznej.

advertisement
Efektywność wypełnienia kanałów w leczeniu endodontycznym z zastosowaniem CBCT

October 2, 2015

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przydatności badania tomograficznego wiązki stożkowej w ocenie anatomii oraz jakości wypełnienia kanałów korzeniowych po leczeniu endodontycznym z akcentem na nietypową anatomię leczonego zęba.

Efektywność wypełnienia kanałów w leczeniu endodontycznym z zastosowaniem CBCT

October 2, 2015

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przydatności badania tomograficznego wiązki stożkowej w ocenie anatomii oraz jakości wypełnienia kanałów korzeniowych po leczeniu endodontycznym z akcentem na nietypową anatomię leczonego zęba.

Cyfrowo-analogowe przetwarzanie danych – interakcja i integracja stomatologii z techniką dentystyczną

August 27, 2015

Artykuł przedstawia zalety precyzyjnych konstrukcji retencyjnych z wymiennymi tytanowymi patrycami i elastycznymi matrycami systemu Rhein'83 wykonywanych w technologii CAD/CAM w „jednym pliku”. Podstawą dla prawidłowego wykonania protezy stał się trwały i powtarzalny prototyp pracy oraz prawidłowa relacja pomiędzy lekarzem, technikiem dentystycznym i technikiem IT. W treści znalazł się także opis nowatorskiej procedury wprowadzania ciekłego kompozytu do kluczy z bezbarwnego silikonu w celu zwiększenia ergonomii pracy w rozległych konstrukcjach protetycznych na przykładzie przypadku klinicznego.

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

August 20, 2015

W artykule przedstawiono diagnostykę, planowanie i leczenie implantologiczne. Uwzględniono konieczność wykonania uzupełnienia tymczasowego w celu podniesienia komfortu życia pacjenta, mając na uwadze konieczność wykonania zabiegów augumentacyjnych i oczekiwanie na wykonanie ostatecznej pracy protetycznej. Ostateczną konstrukcję wykonano w technice CAD/CAM z zastosowaniem mocowania za pomocą teleskopów i łączników przykręcanych.

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

August 20, 2015

W artykule przedstawiono diagnostykę, planowanie i leczenie implantologiczne. Uwzględniono konieczność wykonania uzupełnienia tymczasowego w celu podniesienia komfortu życia pacjenta, mając na uwadze konieczność wykonania zabiegów augumentacyjnych i oczekiwanie na wykonanie ostatecznej pracy protetycznej. Ostateczną konstrukcję wykonano w technice CAD/CAM z zastosowaniem mocowania za pomocą teleskopów i łączników przykręcanych.

Technologia vs Sztuka

August 12, 2015

Codziennie docierają do nas setki nowinek technologicznych. Analizując informacje o nowościach, warto zadać pytanie: czy wkrótce sztuka zostanie wyparta przez postępujący rozwój technologiczny? Pytanie bardzo trudne, jeżeli postrzegamy stomatologię estetyczną przez pryzmat wykonywania uzupełnienia protetycznego w jakości standardowej. Co innego, gdy próbujemy połączyć sztukę z obecną technologią, aby uzyskać najwyższą precyzję w dziełach sztuki.

Technologia vs Sztuka

August 12, 2015

Codziennie docierają do nas setki nowinek technologicznych. Analizując informacje o nowościach, warto zadać pytanie: czy wkrótce sztuka zostanie wyparta przez postępujący rozwój technologiczny? Pytanie bardzo trudne, jeżeli postrzegamy stomatologię estetyczną przez pryzmat wykonywania uzupełnienia protetycznego w jakości standardowej. Co innego, gdy próbujemy połączyć sztukę z obecną technologią, aby uzyskać najwyższą precyzję w dziełach sztuki.

advertisement
Regeneracja kości i pokrycie recesji w leczeniu estetyczno-implantologicznym

July 30, 2015

Autor prezentuje opis przypadku leczenia kompleksowego z planowaniem w centralnej relacji. Wykonano zabieg przeszczepienia pełnego bloku kostnego i autogenne wióry kostne w zabiegu sinus lift metodą otwartym. Estetyka w odcinku przednim: implantacja bezpłatowa, pokrycie recesji dziąsła tunelowo z przeszczepem tkanki łącznej. Ostateczny efekt uzyskano licówkami i nakładami e-max w CR.

Regeneracja kości i pokrycie recesji w leczeniu estetyczno-implantologicznym

July 30, 2015

Autor prezentuje opis przypadku leczenia kompleksowego z planowaniem w centralnej relacji. Wykonano zabieg przeszczepienia pełnego bloku kostnego i autogenne wióry kostne w zabiegu sinus lift metodą otwartym. Estetyka w odcinku przednim: implantacja bezpłatowa, pokrycie recesji dziąsła tunelowo z przeszczepem tkanki łącznej. Ostateczny efekt uzyskano licówkami i nakładami e-max w CR.

Kilka (z wielu) technik bezpiecznego i bezbolesnego znieczulania

July 24, 2015

W większości przypadków pacjenci oceniają naszą pracę, kierując się kilkoma zaledwie czynnikami: czy znieczulenie było bolesne? czy zabieg był bolesny? czy okres pozabiegowy był bolesny? Pozostałe kryteria, takie jak: rezultat leczenia, atmosfera podczas zabiegu, sposób prezentacji planu leczenia i ceny oraz wiele innych, w niniejszym artykule nie będą prezentowane.

advertisement
Kilka (z wielu) technik bezpiecznego i bezbolesnego znieczulania

July 24, 2015

W większości przypadków pacjenci oceniają naszą pracę, kierując się kilkoma zaledwie czynnikami: czy znieczulenie było bolesne? czy zabieg był bolesny? czy okres pozabiegowy był bolesny? Pozostałe kryteria, takie jak: rezultat leczenia, atmosfera podczas zabiegu, sposób prezentacji planu leczenia i ceny oraz wiele innych, w niniejszym artykule nie będą prezentowane.

Leczenie naczyniowych schorzeń ust z zastosowaniem lasera

June 26, 2015

W 1982 r. Mulliken i Glowacki wprowadzili prostą klasyfikację, która opiera się na klinicznych, histochemicznych i komórkowych kryteriach w celu rozróżnienia poszczególnych anomalii naczyniowych (Genovese et al., 2010). Opisali oni 2 różne jednostki: naczyniaki oraz malformacje naczyniowe, które mogą mieć pochodzenie traumatyczne lub idiopatyczne. Naczyniaki mają różną morfologię: niektóre są małe i ledwo zauważalne, inne – duże i oszpecające.

Leczenie naczyniowych schorzeń ust z zastosowaniem lasera

June 26, 2015

W 1982 r. Mulliken i Glowacki wprowadzili prostą klasyfikację, która opiera się na klinicznych, histochemicznych i komórkowych kryteriach w celu rozróżnienia poszczególnych anomalii naczyniowych (Genovese et al., 2010). Opisali oni 2 różne jednostki: naczyniaki oraz malformacje naczyniowe, które mogą mieć pochodzenie traumatyczne lub idiopatyczne. Naczyniaki mają różną morfologię: niektóre są małe i ledwo zauważalne, inne – duże i oszpecające.

Odbudowa siekaczy centralnych: implantacja, przeszczep kości i tkanek miękkich

June 24, 2015

Autor prezentuje przypadek ekstrakcji z wczesną implantacją i jednoczasowym przeszczepem kości i tkanek miękkich.

Odbudowa siekaczy centralnych: implantacja, przeszczep kości i tkanek miękkich

June 24, 2015

Autor prezentuje przypadek ekstrakcji z wczesną implantacją i jednoczasowym przeszczepem kości i tkanek miękkich.

advertisement
Alternatywne leczenie implantoprotetyczne przy wrodzonej hipodoncji siekaczy

June 17, 2015

Hipodoncja to najczęstsza wada rozwojową uzębienia, charakteryzuje się wrodzonym brakiem zawiązka co najmniej jednego zęba. Hipodoncja może być izolowana lub też być częścią zespołu chorobowego. W populacji europejskiej częstość agenezji zębów wynosi ok. 5% populacji. Przyczyn powodujących wadę może być wiele, np.: czynniki środowiskowe (urazy, zakażenie, radioterapia, chemioterapia i in.) i podłoże genetyczne, które jest najczęstszym czynnikiem.

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne przy wrodzonej hipodoncji siekaczy

June 17, 2015

Hipodoncja to najczęstsza wada rozwojową uzębienia, charakteryzuje się wrodzonym brakiem zawiązka co najmniej jednego zęba. Hipodoncja może być izolowana lub też być częścią zespołu chorobowego. W populacji europejskiej częstość agenezji zębów wynosi ok. 5% populacji. Przyczyn powodujących wadę może być wiele, np.: czynniki środowiskowe (urazy, zakażenie, radioterapia, chemioterapia i in.) i podłoże genetyczne, które jest najczęstszym czynnikiem.

Cyfrowe narzędzia w zarządzaniu nowoczesnym gabinetem i laboratorium

May 27, 2015

Piękne nowomodne słówko „digitalizacja” to po polsku po prostu „ucyfrowienie” i oznacza nic innego, jak gwałtowne wejście technologii cyfrowej w medycynę, a więc również stomatologię i protetykę. Czy to dobrze? Jedni powiedzą, że tak, inni – że nie, jeszcze inni – nie wiedzą, ale wszyscy muszą przyznać, że innego wyjścia i odwrotu nie ma, musimy więc wsiadać do tego „pociągu”, jakim jest cyfryzacja, bo… odjedzie bez nas. I martwienie się o to, że niedługo CAD/CAM zastąpi techników, a potem również dentystów, to chyba solidna przesada. Ani ręki i oka dentysty, ani technika, „przekaz zero-jedynkowy” nie wyręczy.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 1, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International