Dental Tribune Poland
Clinical
Cyfrowe narzędzia w zarządzaniu nowoczesnym gabinetem i laboratorium

May 27, 2015

Piękne nowomodne słówko „digitalizacja” to po polsku po prostu „ucyfrowienie” i oznacza nic innego, jak gwałtowne wejście technologii cyfrowej w medycynę, a więc również stomatologię i protetykę. Czy to dobrze? Jedni powiedzą, że tak, inni – że nie, jeszcze inni – nie wiedzą, ale wszyscy muszą przyznać, że innego wyjścia i odwrotu nie ma, musimy więc wsiadać do tego „pociągu”, jakim jest cyfryzacja, bo… odjedzie bez nas. I martwienie się o to, że niedługo CAD/CAM zastąpi techników, a potem również dentystów, to chyba solidna przesada. Ani ręki i oka dentysty, ani technika, „przekaz zero-jedynkowy” nie wyręczy.

Implantacja natychmiastowa i kształtowanie estetyki różowo-białej – opis przypadku

May 19, 2015

Odcinek przedni szczęki jest szczególnie istotny nie tylko ze względów funkcjonalnych, ale również estetycznych. Utrata zęba w tym rejonie jest zawsze poważnym problemem dla pacjenta i stanowi wyzwanie dla lekarza.

advertisement
Implantacja natychmiastowa i kształtowanie estetyki różowo-białej – opis przypadku

May 19, 2015

Odcinek przedni szczęki jest szczególnie istotny nie tylko ze względów funkcjonalnych, ale również estetycznych. Utrata zęba w tym rejonie jest zawsze poważnym problemem dla pacjenta i stanowi wyzwanie dla lekarza.

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

May 11, 2015

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie spektrum możliwości wykorzystania skanera wewnątrzustnego w stomatologii odtwórczej. W artykule przedstawiono opis przypadku kompleksowej rehabilitacji protetycznej pacjenta z zaburzoną płaszczyzną i wymiarem pionowym zwarcia. Skaner zastosowano do rejestracji pola protetycznego i przeniesienia go wirtualnie do pracowni dentystycznej.

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

May 11, 2015

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie spektrum możliwości wykorzystania skanera wewnątrzustnego w stomatologii odtwórczej. W artykule przedstawiono opis przypadku kompleksowej rehabilitacji protetycznej pacjenta z zaburzoną płaszczyzną i wymiarem pionowym zwarcia. Skaner zastosowano do rejestracji pola protetycznego i przeniesienia go wirtualnie do pracowni dentystycznej.

advertisement
Tomografia stożkowa – innowacyjny system obrazowania

May 8, 2015

Poczatki obrazowania radiologicznego za pomocą tomografii CBCT sięgają lat 90. XX w. W Polsce obrazowanie za pomocą tego typy tomografii funkcjonuje od kilku lat i jako stosunkowo nowa metoda diagnostyki nie jest jeszcze tak dobrze znana i wykorzystywana w praktykach stomatologicznych. Najbardziej znana tomografia stosowana w obrazowaniu radiologicznym jest konwencjonalną tomografią CT, która wykorzystywana jest do badań w zasadzie całej powierzchni ciała.  

Tomografia stożkowa – innowacyjny system obrazowania

May 8, 2015

Poczatki obrazowania radiologicznego za pomocą tomografii CBCT sięgają lat 90. XX w. W Polsce obrazowanie za pomocą tego typy tomografii funkcjonuje od kilku lat i jako stosunkowo nowa metoda diagnostyki nie jest jeszcze tak dobrze znana i wykorzystywana w praktykach stomatologicznych. Najbardziej znana tomografia stosowana w obrazowaniu radiologicznym jest konwencjonalną tomografią CT, która wykorzystywana jest do badań w zasadzie całej powierzchni ciała.  

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych – cz. II: Suprastruktury przykręcane

April 23, 2015

W artykule przedstawiono zalety stosowania suprastruktur protetycznych przykręcanych, wykonywanych w technice CAD/CAM w stosunku do innych rozwiązań dla prac złożonych na implantach. Opisano etapowe postępowanie protetyczne, które stosują autorzy zarówno od strony klinicznej, jak i laboratoryjnej, w wyniku którego uzyskuje się przewidywalny efekt leczenia protetycznego.

advertisement
Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych – cz. II: Suprastruktury przykręcane

April 23, 2015

W artykule przedstawiono zalety stosowania suprastruktur protetycznych przykręcanych, wykonywanych w technice CAD/CAM w stosunku do innych rozwiązań dla prac złożonych na implantach. Opisano etapowe postępowanie protetyczne, które stosują autorzy zarówno od strony klinicznej, jak i laboratoryjnej, w wyniku którego uzyskuje się przewidywalny efekt leczenia protetycznego.

Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej – przegląd piśmiennictwa i opis przypadków

April 22, 2015

Autorzy przedstawiają 2 rzadkie przypadki powikłań jatrogennych powstałych podczas wykonywania standardowych zabiegów chirurgii jamy ustnej oraz dokonali przeglądu piśmiennictwa dotyczącego przedmiotu zagadnienia. Pierwszy przypadek dotyczył złamania kąta żuchwy podczas usuwania trzeciego zatrzymanego trzonowca. W drugim doszło do złamania i pozostawienia w kości wyrostka zębodołowego szczęki fragmentu narzędzia ekstrakcyjnego.

Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej – przegląd piśmiennictwa i opis przypadków

April 22, 2015

Autorzy przedstawiają 2 rzadkie przypadki powikłań jatrogennych powstałych podczas wykonywania standardowych zabiegów chirurgii jamy ustnej oraz dokonali przeglądu piśmiennictwa dotyczącego przedmiotu zagadnienia. Pierwszy przypadek dotyczył złamania kąta żuchwy podczas usuwania trzeciego zatrzymanego trzonowca. W drugim doszło do złamania i pozostawienia w kości wyrostka zębodołowego szczęki fragmentu narzędzia ekstrakcyjnego.

Podniesienie dna zatoki szczękowej z dostępu od strony podniebiennej jako metoda alternatywna

April 17, 2015

W ciągu 31 miesięcy autor wykonał 39 zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebienia twardego. Ponieważ opisywana metoda nie jest metodą z wyboru, należało stworzyć klasyfikację anatomiczną, która wskazywałaby, która z metod podniesienia dna zatoki szczękowej w danym przypadku jest najbardziej pożądana. W ten sposób powstał pilotażowy projekt stworzenia niniejszej klasyfikacji.

advertisement
Podniesienie dna zatoki szczękowej z dostępu od strony podniebiennej jako metoda alternatywna

April 17, 2015

W ciągu 31 miesięcy autor wykonał 39 zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebienia twardego. Ponieważ opisywana metoda nie jest metodą z wyboru, należało stworzyć klasyfikację anatomiczną, która wskazywałaby, która z metod podniesienia dna zatoki szczękowej w danym przypadku jest najbardziej pożądana. W ten sposób powstał pilotażowy projekt stworzenia niniejszej klasyfikacji.

Laser diodowy – nowoczesne narzędzie w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej

April 15, 2015

Medycyna powszechnie korzysta z laserów już od lat 70. ubiegłego wieku. Zapewniane przez lasery unikalne warunki zabiegu i gojenia takie, jak: koagulacja, fotodezynfekcja, brak blizn czy precyzja cięcia sprawiły, że świetnie sprawdzają się one w czasie interwencji na tkankach miękkich jamy ustnej. Wśród szerokiej gamy dostępnych laserów coraz większą popularność zyskują lasery diodowe. W pracy opisano 3 przypadki użycia lasera diodowego o długości fali 980 nm podczas usuwania zmian łagodnych w obrębie jamy ustnej.  

Laser diodowy – nowoczesne narzędzie w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej

April 15, 2015

Medycyna powszechnie korzysta z laserów już od lat 70. ubiegłego wieku. Zapewniane przez lasery unikalne warunki zabiegu i gojenia takie, jak: koagulacja, fotodezynfekcja, brak blizn czy precyzja cięcia sprawiły, że świetnie sprawdzają się one w czasie interwencji na tkankach miękkich jamy ustnej. Wśród szerokiej gamy dostępnych laserów coraz większą popularność zyskują lasery diodowe. W pracy opisano 3 przypadki użycia lasera diodowego o długości fali 980 nm podczas usuwania zmian łagodnych w obrębie jamy ustnej.  

Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM

April 10, 2015

W ostatnich latach spotykamy się z bardzo dynamicznym rozwojem materiałów i technologii do wytwarzania stałych uzupełnień ceramicznych przy pomocy wycisku cyfrowego. Dzięki temu, uzupełnienia tego typu są niezwykle estetyczne, charakteryzują się także wysoką trwałością i wytrzymałością na naprężenia. W niniejszej pracy przedstawiono etapy wykonania 6 koron pełnoceramiczny IPS Empress CAD Multi, które znacznie poprawiły uśmiech pacjentki. W końcowym efekcie uzyskano zadowalającą estetykę uśmiechu, odtworzono także prawidłową funkcję narządu żucia i artykulację.

Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM

April 10, 2015

W ostatnich latach spotykamy się z bardzo dynamicznym rozwojem materiałów i technologii do wytwarzania stałych uzupełnień ceramicznych przy pomocy wycisku cyfrowego. Dzięki temu, uzupełnienia tego typu są niezwykle estetyczne, charakteryzują się także wysoką trwałością i wytrzymałością na naprężenia. W niniejszej pracy przedstawiono etapy wykonania 6 koron pełnoceramiczny IPS Empress CAD Multi, które znacznie poprawiły uśmiech pacjentki. W końcowym efekcie uzyskano zadowalającą estetykę uśmiechu, odtworzono także prawidłową funkcję narządu żucia i artykulację.

Łączniki indywidualne w odcinku bocznym

April 8, 2015

Implanty stomatologiczne od wielu lat sprawdzają się jako podparcie dla koron i mostów. Na podstawie aktualnych prac przeglądowych (Jung i wsp. 2012, Pjetursson i wsp. 2012) stwierdzono, że po okresie obserwacji wynoszącym 10 lat nadal 95,2|% implantów stanowiących uzupełnienie pojedynczych zębów pozostawało sprawnych czynnościowo. W przypadku implantów służących jako filary dla mostów odsetek ten wynosił 93,1%.

Łączniki indywidualne w odcinku bocznym

April 8, 2015

Implanty stomatologiczne od wielu lat sprawdzają się jako podparcie dla koron i mostów. Na podstawie aktualnych prac przeglądowych (Jung i wsp. 2012, Pjetursson i wsp. 2012) stwierdzono, że po okresie obserwacji wynoszącym 10 lat nadal 95,2|% implantów stanowiących uzupełnienie pojedynczych zębów pozostawało sprawnych czynnościowo. W przypadku implantów służących jako filary dla mostów odsetek ten wynosił 93,1%.

advertisement
Czy recesja tkanki miękkiej wokół implantów wciąż jest nieunikniona? – część 2

April 1, 2015

W tej części artykułu autorzy skupili się na czynnikach chirurgicznych (np. na umiejscowieniu implantu w 3 wymiarach, zastosowaniu fibryny bogatopłytkowej (PRF) i przeszczepów tkanki łącznej) oraz czynnikach odtwórczych jako sposobach na ograniczenie recesji tkanki miękkiej wokół implantów.

Czy recesja tkanki miękkiej wokół implantów wciąż jest nieunikniona? – część 2

April 1, 2015

W tej części artykułu autorzy skupili się na czynnikach chirurgicznych (np. na umiejscowieniu implantu w 3 wymiarach, zastosowaniu fibryny bogatopłytkowej (PRF) i przeszczepów tkanki łącznej) oraz czynnikach odtwórczych jako sposobach na ograniczenie recesji tkanki miękkiej wokół implantów.

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

March 25, 2015

Autorzy prezentują przypadek rekonstrukcji bezzębia żuchwy z wykorzystaniem systemu implantologicznego Mozograu u 60-letniej pacjentki. Wprowadzone wszczepy w odcinku przednim trzonu żuchwy zostały obciążone natychmiastowo. Dużym utrudnieniem był zaawansowany zanik części zębodołowej oraz przewaga zbitej tkanki kostnej. Podczas 4-letniej obserwacji wystąpiły powikłania w krótkim czasie po fazie osteointegracji. Utracono 1 wszczep.

advertisement
Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

March 25, 2015

Autorzy prezentują przypadek rekonstrukcji bezzębia żuchwy z wykorzystaniem systemu implantologicznego Mozograu u 60-letniej pacjentki. Wprowadzone wszczepy w odcinku przednim trzonu żuchwy zostały obciążone natychmiastowo. Dużym utrudnieniem był zaawansowany zanik części zębodołowej oraz przewaga zbitej tkanki kostnej. Podczas 4-letniej obserwacji wystąpiły powikłania w krótkim czasie po fazie osteointegracji. Utracono 1 wszczep.

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych – część 1

March 6, 2015

W artykule przedstawiono zalety stosowania łączników indywidulanych dla rozwiązań protetycznych na implantach oraz szczegółowo zmodyfikowane przez autorów postępowanie kliniczne i laboratoryjne wykonania łącznika indywidualnego dla implantów Ankylos CX w systemie Atlantis.  

Algorytmy postępowania dla wykonywania indywidualnych rozwiązań protetycznych – część 1

March 6, 2015

W artykule przedstawiono zalety stosowania łączników indywidulanych dla rozwiązań protetycznych na implantach oraz szczegółowo zmodyfikowane przez autorów postępowanie kliniczne i laboratoryjne wykonania łącznika indywidualnego dla implantów Ankylos CX w systemie Atlantis.  

Co CAD/CAM zmienia w gabinecie

February 20, 2015

Nowoczesne technologie, także w gabinecie stomatologicznym to nieodzowny element współczesnej codzienności. Kto za nimi nie podąża, zostaje w tyle, daleko za innymi. Często, zanim nauczymy się w pełni korzystać z nowoczesnych urządzeń, stracimy sporo czasu, nerwów i zapału. Niekiedy zniechęcamy się na długi czas.

Co CAD/CAM zmienia w gabinecie

February 20, 2015

Nowoczesne technologie, także w gabinecie stomatologicznym to nieodzowny element współczesnej codzienności. Kto za nimi nie podąża, zostaje w tyle, daleko za innymi. Często, zanim nauczymy się w pełni korzystać z nowoczesnych urządzeń, stracimy sporo czasu, nerwów i zapału. Niekiedy zniechęcamy się na długi czas.

advertisement
Innowacyjne sposoby usuwania tkanek przy użyciu lasera Er:YAG

February 13, 2015

X-Runner jest najnowszą i najbardziej innowacyjną głowicą skanującą, przeznaczoną do usuwania tkanek twardych i miękkich jamy ustnej. Wykorzystywana jest w pracy laserem LightWalker AT (Er:YAG i Nd:YAG). W codziennej praktyce zauważyliśmy jego znaczne zalety w przygotowywaniu licówek oraz koron częściowych lub pełnych, w chirurgii jamy ustnej, w szczególności w plastyce tkanek miękkich oraz w implantologii w procedurach odsłaniania implantów, a także w innych etapach procedur implantologicznych.

Innowacyjne sposoby usuwania tkanek przy użyciu lasera Er:YAG

February 13, 2015

X-Runner jest najnowszą i najbardziej innowacyjną głowicą skanującą, przeznaczoną do usuwania tkanek twardych i miękkich jamy ustnej. Wykorzystywana jest w pracy laserem LightWalker AT (Er:YAG i Nd:YAG). W codziennej praktyce zauważyliśmy jego znaczne zalety w przygotowywaniu licówek oraz koron częściowych lub pełnych, w chirurgii jamy ustnej, w szczególności w plastyce tkanek miękkich oraz w implantologii w procedurach odsłaniania implantów, a także w innych etapach procedur implantologicznych.

Cyfrowe projektowanie uśmiechu, przeniesienie projektu na model roboczy – część 2

February 4, 2015

Digital Smile Design (DSD) jest wielofunkcyjnym, wydajnym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na wykonywanie projektów uśmiechu pozostających w harmonii z twarzą pacjenta. Przystępny protokół umożliwia precyzyjne zrozumienie zależności pomiędzy zębami, strefą dziąseł i uśmiechem a twarzą.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International