Dental Tribune Poland
Clinical
Złożona technika ceramiki i łącznik hybrydowy Ti/Zr w rozwiązaniu trudnego przypadku estetycznego

August 3, 2016

Do gabinetu zgłosiła się młoda, pogodna pacjentka z niezadowalającym wyglądem siekaczy górnych spowodowanym przez istniejące stare korony porcelanowe oraz wykonanym wiele lat temu leczeniem endodontycznym. W następstwie urazu doszło do złamania/pęknięcia korzenia zęba filarowego 21. Wykonano diagnostykę CBCT, OPG, ekstrakcję, natychmiastową implantację, natychmiastowe obciążenie implantu, planowanie DSD i leczenie estetyczne.  

Zastosowanie indywidualnej siatki tytanowej do augmentacji wyrostka zębodołowego szczęki

July 28, 2016

Zaniki kości powstałe po ekstrakcji zębów niejednokrotnie uniemożliwiają zastosowanie implantów w danej lokalizacji bez uprzedniej sterowanej regeneracji kości. Bardzo często wymagana jest zarówno pozioma, jak i pionowa odbudowa wyrostka. W niniejszym artykule opisano pionierski zabieg augmentacji wyrostka zębodołowego szczęki z wykorzystaniem indywidualnej siatki tytanowej ReOss®, materiału GEM 21S®, złożonego z czynników wzrostu PDGF-BB oraz alloplastycznego materiału β-TCP zmieszanego z materiałem ksenogennym i autogennym.

advertisement
Indywidualne łączniki hybrydowe tytanowo-cyrkonowe – obserwacje 3-letnie

July 26, 2016

Odtwarzanie braków zębowych przy pomocy prac opartych na implantach jest coraz powszechniejsze. Wraz ze wzrostem wykonywanych procedur rośnie liczba i dostępność nowych rozwiązań protetycznych. W opisanym przypadku zastosowano indywidualne łączniki hybrydowe cyrkonowo-tytanowe jako trwałą i estetyczną alternatywę odbudowy pojedynczych koron na implantach. Przedstawiono procedury kliniczne i laboratoryjne oraz 3-letnie obserwacje kliniczne.  

Zastosowanie technologii 3D oraz CAD/CAM w chirurgii ortognatycznej – opis przypadku

July 20, 2016

Technologia 3D oraz CAD/CAM są coraz częściej wykorzystywane do planowania operacyjnego leczenia szkieletowych wad zgryzu. Technologia 3D i CAD/CAM są doskonałym narzędziem pozwalającym przeprowadzić precyzyjną analizę, dokładnie zaplanowaćkompleksowe leczenie, a także uzyskać zadawalający i przewidywalny, perfekcyjny rezultat pozabiegowy, który niestety jest niemożliwy do osiągnięcia w przypadku technik klasycznych.  

Rehabilitacja bezzębnej żuchwy w trudnych warunkach anatomicznych – opis przypadku

July 13, 2016

Dzięki pojawieniu się nowych protokołów implantacji, różnorodności materiałów stomatologicznych i dynamicznie rozwijającej się technologii znacznie rozszerzone zostało spektrum metod leczenia implantoprotetycznego. Do najbardziej spektakularnych wśród nich należy możliwość pełnej rehabilitacji bezzębnych pacjentów. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek zastosowania implantów stomatologicznych jako pojedynczych, wolnostojących filarów protez nakładkowych.

advertisement
Zespołowe postępowanie terapeutyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce

July 8, 2016

W artykule przedstawiono przypadek leczenia hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce z zastosowaniem zespołowego podejścia do leczenia i wykorzystania metod ortodontyczno-implantologiczno-protetycznych.

Rehabilitacja bezzębia w żuchwie przy użyciu 6 implantów

July 5, 2016

W artykule zaprezentowano przypadek leczenia kompleksowego całkowitego bezzębia w centralnej relacji. Wykonano 3 osobne mosty przykręcane na 6 implantach Thommen Inicell w żuchwie, a w szczęce – protezę całkowitą.

Leczenie kompleksowe z użyciem skanera wewnątrzustnego i technologii CAD/CAM – opis przypadku

June 29, 2016

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, która przez wiele lat nie mogła rozpocząć leczenia z obawy przed licznymi zabiegami. Decydującym elementem było przedstawienie planu leczenia z zachowaniem wszystkich zębów i szybki proces rekonstrukcji uzębienia z zachowaniem najwyższych standardów. Przed etapem protetycznym pacjentka przeszła szereg zabiegów w zakresie higienizacji, stomatologii zachowawczej, endodoncji, implantologii.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International