Dental Tribune Poland
Clinical
Cyfrowe projektowanie uśmiechu, przeniesienie projektu na model roboczy – część 2

February 4, 2015

Digital Smile Design (DSD) jest wielofunkcyjnym, wydajnym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na wykonywanie projektów uśmiechu pozostających w harmonii z twarzą pacjenta. Przystępny protokół umożliwia precyzyjne zrozumienie zależności pomiędzy zębami, strefą dziąseł i uśmiechem a twarzą.

Leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne u pacjentów z dysplazją ektodermalną

January 30, 2015

Dysplazja ektodermalna (dysplasia ectodermalis, ectodermal dysplasia, ED, defectus ectodermalis) jest wrodzonym zespołem zaburzeń rozwojowych tkanek pochodzących z powierzchownej warstwy ektodermy oraz z mezoektodermalnej warstwy tworzącej grzebień nerwowy. Objawy kliniczne dotyczą skóry i jej przydatków (gruczołów potowych, łojowych, ślinowych, łzowych, włosów, paznokci), zębów, soczewki oka, ucha wewnętrznego, nadnerczy, układu nerwowego oraz struktur twarzowej części czaszki.1-6 W ok. 120 postaciach ED obserwuje się objawy w jamie ustnej, dotyczące głównie zębów.1,7

advertisement
Czy recesja tkanki miękkiej wokół implantów wciąż jest nieunikniona?

January 23, 2015

Kiedy istnieją wskazania do leczenia implantami stomatologicznymi, konieczne jest postawienie odpowiedniej diagnozy w celu określenia parametrów fizycznych i ustalenia optymalnego terminu natychmiastowego lub opóźnionego (wczesnego lub późnego) wszczepienia implantów i ich obciążenia po ekstrakcji zęba. Istotne jest także ustalenie możliwych powikłań oraz ich wpływu na rezultaty estetyczne1.

Porównanie metod znieczulenia przewodowego nerwu zębodołowego dolnego – badania własne

January 14, 2015

W niniejszej pracy porównano skuteczność zniesienia doznań bólowych oraz czas uzyskania efektu analgezji u 19 pacjentów poddanych zabiegowi chirurgicznego usunięcia 3. zębów trzonowych w żuchwie. Na podstawie otrzymanych wyników obie metody znieczulenia uznano za skuteczne.

Leczenie implantoprotetyczne pojedynczych braków zębowych – opis przypadków

January 7, 2015

Ze względu na efektywność leczenia implantologia i implantoprotetyka stały się najnowocześniejszymi metodami leczenia braków zębowych, które stwarzają możliwości nieosiągalne dla tradycyjnej protetyki. Chcąc zapewnić pacjentom właściwe rozwiązania implantoprotetyczne, należy postępować zgodnie z obowiązującym protokołem zabiegowym – od planowania przedzabiegowego do etapu ostatecznego osadzenia pracy protetycznej.

advertisement
Zastosowanie lasera Er:YAG w procedurach udrażniania kanałów korzeniowych

December 17, 2014

Od ponad roku używam laser LightWalker z dużym powodzeniem i satysfakcją swoją jako lekarza i zadowoleniem pacjentów, gdyż procedury leczenia tradycyjnego zamieniłam na zabiegi laserowe.

Zastosowanie lasera Er:YAG w procedurach udrażniania kanałów korzeniowych

December 17, 2014

Od ponad roku używam laser LightWalker z dużym powodzeniem i satysfakcją swoją jako lekarza i zadowoleniem pacjentów, gdyż procedury leczenia tradycyjnego zamieniłam na zabiegi laserowe.

Kompromisowe leczenie implantoprotetyczne w strefie estetycznej

December 5, 2014

U 50-letniej pacjentki stwierdzono brak uzębienia w odcinku przednim szczeki w strefie estetycznej przy istniejącej wadzie zgryzu kl. II wg Angle’a. Oczekiwania pacjentki to stałe uzupełnienie na implantach z wysoką estetyką.

advertisement
Kompromisowe leczenie implantoprotetyczne w strefie estetycznej

December 5, 2014

U 50-letniej pacjentki stwierdzono brak uzębienia w odcinku przednim szczeki w strefie estetycznej przy istniejącej wadzie zgryzu kl. II wg Angle’a. Oczekiwania pacjentki to stałe uzupełnienie na implantach z wysoką estetyką.

Skanowanie z poziomu implantu – część 2

December 2, 2014

W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera C.O.S.3M w rejestracji pola protetycznego z poziomu śruby gojącej Encode oraz w pełni cyfrową procedurę w projektowaniu i wykonaniu indywidualnego łącznika protetycznego. Autor dokonał także porównania omawianych skanerów.

Skanowanie z poziomu implantu – część 2

December 2, 2014

W artykule przedstawiono postępowanie kliniczne z użyciem skanera C.O.S.3M w rejestracji pola protetycznego z poziomu śruby gojącej Encode oraz w pełni cyfrową procedurę w projektowaniu i wykonaniu indywidualnego łącznika protetycznego. Autor dokonał także porównania omawianych skanerów.

Sposoby odbudowy zębów z silną abrazją

November 14, 2014

W niniejszym artykule opisano przeprowadzenie obszernej odbudowy startych na skutek abrazji zębów przednich i bocznych w szczęce i żuchwie za pomocą koron protetycznych wykonanych z tlenku cyrkonu nowej generacji o wysokim stopniu przezierności (Cercon ht, DeguDent, Hanau). Przedstawiony przypadek dowodzi, że dzięki szerokim wskazaniom, pomimo trudnej sytuacji początkowej, możliwe jest włączenie do spektrum zastosowań tlenku cyrkonu tej generacji także tego typu estetycznych rozległych uzupełnień.

advertisement
Sposoby odbudowy zębów z silną abrazją

November 14, 2014

W niniejszym artykule opisano przeprowadzenie obszernej odbudowy startych na skutek abrazji zębów przednich i bocznych w szczęce i żuchwie za pomocą koron protetycznych wykonanych z tlenku cyrkonu nowej generacji o wysokim stopniu przezierności (Cercon ht, DeguDent, Hanau). Przedstawiony przypadek dowodzi, że dzięki szerokim wskazaniom, pomimo trudnej sytuacji początkowej, możliwe jest włączenie do spektrum zastosowań tlenku cyrkonu tej generacji także tego typu estetycznych rozległych uzupełnień.

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją – opis przypadku

November 5, 2014

Skuteczność wszczepiania implantów w bocznym odcinku bezzębnej szczęki i opartych na nich uzupełnień protetycznych może być obniżona przez mały wymiar pionowy kości wyrostka zębodołowego między jego szczytem i dnem zatoki szczękowej. Odległość między zatoką szczękową i szczytem wyrostka zębodołowego może być zmniejszona wskutek pneumatyzacji zatoki oraz resorpcji kości wyrostka następującej po ekstrakcji, urazach lub stanach chorobowych.

Małoinwazyjne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją – opis przypadku

November 5, 2014

Skuteczność wszczepiania implantów w bocznym odcinku bezzębnej szczęki i opartych na nich uzupełnień protetycznych może być obniżona przez mały wymiar pionowy kości wyrostka zębodołowego między jego szczytem i dnem zatoki szczękowej. Odległość między zatoką szczękową i szczytem wyrostka zębodołowego może być zmniejszona wskutek pneumatyzacji zatoki oraz resorpcji kości wyrostka następującej po ekstrakcji, urazach lub stanach chorobowych.

Od diagnostyki do protetyki – współpraca, komunikacja, realizacja. II etap leczenia

October 31, 2014

Pacjent zgłosił się do leczenia z powodu pogorszenia estetyki uśmiechu. Zauważył stopniowy ubytek długości zębów siecznych, co odbierał jako wizualne objawy starzenia oraz narastające objawy dysfunkcji narządu żucia w postaci epizodów zgrzytania, zaciskania oraz trzasków w stawie skroniowo-żuchwowym. W wywiadzie i badaniu nie stwierdzono przeciwwskazań do leczenia. Pierwszy etap leczenia pacjenta opisano w nr 1/2014 wyd. polskie Cosmetic. International magazine of aesthetic medicine & dentistry.

Od diagnostyki do protetyki – współpraca, komunikacja, realizacja. II etap leczenia

October 31, 2014

Pacjent zgłosił się do leczenia z powodu pogorszenia estetyki uśmiechu. Zauważył stopniowy ubytek długości zębów siecznych, co odbierał jako wizualne objawy starzenia oraz narastające objawy dysfunkcji narządu żucia w postaci epizodów zgrzytania, zaciskania oraz trzasków w stawie skroniowo-żuchwowym. W wywiadzie i badaniu nie stwierdzono przeciwwskazań do leczenia. Pierwszy etap leczenia pacjenta opisano w nr 1/2014 wyd. polskie Cosmetic. International magazine of aesthetic medicine & dentistry.

Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny efekt estetycznego leczenia protetycznego

October 21, 2014

Osiągnięcie maksymalnego efektu estetycznego w przypadku rozległego leczenia protetycznego jest sztuką o niezwykłym stopniu skomplikowania. Liczba elementów w obrębie estetyki „białej” i „czerwonej”, które należy wziąć pod uwagę w trakcie planowania leczenia, a następnie jego przeprowadzenia wydaje się niemal nieskończona.

Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny efekt estetycznego leczenia protetycznego

October 21, 2014

Osiągnięcie maksymalnego efektu estetycznego w przypadku rozległego leczenia protetycznego jest sztuką o niezwykłym stopniu skomplikowania. Liczba elementów w obrębie estetyki „białej” i „czerwonej”, które należy wziąć pod uwagę w trakcie planowania leczenia, a następnie jego przeprowadzenia wydaje się niemal nieskończona.

advertisement
Rehabilitacja implantoprotetyczna w silnej atrofii wyrostka zębodołowego w zespole Kellego

October 17, 2014

Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentów z rozmaitymi brakami uzębienia czy wyrostka zębodołowego stała się standardem i dla wielu metodą z wyboru. Pacjenci zachęceni opinią znajomych, modą i dostępnością zgłaszają się do klinik, często nie zdając sobie sprawy ze skali trudności leczenia, którego oczekują.

Podśluzówkowa i śródkostna lokalizacja metalowych ciał obcych metodą rezonansu

October 10, 2014

Wszczepy stomatologiczne w przypadku braków zębowych są najbardziej zaawansowaną technologicznie alternatywą dla tradycyjnych uzupełnień protetycznych. Istnieje wiele sytuacji, w których dochodzi do pozostawienia fragmentów narzędzi metalowych różnych stopów w obrębie jamy ustnej (wkłady standardowe anker, fragmenty amalgamatów, narzędzi endodontycznych itp.) Znalazły się one w tkankach wskutek działań jatrogennych, a także uszkodzeń technologicznych. Istnieją sytuacje wymagające precyzyjnej lokalizacji wszczepu dentystycznego, np. podczas ich przemieszczenia, a zawsze w przypadku ich odsłaniania.

Podśluzówkowa i śródkostna lokalizacja metalowych ciał obcych metodą rezonansu

October 10, 2014

Wszczepy stomatologiczne w przypadku braków zębowych są najbardziej zaawansowaną technologicznie alternatywą dla tradycyjnych uzupełnień protetycznych. Istnieje wiele sytuacji, w których dochodzi do pozostawienia fragmentów narzędzi metalowych różnych stopów w obrębie jamy ustnej (wkłady standardowe anker, fragmenty amalgamatów, narzędzi endodontycznych itp.) Znalazły się one w tkankach wskutek działań jatrogennych, a także uszkodzeń technologicznych. Istnieją sytuacje wymagające precyzyjnej lokalizacji wszczepu dentystycznego, np. podczas ich przemieszczenia, a zawsze w przypadku ich odsłaniania.

advertisement
Korony teleskopowe nowej ery – część 1

October 6, 2014

Moje pierwsze doświadczenia z koronami teleskopowymi miały miejsce 25 lat temu, kiedy jako młody absolwent MSZ w Warszawie miałem okazję praktykować w jednej z renomowanych pracowni dentystycznych w Wuppertalu. Właścicielem laboratorium był Michael Becker, który pokazał mi, jak zrobić prawidłowy teleskop.

Korony teleskopowe nowej ery – część 1

October 6, 2014

Moje pierwsze doświadczenia z koronami teleskopowymi miały miejsce 25 lat temu, kiedy jako młody absolwent MSZ w Warszawie miałem okazję praktykować w jednej z renomowanych pracowni dentystycznych w Wuppertalu. Właścicielem laboratorium był Michael Becker, który pokazał mi, jak zrobić prawidłowy teleskop.

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy

September 5, 2014

Zaprezentowany przypadek pokazuje sposób wykonania stałego uzupełnienia protetycznego w sytuacji znacznego zaniku tkanki kostnej żuchwy. Użycie krótkich 6 mm implantów Straumann® pozwoliło na wykonanie podparcia w odcinku bocznym, a implanty Straumann® NNC Roxolid® dały gwarancję bardzo dużej wytrzymałości pracy.

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy

September 5, 2014

Zaprezentowany przypadek pokazuje sposób wykonania stałego uzupełnienia protetycznego w sytuacji znacznego zaniku tkanki kostnej żuchwy. Użycie krótkich 6 mm implantów Straumann® pozwoliło na wykonanie podparcia w odcinku bocznym, a implanty Straumann® NNC Roxolid® dały gwarancję bardzo dużej wytrzymałości pracy.

Zastosowanie laserów w ubytkach kostnych w obrębie przyzębia

August 27, 2014

W ciągu ostatnich 10 lat dobrze udokumentowano wykorzystanie laserów w leczeniu periodontologicznym. Lasery mogą być wykorzystywane podczas wstępnej terapii periodontologicznej oraz podczas zabiegów chirurgicznych. Zastosowanie lasera w głębokich kieszonkach przyzębnych z towarzyszącymi ubytkami kostnymi nie tylko powoduje usunięcie objętej chorobą tkanki ziarninowej i znajdujących się w niej bakterii, ale także pobudza aktywność osteoklastów i osteoblastów, co często prowadzi do regeneracji kości.

advertisement
Zastosowanie laserów w ubytkach kostnych w obrębie przyzębia

August 27, 2014

W ciągu ostatnich 10 lat dobrze udokumentowano wykorzystanie laserów w leczeniu periodontologicznym. Lasery mogą być wykorzystywane podczas wstępnej terapii periodontologicznej oraz podczas zabiegów chirurgicznych. Zastosowanie lasera w głębokich kieszonkach przyzębnych z towarzyszącymi ubytkami kostnymi nie tylko powoduje usunięcie objętej chorobą tkanki ziarninowej i znajdujących się w niej bakterii, ale także pobudza aktywność osteoklastów i osteoblastów, co często prowadzi do regeneracji kości.

Klucz do terapeutycznego i ekonomicznego sukcesu

August 20, 2014

W ostatnich latach miał miejsce gwałtowny rozwój stomatologii laserowej. Obecnie zastosowanie urządzeń laserowych znacząco zwiększa możliwości leczenia stomatologicznego oraz wspomaga konwencjonalne i tradycyjne zabiegi. Dzięki temu lekarz może zagwarantować większe bezpieczeństwo zabiegu, a u pacjenta w sposób nieinwazyjny można osiągnąć lepsze wyniki.

Klucz do terapeutycznego i ekonomicznego sukcesu

August 20, 2014

W ostatnich latach miał miejsce gwałtowny rozwój stomatologii laserowej. Obecnie zastosowanie urządzeń laserowych znacząco zwiększa możliwości leczenia stomatologicznego oraz wspomaga konwencjonalne i tradycyjne zabiegi. Dzięki temu lekarz może zagwarantować większe bezpieczeństwo zabiegu, a u pacjenta w sposób nieinwazyjny można osiągnąć lepsze wyniki.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International