Dental Tribune Poland
Clinical
Leczenie kompleksowe z użyciem skanera wewnątrzustnego i technologii CAD/CAM – opis przypadku

June 29, 2016

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, która przez wiele lat nie mogła rozpocząć leczenia z obawy przed licznymi zabiegami. Decydującym elementem było przedstawienie planu leczenia z zachowaniem wszystkich zębów i szybki proces rekonstrukcji uzębienia z zachowaniem najwyższych standardów. Przed etapem protetycznym pacjentka przeszła szereg zabiegów w zakresie higienizacji, stomatologii zachowawczej, endodoncji, implantologii.

Ubytki w kościach szczęk i ich konsekwencje w implantologii stomatologicznej

June 22, 2016

W przeciwieństwie do ubytków tkanek zęba, ubytki kostne nie mogą być identyfikowane na podstawie badania klinicznego. Do ich diagnostyki konieczne jest badanie radiologiczne i niekiedy ocena wprawnego oka radiologa. Niemniej jednak, wiele takich jamistości pozostaje niezauważona.

advertisement
Ubytki w kościach szczęk i ich konsekwencje w implantologii stomatologicznej

June 22, 2016

W przeciwieństwie do ubytków tkanek zęba, ubytki kostne nie mogą być identyfikowane na podstawie badania klinicznego. Do ich diagnostyki konieczne jest badanie radiologiczne i niekiedy ocena wprawnego oka radiologa. Niemniej jednak, wiele takich jamistości pozostaje niezauważona.

Uraz powybuchowy II stopnia – leczenie złamania żuchwy, rekonstrukcja kości i odbudowa implantologiczna

June 15, 2016

Do najtrudniejszych w leczeniu urazów twarzoczaszki zaliczane są rozległe złamania po wypadkach komunikacyjnych, upadkach z dużej wysokości oraz rany postrzałowe i następstwa wybuchów. Leczenie takich urazów najczęściej jest wieloetapowe – od pierwotnego zaopatrzenia złamań i ran skóry, przez rekonstrukcję ubytków kostnych, aż po odbudowę protetyczną utraconych zębów.

Uraz powybuchowy II stopnia – leczenie złamania żuchwy, rekonstrukcja kości i odbudowa implantologiczna

June 15, 2016

Do najtrudniejszych w leczeniu urazów twarzoczaszki zaliczane są rozległe złamania po wypadkach komunikacyjnych, upadkach z dużej wysokości oraz rany postrzałowe i następstwa wybuchów. Leczenie takich urazów najczęściej jest wieloetapowe – od pierwotnego zaopatrzenia złamań i ran skóry, przez rekonstrukcję ubytków kostnych, aż po odbudowę protetyczną utraconych zębów.

advertisement
Metodyka wykonania i zalety przykręcanych konstrukcji protetycznych w przypadku braków skrzydłowych

June 9, 2016

W artykule przedstawiono zalety stosowania przykręcanych konstrukcji (mostów) dla rozwiązań protetycznych na implantach w przypadku braków skrzydłowych, przedstawiono także postępowanie kliniczne i laboratoryjne przy ich wykonaniu. Zaprezentowano przypadek pacjenta, u którego przeprowadzono postępowanie kliniczne mające na celu odbudowę utraconego uzębienia w szczęce w odcinkach bocznych z zastosowaniem przykręcanych mostów wykonanych w systemie Atlantis ISUS.

Interdyscyplinarne podejście do stosowania lasera Er,Cr:YSGG – leczenie estetyczne tkanek twardych i miękkich

May 13, 2016

System Er,Cr:YSGG jest niewątpliwie bardzo pomocnym narzędziem w rękach wyszkolonego lekarza. Może być bezpiecznie stosowany zarówno do leczenia tkanek twardych, jak i miękkich, z minimalną ilością środka znieczulającego lub bez niego oraz w skomplikowanych przypadkach wymagających złożonego leczenia w krótszym czasie. Dzięki temu pacjenci cenią sobie korzyści wynikające krótkich i bezbolesnych zabiegów.

Interdyscyplinarne podejście do stosowania lasera Er,Cr:YSGG – leczenie estetyczne tkanek twardych i miękkich

May 13, 2016

System Er,Cr:YSGG jest niewątpliwie bardzo pomocnym narzędziem w rękach wyszkolonego lekarza. Może być bezpiecznie stosowany zarówno do leczenia tkanek twardych, jak i miękkich, z minimalną ilością środka znieczulającego lub bez niego oraz w skomplikowanych przypadkach wymagających złożonego leczenia w krótszym czasie. Dzięki temu pacjenci cenią sobie korzyści wynikające krótkich i bezbolesnych zabiegów.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International