Dental Tribune Poland
Clinical
Pomiar siły rozłączającej elementy retencyjne kotwiczące uzupełnienia protetyczne wsparte o implanty

August 6, 2014

Celem pracy było określenie siły potrzebnej do rozłączenia precyzyjnych elementów retencyjnych służących do mocowania protezy typu overdenture. W badaniu wykorzystano system retencyjny Locator (Zest Anchors, USA) z matrycami o różnym stopniu elastyczności oraz zaczep kulisty Ball abutment Titanium (Branemark, Sweden). Do pomiaru siły rozłączającej połączenie matryca-patryca precyzyjnych elementów retencyjnych wykorzystano urządzenie MTS Bionix® Servohydraulic Test Systems Model 370.02 Axial and Axial/Torsional Tabletop. W teście rozłączania połączenia zaczepów retencyjnych uzyskano różne wartości siły uzależnione od systemu retencyjnego i modułu sprężystości zastosowanych matryc. Najmocniejsze połączenie matryca-patryca uzyskano dla systemu Locator (Zest Anchors, USA) z bezbarwnym elementem retencyjnym, najsłabsze – dla systemu Locator (Zest Anchors, USA) z niebieskim elementem retencyjnym.

Pomiar siły rozłączającej elementy retencyjne kotwiczące uzupełnienia protetyczne wsparte o implanty

August 6, 2014

Celem pracy było określenie siły potrzebnej do rozłączenia precyzyjnych elementów retencyjnych służących do mocowania protezy typu overdenture. W badaniu wykorzystano system retencyjny Locator (Zest Anchors, USA) z matrycami o różnym stopniu elastyczności oraz zaczep kulisty Ball abutment Titanium (Branemark, Sweden). Do pomiaru siły rozłączającej połączenie matryca-patryca precyzyjnych elementów retencyjnych wykorzystano urządzenie MTS Bionix® Servohydraulic Test Systems Model 370.02 Axial and Axial/Torsional Tabletop. W teście rozłączania połączenia zaczepów retencyjnych uzyskano różne wartości siły uzależnione od systemu retencyjnego i modułu sprężystości zastosowanych matryc. Najmocniejsze połączenie matryca-patryca uzyskano dla systemu Locator (Zest Anchors, USA) z bezbarwnym elementem retencyjnym, najsłabsze – dla systemu Locator (Zest Anchors, USA) z niebieskim elementem retencyjnym.

advertisement
Estetyczna i funkcjonalna rehabilitacja

August 1, 2014

Celem niniejszego artykułu jest opis leczenia bezzębia całkowitego z użyciem mostów stałych opartych na implantach. Zaprezentowano opis przypadku pacjenta z resztkowym uzębieniem. W artykule przedstawiono plan leczenia z zastosowaniem protokołu DIEM, przeprowadzone postępowanie kliniczne, a także omówienie zalet tej metody.

Estetyczna i funkcjonalna rehabilitacja

August 1, 2014

Celem niniejszego artykułu jest opis leczenia bezzębia całkowitego z użyciem mostów stałych opartych na implantach. Zaprezentowano opis przypadku pacjenta z resztkowym uzębieniem. W artykule przedstawiono plan leczenia z zastosowaniem protokołu DIEM, przeprowadzone postępowanie kliniczne, a także omówienie zalet tej metody.

Cyfrowe projektowanie uśmiechu i zintegrowane planowanie leczenia estetycznego – część I

July 28, 2014

Digital Smile Desig (DSD) to praktyczne cyfrowe narządzie wspomagające stomatologiczne leczenie estetyczne. Przystępny protokół umożliwia precyzyjne zrozumienie zależności pomiędzy zębami, strefą dziąseł i uśmiechem a twarzą, polepszając diagnostykę estetyczną i ułatwiając tworzenie spójnych i rzetelnych planów leczenia. Linie referencyjne, kształty i notatki umieszczane na fotografiach twarzy pacjenta wizualizują zespołowi klinicznemu ograniczenia i formułują ramy prawdziwie wielospecjalistycznej wizji postępowania, określając ścisłe wytyczne na każdym etapie leczenia.

advertisement
Cyfrowe projektowanie uśmiechu i zintegrowane planowanie leczenia estetycznego – część I

July 28, 2014

Digital Smile Desig (DSD) to praktyczne cyfrowe narządzie wspomagające stomatologiczne leczenie estetyczne. Przystępny protokół umożliwia precyzyjne zrozumienie zależności pomiędzy zębami, strefą dziąseł i uśmiechem a twarzą, polepszając diagnostykę estetyczną i ułatwiając tworzenie spójnych i rzetelnych planów leczenia. Linie referencyjne, kształty i notatki umieszczane na fotografiach twarzy pacjenta wizualizują zespołowi klinicznemu ograniczenia i formułują ramy prawdziwie wielospecjalistycznej wizji postępowania, określając ścisłe wytyczne na każdym etapie leczenia.

Znaczenie okluzji

July 7, 2014

Prawidłowa fizjologiczna odbudowa warunków zwarciowych stanowi duże wyzwanie dla każdego lekarza dentysty i technika dentystycznego. Nawet minimalne podwyższenie powierzchni zwarciowej zęba, rzędu kilku mikronów, może prowadzić do dysfunkcji narządu żucia pacjenta. W stomatologii odtwórczej proporcje okluzyjne ulegają nieustannym zmianom. Dlatego dla dobra naszych pacjentów kluczowe znaczenie ma zrozumienie i monitorowanie funkcji zębów w warunkach zwarcia statycznego i dynamicznego.

Znaczenie okluzji

July 7, 2014

Prawidłowa fizjologiczna odbudowa warunków zwarciowych stanowi duże wyzwanie dla każdego lekarza dentysty i technika dentystycznego. Nawet minimalne podwyższenie powierzchni zwarciowej zęba, rzędu kilku mikronów, może prowadzić do dysfunkcji narządu żucia pacjenta. W stomatologii odtwórczej proporcje okluzyjne ulegają nieustannym zmianom. Dlatego dla dobra naszych pacjentów kluczowe znaczenie ma zrozumienie i monitorowanie funkcji zębów w warunkach zwarcia statycznego i dynamicznego.

advertisement
Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym w leczeniu implantologicznym

July 4, 2014

Wprowadzenie implantów w odcinku estetycznym nadal stanowi wyzwanie terapeutyczne. Optymalne wyniki leczenia możemy osiągnąć nie tylko poprzez wprowadzenie implantu w odpowiedniej pozycji, ale także poprzez zapewnienie odpowiedniego konturu tkanek twardych i miękkich wyrostka zębodołowego wokół implantu1. Zarówno przed implantacją, jak i w jej trakcie, najczęściej wykonywana jest augmentacja tkanek twardych jako rutynowe i uznane postępowanie zabiegowe, natomiast szerokość (HKT) i grubość (TKT) dziąsła zrogowaciałego, jak wykazano w ocenie długofalowej, ma równie istotną rolę funkcjonalną, jak i estetyczną.

Pogrubienie dziąsła zrogowaciałego w odcinku estetycznym w leczeniu implantologicznym

July 4, 2014

Wprowadzenie implantów w odcinku estetycznym nadal stanowi wyzwanie terapeutyczne. Optymalne wyniki leczenia możemy osiągnąć nie tylko poprzez wprowadzenie implantu w odpowiedniej pozycji, ale także poprzez zapewnienie odpowiedniego konturu tkanek twardych i miękkich wyrostka zębodołowego wokół implantu1. Zarówno przed implantacją, jak i w jej trakcie, najczęściej wykonywana jest augmentacja tkanek twardych jako rutynowe i uznane postępowanie zabiegowe, natomiast szerokość (HKT) i grubość (TKT) dziąsła zrogowaciałego, jak wykazano w ocenie długofalowej, ma równie istotną rolę funkcjonalną, jak i estetyczną.

Projektowanie uśmiechu na podstawie zdjęcia twarzy

June 27, 2014

Stomatologia estetyczna opiera się na zaufaniu lekarzowi, tradycyjnej próbnej odbudowie z wosku oraz artystycznych modyfikacjach uzupełnień tymczasowych w jamie ustnej, przeprowadzanych w celu uzyskania pożądanego efektu końcowego.

Projektowanie uśmiechu na podstawie zdjęcia twarzy

June 27, 2014

Stomatologia estetyczna opiera się na zaufaniu lekarzowi, tradycyjnej próbnej odbudowie z wosku oraz artystycznych modyfikacjach uzupełnień tymczasowych w jamie ustnej, przeprowadzanych w celu uzyskania pożądanego efektu końcowego.

advertisement
Tomografia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków klinicznych

June 20, 2014

Czasami trafiają do nas zdesperowani pacjenci oczekujący całkowitej rehabilitacji estetyczno-funkcjonalnej. Najważniejszą rolą lekarza jest dobre zdiagnozowanie, zaplanowanie i wykonanie leczenia. Trudnym aspektem w komunikacji z pacjentem jest też fakt, że pacjent chce, by wszystko zostało zrobione jak najszybciej. Ważne jest wówczas, aby nie ulegać presji i umieć, występując z pozycji autorytetu, uświadomić pacjentowi, że wieloletnich zaniedbań nie można wyleczyć w kilka dni.

Tomografia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków klinicznych

June 20, 2014

Czasami trafiają do nas zdesperowani pacjenci oczekujący całkowitej rehabilitacji estetyczno-funkcjonalnej. Najważniejszą rolą lekarza jest dobre zdiagnozowanie, zaplanowanie i wykonanie leczenia. Trudnym aspektem w komunikacji z pacjentem jest też fakt, że pacjent chce, by wszystko zostało zrobione jak najszybciej. Ważne jest wówczas, aby nie ulegać presji i umieć, występując z pozycji autorytetu, uświadomić pacjentowi, że wieloletnich zaniedbań nie można wyleczyć w kilka dni.

Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w praktyce dentystycznej

June 13, 2014

„CAD/CAM”, „digital dentistry” to hasła określające kierunek rozwoju współczesnej stomatologii. Szczególnie protetyka, implantoprotetyka, a także ortodoncja korzystają z osiągnięć technicznych stomatologii cyfrowej na etapie rejestrowania pola protetycznego – skanery wewnątrzustne i w procesie produkcji elementów odbudowujących struktury zęba – skanery laboratoryjne i frezarki laboratoryjne.

Zastosowanie skanera wewnątrzustnego w praktyce dentystycznej

June 13, 2014

„CAD/CAM”, „digital dentistry” to hasła określające kierunek rozwoju współczesnej stomatologii. Szczególnie protetyka, implantoprotetyka, a także ortodoncja korzystają z osiągnięć technicznych stomatologii cyfrowej na etapie rejestrowania pola protetycznego – skanery wewnątrzustne i w procesie produkcji elementów odbudowujących struktury zęba – skanery laboratoryjne i frezarki laboratoryjne.

Systemy CAD/CAM w zabiegach korekcyjnych szczęk w chirurgii ortognatycznej

June 6, 2014

Obserwując z jednej strony postępującą specjalizację dziedzin stomatologii, widzimy z drugiej strony potrzebę całościowego spojrzenia na tzw. pacjenta stomatologicznego. Wielu z nas zapewne zastanawia się, gdzie są granice takiego pacjenta i jak się okazuje nigdy nie „kończy się” on ani na zębie, ani na jamie ustnej. Z tego względu w niniejszej pracy przybliżam kilka zagadnień związanych z kształtowaniem ludzkiej twarzy, szczególnie gdy jest ona zdeformowana wadą gnatyczną, zwłaszcza że obserwujemy coraz większe potrzeby podejmowania tego typu działań.

Systemy CAD/CAM w zabiegach korekcyjnych szczęk w chirurgii ortognatycznej

June 6, 2014

Obserwując z jednej strony postępującą specjalizację dziedzin stomatologii, widzimy z drugiej strony potrzebę całościowego spojrzenia na tzw. pacjenta stomatologicznego. Wielu z nas zapewne zastanawia się, gdzie są granice takiego pacjenta i jak się okazuje nigdy nie „kończy się” on ani na zębie, ani na jamie ustnej. Z tego względu w niniejszej pracy przybliżam kilka zagadnień związanych z kształtowaniem ludzkiej twarzy, szczególnie gdy jest ona zdeformowana wadą gnatyczną, zwłaszcza że obserwujemy coraz większe potrzeby podejmowania tego typu działań.

Zastosowanie laserów w stomatologii dziecięcej

May 30, 2014

Podejście do pacjenta w stomatologii dziecięcej wymaga bliskiej współpracy pomiędzy dentystami a rodzicami oraz samymi dziećmi. Terapia laserowa jest nowoczesną i skuteczną strategią. Technologia laserowa ma szerokie zastosowanie w stomatologii, traumatologii i prostych zabiegach chirurgicznych. Można ją stosować do leczenia zębów mlecznych i stałych.

advertisement
Zastosowanie laserów w stomatologii dziecięcej

May 30, 2014

Podejście do pacjenta w stomatologii dziecięcej wymaga bliskiej współpracy pomiędzy dentystami a rodzicami oraz samymi dziećmi. Terapia laserowa jest nowoczesną i skuteczną strategią. Technologia laserowa ma szerokie zastosowanie w stomatologii, traumatologii i prostych zabiegach chirurgicznych. Można ją stosować do leczenia zębów mlecznych i stałych.

Ceramika – uzasadnienie wyboru materiału

May 22, 2014

Wszystkie dostępne materiały i techniki, od bardzo oszczędnych dla tkanek uzupełnień ceramicznych po złożone uzupełnienia wykonane z metalu lub bardzo wytrzymałej ceramiki krystalicznej licowanej porcelaną, przed i po trafieniu na rynek podlegały badaniom i ocenom, a stopień powodzenia tych badań był różny.

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej wspartej o implant – opis przypadku

March 28, 2014

Rehabilitacja pacjentów bezzębnych jest często trudna ze względu na rozległe zaniki podłoża protetycznego, które skutkują złą retencją i stabilizacją nawet najlepiej wykonanych protez całkowitych, a zwłaszcza protezy dolnej. W takich przypadkach jedyną możliwością poprawy utrzymania dolnej protezy jest wsparcie jej o wszczepy śródkostne.

advertisement
Implantoprotetyczna rehabilitacja braków skrzydłowych z pełną odbudową estetyczną

February 14, 2014

W prezentowanym przypadku opisano leczenie implantoprotetyczne 49-letniego, niepalącego mężczyzny. Życzeniem pacjenta było wykonanie pełnej rekonstrukcji uzębienia, co było niemożliwe wyłącznie poprzez konwencjonalną odbudowę protetyczną, ponieważ nie pozwalał na to stan istniejących filarów.

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy

February 7, 2014

Leczenie rekonstrukcyjne braków uzębienia z wykorzystaniem tytanowych wszczepów ulegających osteointegracji staje się coraz powszechniejsze w praktyce lekarzy dentystów. Implantologia stomatologiczna rozwija się i ewoluuje niezwykle dynamicznie. Coraz więcej pacjentów decyduje się na leczenie implantoprotetyczne, oczekując długotrwałych efektów funkcjonalnych i estetycznych, jednak ogromna liczba wykonywanych zabiegów w kraju i na świecie potencjalnie obciążona jest możliwością występowania w pewnym odsetku powikłań, głównie pod postacią szeroko rozumianego periimplantitis.

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki

January 24, 2014

Stosowane obecnie w implantologii metody rehabilitacji braków zębów są kontynuacją pracy wielu wybitnych, w większości nieżyjących już pionierów implantologii XX w. Zasadniczym celem autorów pionierskich opracowań było wyjście poza konwencjonalnie stosowane ruchomych uzupełnień protetycznych, które bardzo często były nieestetyczne i niefizjologiczne, a także przynosiły dyskomfort użytkowania pacjentom.

Implant ramowy podokostnowy w chirurgii implantologicznej – opis przypadku.

January 17, 2014

W pracy zaproponowano zastosowanie nowoczesnych metod obrazowania, przetwarzania uzyskanych obrazów oraz wytwarzania do projektowania i wykonania indywidualnego implantu podokostnowego o ramowych elementach retencyjnych własnej konstrukcji oraz siatce idealnie dopasowanej do podłoża kostnego. Przyjęta metodologia pozwoliła pominąć etap wstępnego zabiegu chirurgicznego tradycyjnie przeprowadzanego celem pobrania wycisku do opracowania woskowego modelu implantu. Odniesiony sukces kliniczny potwierdzony został 4,5-letnimi obserwacjami.

Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej – obserwacje kilkuletnie

October 18, 2013

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przypadki leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem systemu BEGO Semados z praktyki autora oraz kilkuletnie obserwacje wyników leczenia.

advertisement
Przypadki rekonstrukcji implantoprotetycznej – obserwacje kilkuletnie

October 18, 2013

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane przypadki leczenia implantoprotetycznego z wykorzystaniem systemu BEGO Semados z praktyki autora oraz kilkuletnie obserwacje wyników leczenia.

Augmentacja tkanek miękkich w strefie estetycznej za pomocą wielu warstw membrany kolagenowej

October 11, 2013

Artykuł jest prezentacją przypadku, w którym szczególny nacisk położono na odbudowę objętości tkanek miękkich poprzez augmentację w wymiarze podniebienno-wargowym w projekcji brakującego korzenia zęba siecznego przyśrodkowego szczęki. Aby utrzymać wieloletni efekt estetyczny, zastosowano niekonwencjonalnie membranę kolagenową tak, aby wytworzyć bliznę pomiędzy błoną śluzową a okostną. Niniejszy przypadek jest pierwszym z wielu, w których wytworzenie blizny we wspomnianej przestrzeni pozwala utrzymać efekt augmentacji przez długi czas.

Komplikacje implantoprotetycznej rekonstrukcji braków zębowych – opis przypadku

September 27, 2013

W artykule przedstawiono sposób postępowania klinicznego w przypadku powikłania podczas rekonstrukcji implantoprotetycznej. Powikłanie w postaci poprzecznego złamania korzenia zęba 12 naprawiono poprzez implantację natychmiastową. Pokazano długotrwały proces napełzania brodawki dziąsłowej wokół korony implantu.

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International