Dental Tribune Poland
Clinical
Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM – część 2

April 15, 2016

W artykule przedstawiono etapy diagnostyki, planowania i leczenia implantologicznego. Podczas planowania uwzględniono konieczność wykonania uzupełnienia tymczasowego, mając na uwadze konieczność wykonania zabiegów augumentacyjnych i oczekiwanie na ostateczną pracę protetyczną, którą wykonano w technice CAD/CAM i z zastosowaniem mocowania za pomocą teleskopów oraz łączników przykręcanych w celu łatwego demontażu.

Augmentacja kości szczękowych z zastosowaniem kości ludzkiej świeżo mrożonej

April 8, 2016

Autorzy prezentują własne obserwacje kliniczne konsolidacji heterogennych przeszczepów bloków korowo-gąbczastych w obrębie wyrostków zębodołowych. W badanej grupie 20 osób wykonano 27 zabiegów augmentacji, używając bloków kości ludzkiej świeżo mrożonej pozyskanych z talerza biodrowego (bank tkanek). Odnotowano 24 przypadki prawidłowej przebudowy przeszczepów oraz 3 przypadki niepowodzeń wymagające reoperacji.

advertisement
Augmentacja kości szczękowych z zastosowaniem kości ludzkiej świeżo mrożonej

April 8, 2016

Autorzy prezentują własne obserwacje kliniczne konsolidacji heterogennych przeszczepów bloków korowo-gąbczastych w obrębie wyrostków zębodołowych. W badanej grupie 20 osób wykonano 27 zabiegów augmentacji, używając bloków kości ludzkiej świeżo mrożonej pozyskanych z talerza biodrowego (bank tkanek). Odnotowano 24 przypadki prawidłowej przebudowy przeszczepów oraz 3 przypadki niepowodzeń wymagające reoperacji.

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

March 31, 2016

Stosowanie skanerów wewnątrzustnych w gabinetach dentystycznych to już powszechna praktyka, która daje wiele możliwości. Wykonanie uzupełnień tymczasowych stałych takich, jak: korony, licówki, onlay’e i pojedynczych uzupełnień na implantach nie stanowią większego wyzwania dla lekarzy stosujących technologie CAD/CAM. Precyzyjne obrazowanie pola protetycznego gwarantuje wykonanie pacy protetycznej wysokiej jakości w porównaniu z techniką wyciskową.  

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

March 31, 2016

Stosowanie skanerów wewnątrzustnych w gabinetach dentystycznych to już powszechna praktyka, która daje wiele możliwości. Wykonanie uzupełnień tymczasowych stałych takich, jak: korony, licówki, onlay’e i pojedynczych uzupełnień na implantach nie stanowią większego wyzwania dla lekarzy stosujących technologie CAD/CAM. Precyzyjne obrazowanie pola protetycznego gwarantuje wykonanie pacy protetycznej wysokiej jakości w porównaniu z techniką wyciskową.  

advertisement
Osteointegracja przy pomocy lasera diodowego w implantacji natychmiastowej

March 8, 2016

Implantacja odbywa się zazwyczaj dopiero po wygojeniu zębodołu po ekstrakcji. Jednakże przy tej metodzie wystąpić mogą niepożądane efekty wynikające z dłuższego okresu, który należy odczekać przed kontynuacją leczenia, na przykład obniżenie poziomu kości oraz zapadnięcie się tkanek miękkich. Efekty te mogą wpłynąć na estetykę, zwłaszcza w odcinku przednim.

Osteointegracja przy pomocy lasera diodowego w implantacji natychmiastowej

March 8, 2016

Implantacja odbywa się zazwyczaj dopiero po wygojeniu zębodołu po ekstrakcji. Jednakże przy tej metodzie wystąpić mogą niepożądane efekty wynikające z dłuższego okresu, który należy odczekać przed kontynuacją leczenia, na przykład obniżenie poziomu kości oraz zapadnięcie się tkanek miękkich. Efekty te mogą wpłynąć na estetykę, zwłaszcza w odcinku przednim.

Występowanie dwudzielnego kanału żuchwy – przegląd piśmiennictwa

February 24, 2016

Dwudzielny kanał żuchwy jest anatomiczną odmianą budowy kanału żuchwy oznaczającą, że kanał żuchwy jest podzielony na dwie gałęzie. W zależności od techniki badania występuje on u 0,08%-65% ludzi, najlepiej widoczny jest w badaniu CBCT. Obecność dwudzielnych kanałów może powodować nieprzewidziane powikłania podczas ekstrakcji zębów lub osteotomii żuchwy, być przyczyną niepowodzenia w znieczulaniu dolnych zębów trzonowych i przedtrzonowych, warunkować leczenie i planowanie implantologiczne, powodować dolegliwości bólowe podczas użytkowania protez ruchomych.

advertisement
Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International