Dental Tribune Poland
Clinical
Lasery w stomatologii dziecięcej – perspektywa kliniczna

October 20, 2011

Podejście do pacjenta w stomatologii dziecięcej wymaga bliskiej współpracy  pomiędzy dentystami a rodzicami oraz samymi dziećmi. Terapia laserowa jest  nowoczesną i skuteczną strategią. Technologia laserowa ma szerokie  zastosowanie w stomatologii, traumatologii i prostych zabiegach  chirurgicznych. Można ją stosować do leczenia zębów mlecznych i stałych.  Autorzy niniejszego artykułu przedstawiają przegląd kliniczny z wybranymi  procedurami, przyczyniając się tym samym do rozwoju badań w tej dziedzinie.  

Usuwanie złamanych narzędzi –opis przypadków klinicznych

October 14, 2011

Złamane narzędzia wewnątrz kanału stanowią wyzwanie dla każdego endodonty. Poziom trudności w ich usuwaniu waha się w zakresie od zaskakująco łatwego do całkowicie niemożliwego. Rezultat kliniczny leczenia przypadków ze złamanymi narzędziami zależy od kilku czynników, takich jak umiejscowienie instrumentu w kanale, rodzaju materiału, rodzaju instrumentu i anatomia zęba.

advertisement
Implantacja natychmiastowa implantu NanoTite™ PREVAIL® z jednoczesnym przeszczepem kostnym

October 7, 2011

Stan pacjenta w chwili zgłoszenia Pacjent lat 61 zgłosił się z powodu pionowego złamania pierwszego dolnego zęba trzonowego po prawej stronie (ząb 46). Pacjent skarżył się głównie na „ból podczas nagryzania”. Badanie kliniczne wykazało tkliwość podczas badania palpacyjnego od strony policzkowej. Ponadto na powierzchni policzkowej korzenia dystalnego (Ryc.1) występowała kieszonka przyzębna o głębokości 11 mm. Zdjęcie rentgenowskie pozwoliło stwierdzić, że ząb był leczony endodontycznie i został zaopatrzony za pomocą korony z porcelany napalanej na metal (Ryc. 2).  

Kształcenie podyplomowe z endodoncji – Curriculum Endodontyczne PTE

September 28, 2011

Curriculum Endodontyczne PTE (Polskie Towazystwo Endodontyczne) jest formą kształcenia podyplomowego obejmującego cykl 6 szkoleń, ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych lekarzy dentystów w zakresie diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

25 lat sprawdzonej klinicznej wydajności

September 19, 2011

W 1985 r. prof. Werner Mőrmann i dr Marco Brandestini z zespołem stworzyli podstawy nowego systemu leczenia, na który składa się pobieranie optycznych wycisków, wykorzystywanie metodologii CAD oraz numerycznie sterowanych frezarek.

advertisement
Odezwa do profesjonalnych stowarzyszeń stomatologicznych

September 9, 2011

Prof. Jarosław Zabłocki – Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Implantologów i dr Miron Uhryn – prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Prywatnie Praktykujących Lekarzy Dentystów zwrócili się do profesjonalnych stowarzyszeń dentystycznych w Polsce o podjęcie akcji mającej na celu rozpropagowanie implantologii i świadomości implantologicznej wśród pacjentów.

Właściwa higiena – faza podtrzymująca leczenia implantologicznego

August 29, 2011

Implanty stomatologiczne stają się coraz powszechniejsze w naszej codziennej praktyce. Pacjenci wolą uzupełnienia protetyczne oparte na implantach od tradycyjnych mostów lub protez ruchomych. Jednym z najważniejszych czynników decydujących o długoterminowym powodzeniu stomatologicznego leczenia implantologicznego jest terapia podtrzymująca zdrowie tkanek wokół implantu.  

Leczenie bezzębia całkowitego – wskazaniem do zastosowania techniki CAD/CAM

August 26, 2011

Uzupełnienia protetyczne można mocować na różne sposoby. Technologie cyfrowe odbiły swoje piętno na implantologii i dostarczyły metod pozwalających uzyskiwać rozwiązania wysokiej jakości. Klasyczne wskazanie do leczenia implantoprotetycznego stanowi wykonywanie protez całkowitych w przypadku łuków bezzębnych. Badania kliniczne dowodzą wysokiego wskaźnika powodzenia tego typu leczenia, które wynosi od około 85 do 90%, w okresie obserwacji sięgającym 20 lat.  

advertisement
Leczenie odcinka bocznego szczęki z zastosowaniem Encode® Complete Restorative System

August 25, 2011

_Wprowadzenie Pacjenci oczekują rekonstrukcji utraconych zębów w postaci estetycznych prac protetycznych opartych na implantach. Wraz z wprowadzeniem technologii CAD/CAM do wykonywania łączników indywidualnych klinicyści uzyskali możliwość oferowania wysoce przewidywalnych i estetycznych prac protetycznych stwarzających właściwe podparcie dla tkanek miękkich, dzięki procesowi odzwierciedlającemu konwencjonalny sposób postępowania, zarówno pod względem łatwości procedury, jak i jej kosztów. Od roku 2005 jest to możliwe dzięki systemowi Patient Specific Restorations ® opartemu na łącznikach indywidualnych Encode. Po założeniu przez chirurga łącznika gojącego Encode w momencie wprowadzania implantu lub w trakcie jego odsłaniania protetyk musi tylko pobrać wycisk z poziomu łącznika gojącego. Na podstawie wycisku pracownia techniki dentystycznej sporządza modele, które osadzone w artykulatorze wysyła do Biomet 3i. embedImagecenter("Imagecenter_1_355",355, "large");  

Kompromisowe leczenie implantoprotetyczne i zachowawcze w przebiegu dysplazji ektodermalnej

August 24, 2011

_Wprowadzenie Pojęcie dysplazji ektodermalnej obejmuje grupę ok. 170 jednostek chorobowych charakteryzujących się zaburzeniami rozwojowymi tkanek i narządów wywodzących się z ektodermy. Są one uwarunkowane genetycznie, dziedziczone recesywnie lub autosomalnie dominująco. Mogą również powstawać na skutek spontanicznych mutacji genetycznych lub embriopatii. Występują z częstością 5-7 przypadków na 10.000 urodzeń, częściej u chłopców.  

Interdyscyplinarne podejście do leczenia implantoprotetycznego

June 17, 2011

Wprowadzenie Implantologia jest jedną z nowoczesnych metod zaopatrzenia protetycznego po częściowej utracie zębów naturalnych. Wraz z implantoprotetyką pojawiają się nowe możliwości, których nie można było osiągnąć za pomocą konwencjonalnych metod protetycznych. Wskazania do osadzenia wszczepu są wynikiem analizy indywidualnych uwarunkowań klinicznych, głównie celów protetycznych, mających wartość nadrzędną oraz oczekiwań pacjenta. Współpraca interdyscyplinarna stanowi czynnik, który ma duży wpływ na uzyskanie pomyślnego wyniku leczenia. Dlatego przed przystąpieniem do osadzania implantów należy postawić właściwą diagnozę i opracować indywidualną koncepcję leczenia konkretnego przypadku. Gdy mamy wątpliwości, zawsze warto poprosić o konsultację.

Transparentne zęby – skuteczna pomoc edukacyjna

June 8, 2011

Od najdawniejszych lat dentyści badali budowę anatomiczną wnętrza korzeni. Poczynając od okresu przed wynalezieniem zdjęć rtg aż do czasów współczesnych przesyconych technologią, badanie systemu kanałów korzeniowych stało się wręcz obsesją lekarzy endodontów.

advertisement
Implantacja natychmiastowa Ankylos® C/X

June 1, 2011

Zabiegi implantacji w strefie estetycznej wymagają podejmowania decyzji dotyczących wyboru czasu implantacji, rodzaju wszczepu, technik chirurgicznych oraz analizowania uwarunkowań anatomicznych. Prezentowany przypadek jest ciekawy ze względu na wiele czynników ryzyka oraz zastosowane postępowanie.

Zmiana kształtu siekacza bocznego za pomocą licówki kompozytowej wykonanej metodą bezpośrednią

May 31, 2011

Zakończone sukcesem leczenie ortodontyczne nie zawsze oznacza dla pacjenta uzyskanie satysfakcjonującego uśmiechu. Nieprawidłowości dotyczące kształtu zębów – wrodzone, bądź powstałe w wyniku wady zgryzu – wymagają kolejnej korekty. W takich przypadkach dobre wyniki daje wykorzystanie technik bezpośrednich i nowoczesnych materiałów kompozytowych. Materiał użyty w prezentowanym przypadku pozwolił na osiągnięcie maksymalnego efektu estetycznego i zastosowanie procedur minimalnie inwazyjnych.

Zastosowanie narzędzi Great White Ultra Carbide w preparacji zębów pod korony

February 3, 2011

W ciągu ostatnich 50 lat doszło do przyspieszenia ewolucji standardów opieki stomatologicznej 1. Obecnie najlepszy gabinet musi zapewniać zarówno oszczędność tkanek zęba, jak i skuteczność kliniczną 2.

„Zwalczanie biofilmu bakteryjnego ma istotne znaczenie dla zachowania zdrowia przyzębia”

January 27, 2011

Biofilm bakteryjny jest przyczyną 2 najczęściej występujących chorób jamy ustnej: próchnicy zębów i chorób przyzębia. W wywiadzie dla Dental Tribune dr Fotinos S. Panagakos – dyrektor działu relacji i strategii badań klinicznych w dziale Badań i Rozwoju firmy Colgate-Palmolive Co. omawia wpływ biofilmu na otaczające tkanki miękkie oraz sposoby jego zwalczania.

„Świadomość społeczeństwa na temat próchnicy stopniowo wzrasta…”

November 23, 2010

Światowa Federacja Dentystów (FDI) ustanowiła 12. września Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej. O tradycji obchodów i podejmowanych z tej okazji przedsięwzięciach rozmawiamy z lek. dent. Anna Lellą – Sekretarzem Generalnym ERO-FDI.

Zaburzenia funkcji stawu skroniowo-żuchwowego a ortodoncja

November 22, 2010

„Wszystko było dobrze do czasu założenia aparatu ortodontycznego, a teraz chyba mam problem ze stawami skroniowo-żuchwowymi” – w każdym gabinecie ortodontycznym takie sytuacje zdarzają się z alarmującą regularnością. Zaburzenia dotyczące stawów skroniowo-żuchwowych są jednym z najczęściej występujących problemów i dotykają każdego roku milionów ludzi.

Licówki porcelanowe GlamSmile na zęby dolne i górne Technika zakładania licówek – Część 2

November 18, 2010

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu z precyzyjnie sformułowanym życzeniem: chciała mieć uśmiech gwiazdy (Ryc. 1-3). W pierwszej kolejności przeprowadzono zabieg wybielania, a następnie w celu wyrównania układu szyjek zębowych (Ryc. 4) i pokrycia recesji dziąsła przeprowadzono przeszczep tkanki łącznej przy zębie 11.  

advertisement
Opracowywanie powierzchni szkliwa po leczeniu ortodontycznym

July 14, 2010

Zestaw Axis Orthodontic Adhesive Removal Set* złożony z 3 narzędzi do polerowania został stworzony w celu wydajnego i skutecznego usuwania systemów wiążących i cementu po zakończeniu leczenia ortodontycznego oraz zapewniania gładkiego wykończenia powierzchni szkliwa.

Wpływ nadwrażliwości zębiny na jakość życia zależną od stanu zdrowia jamy ustnej

May 19, 2010

Nadwrażliwość zębiny stanowi często występujący problem kliniczny. Wielu pacjentów nie oczekuje podjęcia terapii znoszącej nadwrażliwość, ponieważ nie postrzegają jej jako poważnego problemu zdrowotnego. Znaczna część osób odczuwa tak silny dyskomfort, że nadwrażliwość utrudnia im spożywanie pokarmów, picie, zabiegi higieniczne, a czasami nawet oddychanie. Te dolegliwości mogą mieć wyraźny negatywny wpływ na jakość codziennego życia (QoL - quality of life). Niniejszy artykuł poświęcony jest pogorszeniu jakości życia zależnej od stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów zgłaszających się do gabinetu w celu leczenia nadwrażliwości zębiny.  

Licówki porcelanowe GlamSmile nakładane na zęby dolne i górne. Analiza kliniczna – Część 1

May 12, 2010

Licówki GlamSmile – alternatywą dla licówek nakładanych na preparowaną powierzchnię zębiny Porcelana używana do wyrobu licówek gwarantuje trwałość wykonanej rekonstrukcji, a zastosowana technika ich mocowania pozwala na zachowanie tkanki zęba.

advertisement
Roxolid™ – nowy materiał poszerzający możliwości leczenia pacjentów z ubytkami kostnymi

May 6, 2010

Największa na świecie organizacja zrzeszająca lekarzy stomatologów zajmujących się implantologią (International Team for Implantology, ITI, www.iti.org), już od początku swojej działalności publikowała ścisłe wytyczne dotyczące średnic implantów, których należy użyć w różnych sytuacjach klinicznych.

Czy implanty o zmniejszonej średnicy mogą stanowić alternatywę dla procedur augmentacyjnych?

April 22, 2010

Doktor Bilal Al-Nawas z Niemiec – koordynator badania wieloośrodkowego, dr Jan Gottlow ze Szwecji – prowadzący badania przedkliniczne oraz dr Stephen Barter z Wielkiej Brytanii – koordynator badań pilotażowych, byli odpowiedzialni za przeprowadzenie badań nad nowym materiałem, stworzonym dla potrzeb implantologii stomatologicznej – stopem tytanu z cyrkonem. Niniejsza rozmowa ma na celu podsumowanie ich dotychczasowych doświadczeń, oczekiwań i możliwości zastosowania tego materiału w codziennej praktyce.  

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 1, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International