Dental Tribune Poland

Tomografia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków klinicznych

By Tomasz Śmigiel
June 20, 2014

Czasami trafiają do nas zdesperowani pacjenci oczekujący całkowitej rehabilitacji estetyczno-funkcjonalnej. Najważniejszą rolą lekarza jest dobre zdiagnozowanie, zaplanowanie i wykonanie leczenia. Trudnym aspektem w komunikacji z pacjentem jest też fakt, że pacjent chce, by wszystko zostało zrobione jak najszybciej. Ważne jest wówczas, aby nie ulegać presji i umieć, występując z pozycji autorytetu, uświadomić pacjentowi, że wieloletnich zaniedbań nie można wyleczyć w kilka dni.

Obecnie mamy szczęcie pracować w czasach, kiedy w diagnozowaniu i obrazowaniu problemów mamy możliwość wykorzystania wielu urządzeń, które pomagają także w komunikacji z pacjentem: pantomografii (OPG), tomografii komputerowej (CBCT), planowania wirtualnego i wykonania elementów prac protetycznych w systemach skanerów i wycinarek (CAD/CAM).

Pacjent w wieku 52 lat zgłosił się do naszego gabinetu w 2008 r. W ramach konsultacji wykonano zdjęcia zewnątrz- i wewnątrzustne aparatem cyfrowym oraz OPG. Diagnozując pacjenta, stwierdzono znaczne zaniki kostne w miejscu braku zębów i wokół uzębienia resztkowego. Stwierdzono, że obecnie funkcjonujące uzupełnienia protetyczne są w bardzo złym stanie, mają ponad 7 lat i są wykonane w niewłaściwym układzie zgryzowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o równoległość do linii źrenicznej. Ponieważ pacjent wyraźnie komunikował niechęć do uzupełnień ruchomych, w obecnych warunkach anatomicznych możliwe było jedynie leczenie implantologiczne. W związku z tym skierowano pacjenta na badanie tomografii komputerowej. Wykonane klasyczne badanie TK pokazało wyraźnie, że zęby resztkowe mają bardzo słabe zakotwiczenie kostne, a ich wykorzystanie nawet do wykonania teleskopów jest bardzo wątpliwe. Na podstawie rozmów z pacjentem i faktu, że głównym zgłaszanym problemem była ruszająca się proteza dolna oraz po analizie badania TK powstał następujący plan leczenia:

1. Sanacja jamy ustnej, wykonanie tymczasowej całkowitej protezy górnej we właściwym zgryzie.
2. Implantacja żuchwy z natychmiastowym obciążeniem funkcjonalnym w systemie Ankylos Syncone.
3. Obustronny zabieg sinus lift oraz implantacja szczęki po wykonaniu nowego badania TK z szablonem z ustawionymi zębami z siarczanem baru, aby uzyskać widok zębów na TK i zaplanować przestrzenne rozmieszczenie implantów. Wykonanie mostu przykręcanego do implantów.
4. Implantacja żuchwy – 2 dodatkowe implanty w pozycji 36 i 46, aby docelowo zamienić protezę teleskopową na most przykręcany do implantów.

Leczenie w opisanym przypadku trwało ok. 2 lat. Pacjent wykazał się zrozumieniem i cierpliwością, widząc logikę i konsekwencję w planowaniu i prowadzeniu leczenia. Zastosowanie w okresie przejściowym protezy opartej na teleskopach w żuchwie znacznie poprawiło komfort życia i pozwoliło ustalić właściwe relacje zgryzowe i estetyczne. Wykonane uzupełnienia protetyczne w formie kombinowanej przykręcane teleskopowo znacznie poprawiają estetykę, gdyż unikamy tworzenia otworów do przykręcania w licowych powierzchniach zębów przednich. Takie rozwiązanie pozwala na prosty dostęp do ewentualnych czynności naprawczych, higienicznych i serwisowych w przypadku jakichkolwiek problemów. Zastosowanie diagnozowania trójwymiarowego tomografii komputerowej pozwala w sposób bezpieczny i przewidywalny projektować plan leczenia i przyszłe prace protetyczne. Wykorzystanie technologii CAD/CAM do wykonania teleskopów daje także ogromny komfort lekarzowi i technikowi, gdyż projekt teleskopowych czapek syntetycznych pozostaje w pamięci komputera i umożliwia w dowolnym momencie wykonanie duplikatów bez konieczności pobierania skomplikowanych wycisków. Pacjent pozostaje w stałym kontakcie z gabinetem, zgłaszając się na wizyty kontrolne w celach higienizacyjnych co 6 miesięcy.

 

embedImagecenter("Imagecenter_1_1257",1257, "large");

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International