Dental Tribune Poland

Użycie matrycy kolagenowej mucoderm® do pokrycia recesji tkanek miękkich i poszerzenia strefy dziąsła nieruchomego – opis przypadku

By Krzysztof Chmielewski
May 08, 2012

W przedstawionym przypadku zaprezentowano etapy leczenia i uzyskane rezultaty związane z pokryciem recesji tkanek miękkich w obrębie zębów przedtrzonowych po prawej stronie szczęki.

Przed wykonaniem końcowych rekonstrukcji protetycznych w postaci koron licowanych porcelaną opartych na implantach wszczepionych w pozycjach kłów, pacjentka oczekiwała poprawy stanu dziąseł w pozycjach zębów przedtrzonowych. Obnażeniu powierzchni korzeni towarzyszył silna nadwrażliwość. Dodatkowo, ze względu na wysoką dynamikę wargi górnej, defekty widoczne były w uśmiechu. Stan ten pogłębił się na przestrzeni ostatnich kilku lat. W badaniu widoczna była także bardzo wąska strefa dziąsła nieruchomego i cienki fenotyp. Po przeanalizowaniu stanu miejscowego zdecydowano o wykonaniu zabiegu pokrycia recesji korzeniowych oraz pogrubienia tkanek miękkich z wykorzystaniem matrycy kolagenowej mucoderm® firmy botiss®.

Matryca kolagenowa to matryca pochodzenia naturalnego, zaprojektowana w celu zaoferowania lekarzom praktykom alternatywy dla przeszczepów łącznotkankowych. Oczywiście, nadal najlepszym materiałem z punktu widzenia cech i właściwości jest tkanka autogenna, jednak matryca kolagenowa stanowi ciekawą alternatywę dla tzw. złotego standardu. Struktura kolagenowa mucodermu® bardzo szybko absorbuje płyny i krew, pomagając w stabilizacji skrzepu. W ten sposób dodatkowo promuje ukierunkowane formowanie nowych naczyń krwionośnych i pozwala na szybką integrację w obrębie otaczających tkanek.

Pokrycie recesji było jednym z etapów leczenia kompleksowego. W pierwszym etapie wprowadzono implanty Ankylos® w pozycje brakujących zębów 3. i po upływie 5 miesięcy wykonano przykręcane korony tymczasowe. Korony te pozostawiono na 3 miesiące, aby uzyskać stabilizację tkanek miękkich wokół koron. Przed przystąpieniem do końcowej fazy protetycznej, zaplanowano zabieg pokrycia recesji w obrębie zębów przedtrzonowych. Wszystkie etapy leczenia zostały udokumentowane, a szczegóły uwidoczniono na zdjęciach.

W początkowej fazie zabiegu przygotowano powierzchnię obnażonych korzeni poprzez mechaniczne oczyszczenie szczoteczką i pastą gruboziarnistą. Następnie wykonano dekontaminację powierzchni korzeni pastą uzyskaną przez zmieszanie doxycyliny z roztworem soli fizjologicznej. Taka pasta aplikowana jest na powierzchnię korzeni na 2-3 min., potem jest spłukiwana – najlepiej zrobić to przed rozpoczęciem zabiegu chirurgicznego. Po wykonaniu płata dzielonego z jednym cięciem pionowym dystalnym stworzono przestrzeń do wprowadzenia matrycy kolagenowej. Przed zamocowaniem konieczne jest prawidłowe jej nawilżenie. Otwierając pierwszy raz opakowanie z matrycą, byłem zdziwiony jej strukturą. Membrana jest sucha, twarda, sztywna i przypomina kawałek kartonu, dopiero po zwilżeniu nadaje się do pracy. Jej grubość to ok. 1,2 mm, zachowuje ona swój wymiar, gdy poddana jest kompresji.

Rehydrację przeprowadzono w roztworze soli fizjologicznej i pozostawiono matrycę na ok. 10-15 min. Po docięciu odpowiedniego kształtu matrycę umocowano szwami resorbowalnymi PGA i szczelnie zamknięto płat z dokoronowym przesunięciem. Po 6 miesiącach od przeprowadzonej augmentacji tkanek miękkich została wykonana końcowa rekonstrukcja protetyczna w postaci koron licowanych porcelaną opartych na łącznikach cerkonowo-tytanowych.

Analizując zdjęcia po 8 miesięcach gojenia tkanek miękkich po zastosowaniu matrycy kolagenowej, można zauważyć znaczącą poprawę. Oprócz pokrycia powierzchni korzeni, uzyskano pogrubienie tkanek miękkich oraz poszerzenie strefy dziąsła nieruchomego, co jest podstawą stabilności i trwałości efektu leczenia w czasie. Pacjentka jest bardzo zadowolona z uzyskanego efektu estetycznego oraz poprawy jakości życia związanego z ustąpieniem przykrych nadwrażliwości zębów.

embedImagecenter("Imagecenter_1_500",500, "large"); ">script>

Przedstawiony przypadek jest udokumentowanym doniesieniem klinicznym z wykorzystaniem matrycy kolagenowej mucoderm® do pokrycia recesji korzeniowych. Krytyczna analiza wymaga porównania obiektywnych parametrów periodontologicznych. Wielkość recesji reprezentowana przez odległość od połączenia szkliwno-cementowego do najwyższego zenitu wolnego brzegu dziąsłowego wynosiła 4 mm w pozycji zęba 14 przed rozpoczęciem leczenia. Po 8 miesiącach od przeprowadzenia leczenia ten sam parametr wyniósł 1,5 mm.

Badanie ruchomości dziąsła przed zabiegiem wykazało wąską strefę dziąsła nieruchomego wynoszącą ok. 2 mm. Test pociągania i pomiar tej strefy po 8 miesiącach od przeprowadzonego zabiegu wskazuje na poprawę szerokości strefy dziąsła nieruchomego do 4 mm. Parametr grubości błony śluzowej nie został zmierzony, co stwarza trudność w obiektywnej ocenie zmian grubości błony śluzowej na przestrzeni czasu. Optyczna analiza dokumentacji zdjęciowej pozwala jednak zauważyć zdecydowaną zmianę grubości błony śluzowej na przestrzeni pierwszych miesięcy po przeprowadzeniu zabiegu.

Porównując zdjęcia przed zabiegiem i po 8 miesiącach, można zauważyć tendencję do obniżenia grubości tkanki miękkiej spowodowaną prawdopodobnie procesem integracji i przebudowy matrycy kolagenowej mucoderm®. Dalsza obserwacja i dokumentacja fotograficzna pozwoli na krytyczną ocenę długotrwałych rezultatów leczenia w kolejnych latach.
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International