Dental Tribune Poland

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

By Paweł Bernatek i Anna Siemierska
March 31, 2016

Stosowanie skanerów wewnątrzustnych w gabinetach dentystycznych to już powszechna praktyka, która daje wiele możliwości. Wykonanie uzupełnień tymczasowych stałych takich, jak: korony, licówki, onlay’e i pojedynczych uzupełnień na implantach nie stanowią większego wyzwania dla lekarzy stosujących technologie CAD/CAM. Precyzyjne obrazowanie pola protetycznego gwarantuje wykonanie pacy protetycznej wysokiej jakości w porównaniu z techniką wyciskową.  

Z pewnością już dziś możemy powiedzieć, że technologia CAD/CAM ma coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach stomatologii, protetyce stomatologicznej, implantologii, a także w ortodoncji. Przykładem wielofunkcyjnego wykorzystania skanera wewnątrzustnego jest przypadek przedstawiony w niniejszym artykule.


Opis przypadku

52-letni pacjent zgłosił się do naszej kliniki celem kompleksowej rekonstrukcji uzębienia. W czasie badania stwierdzono braki skrzydłowe w szczęce i żuchwie, duże starcie w zakresie zębów własnych, zaniżoną wysokość zwarcia, a także duży defekt estetyczny. U pacjenta nie stwierdzono dolegliwości bólowych w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych.


Plan Leczenia

Zaplanowano zabiegi chirurgiczne, wszczepienie implantów w żuchwie po prawej i lewej stronie, a także po obu stronach w szczęce z jednoczesnym podniesieniem zatok szczękowych metoda otwartą. W zakresie zębów własnych zdecydowaliśmy się na wykonanie koron z ceramiki szklanej metodą CAD/CAM w systemie Cerec. Po przeprowadzonej deprogramacji i ustaleniu zwarcia, wykonano prace tymczasowe na zębach własnych pacjenta.

Po 4 miesiącach po wszczepieniu implantów wykonano pierwszą część pracy w żuchwie: odsłonięcie implantów i założenie śrub gojących. Po 10 dniach przystąpiliśmy do wykonania skanu pracy tymczasowej na zębach własnych żuchwy – biocopia, a następnie preparacji zębów pod przyszła pracę protetyczną.

W łoża implantów osadzono Ti-base z czapeczkami umożliwiającymi prawidłowe pozycjonowanie implantów podczas skanowania wewnątrzustnego. Odpowiednie umocowanie elementu protetycznego jest jednym z ważniejszych aspektów, bowiem brak dokładności może skutkować brakiem możliwości zamontowania pracy na implancie.

Praca laboratoryjna

W kolejnym etapie całość skanu trafia na stanowisko projektowe, gdzie projektowane jest nowe uzupełnienie w oparciu o skan przed preparacją ostateczną, co technikowi ułatwia pracę, a pacjentowi pozwala na akceptację nowych warunków. Ogromną zaletą metody skanowania i obrazowania jest możliwości pokazania pacjentowi stanu uzębienia, zakresu pracy protetycznej i rzeczywistej relacji szczęki do żuchwy, czego często pacjenci nie uwzględniają w wyobrażeniu o swoim nowym uzębieniu. Na etapie projektowania pacjent powinien określić swoje potrzeby i zaakceptować wygląd przyszłej pracy.

Autorzy:
Lek. dent. Paweł Bernatek ukończył studia w AM we Wrocławiu w 2001 r. oraz studia podyplomowe w kierunku: menedżer ochrony zdrowia, a także liczne kursy z chirurgii stomatologicznej, implantologii w kraju i zagranicą. Uzyskał tytuł lekarza implantologa na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie w 2009 r., jest członkiem ICOI (The International Congress of Oral Implantologists), CEIA (Central European Implant Academy). W 2015 r. uzyskał Certyfikat Umiejętności w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej EDI/OSIS.

Tech. dent. Anna Simierska

Kontakt:
Akademia Implantologii i Stomatologii Estetycznej „Platinum”
Ul. Księcia Witolda 49, 50-202 Wrocław
Tel.: (71) 707 32 57(71) 707 32 57, 515 087 491515 087 491
E-mail: info@platinum-klinika.pl
www.platinum-klinika.pl

 

You'll need Skype CreditFree via Skype
embedImagecenter("Imagecenter_1_2211",2211, "large");

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International