Dental Tribune Poland

Zastosowanie technologii 3D oraz CAD/CAM w chirurgii ortognatycznej – opis przypadku

By Marek Rybicki i Edyta Jaworska
July 20, 2016

Technologia 3D oraz CAD/CAM są coraz częściej wykorzystywane do planowania operacyjnego leczenia szkieletowych wad zgryzu. Technologia 3D i CAD/CAM są doskonałym narzędziem pozwalającym przeprowadzić precyzyjną analizę, dokładnie zaplanowaćkompleksowe leczenie, a także uzyskać zadawalający i przewidywalny, perfekcyjny rezultat pozabiegowy, który niestety jest niemożliwy do osiągnięcia w przypadku technik klasycznych.  

Najważniejszym elementem leczenia ortognatycznego jest jego dokładne zaplanowanie, a następnie przeniesienie zamierzonego rezultatu na
wydrukowane płytki śródzabiegowe. Taki schemat postępowania wykorzystano w prezentowanym przypadku.

Opis przypadku

19-letnia pacjentka skierowana została przez lekarza ortodontę. U
pacjentki zdiagnozowano wadę szkieletową klasy III.

Badanie zewnątrzustne
Stwierdzono wysunięcie bródki przed przednią granicę pola
biometrycznego oraz zapadnięcie okolicy podnosowej.

Badanie wewnątrzustne
Warunki zgryzowe prezentowały się następująco: III klasa Angl’a, III klasa kłowa, linia pośrodkowa siekaczy dolnych przesunięta w lewo.

Plan leczenia
_leczenie ortodontyczne: dekompensacja wady, uszeregowanie zębów, wyrównanie płaszczyzny zgryzu,
_precyzyjne zaplanowanie zabiegu operacyjnego z zastosowaniem CBCT o szerokim polu obrazowania oraz technik 3D,
_zabieg operacyjny z zastosowaniem cyfrowo wydrukowanej płytki
śródoperacyjnej
_leczenie retencyjne.

Etap I
Wykonano tomografię CBCT o szerokim polu obrazowania oraz
przeprowadzono analizę cefalometryczną 2D i 3D. Istotne jest, by pacjent zgłosił się przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego do chirurga szczękowo-twarzowego w celu wstępnego przeanalizowania i zaplanowania
leczenia ortodontyczno-chirurgicznego.

Etap II
Po zakończonym leczeniu ortodontycznym przystąpiono do planowania zabiegu.

Etap III
Zabieg operacyjny polegał na osteotomii szczęki typu Le Fort I i
osteotomii żuchwy metodą Obwegesera Dal Ponta. W celu precyzyjnego
ustawienia szczęki i żuchwy zastosowano cyfrowo wydrukowaną płytkę
śródzabiegową.

Wynik leczenia pooperacyjnego był identyczny z uprzednio
zaprojektowanym. Dzięki zastosowanej technologii uzyskano prawidłowe
warunki zgryzowe oraz harmonijne rysy twarzy.


Podsumowanie

Korzyści, jakie możemy odnieść z zastosowania najnowszych technologii to przede wszystkim możliwość wykonania w technologii CAD/CAM szyn
chirurgicznych, które dokładnie odtwarzają zaplanowane leczenie w czasie
zabiegu operacyjnego. Ponadto, obrazowanie 3D ułatwia ocenę asymetrii
tkanek twardych i miękkich, a także skośną płaszczyznę zgryzu. Należy
również wspomnieć, iż planowanie 3D ułatwia powtarzalność
przeprowadzanego leczenia, a wraz z wprowadzeniem do praktyki klinicznej skanerów wewnątrzustnych, konieczność konstruowania modeli
dentystycznych może być ograniczona.

Umiejętne wykorzystanie środowiska 3D do planowania i symulacji
zabiegu chirurgicznego zapewnia chirurgom najlepszy możliwy scenariusz dla przedoperacyjnego planowania leczenia.

Autorzy:

Lek. dent. Marek Rybicki – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, lekarz medycyny i lekarz dentysta, Starszy Asystent w Klinice Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie. Odbył szkolenia podyplomowe, m.in. w New York University, College of Dentistry, University of Oklahoma oraz w ośrodkach
implantologicznych w Lisbonie, Seulu, Pekinie, Nowym Jorku, Zurichu, Bolonii i Johanesburgu. Specjalizuje się w kompleksowym planowaniu i leczeniu
implantoprotetycznym oraz precyzyjnym planowaniu i leczeniu pacjentów z wadami gnatycznymi przy użyciu najnowszych technik trójwymiarowych

Kontakt:
Tel.: 502 646 811
E-mail: kontakt@marekrybicki.pl

Dr n. med. Edyta Jaworska – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej uzyskała w 2012 r., a stopień dr. n. med. w 2013 r. na macierzystej uczelni. Od 2006 r. pracuje w oddziale chirurgii szczękowo-twarzowej WUM, od 2007 r. kieruje prywatną praktyką. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.
 

embedImagecenter("Imagecenter_1_2386",2386, "large");

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 1, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International