Dental Tribune Poland

Zmiana kształtu siekacza bocznego za pomocą licówki kompozytowej wykonanej metodą bezpośrednią

By lek. dent. Monika Marciniak, lek. dent. Paweł Marciniak
May 31, 2011

Zakończone sukcesem leczenie ortodontyczne nie zawsze oznacza dla pacjenta uzyskanie satysfakcjonującego uśmiechu. Nieprawidłowości dotyczące kształtu zębów – wrodzone, bądź powstałe w wyniku wady zgryzu – wymagają kolejnej korekty. W takich przypadkach dobre wyniki daje wykorzystanie technik bezpośrednich i nowoczesnych materiałów kompozytowych. Materiał użyty w prezentowanym przypadku pozwolił na osiągnięcie maksymalnego efektu estetycznego i zastosowanie procedur minimalnie inwazyjnych.

Pacjentka, lat 32, zgłosiła się do gabinetu w celu poprawy wyglądu zęba 12. W wywiadzie podała, że 4 lata temu zakończyła leczenie ortodontyczne. Na początku tego leczenia ortodonta pokrył „soplowaty” siekacz boczny koroną akrylową. W badaniu stwierdzono nieszczelności i przebarwienia akrylu wzdłuż krawędzi korony oraz jej przekonturowanie w obszarach stycznych, co spowodowało przewlekły stan zapalny brodawek międzyzębowych.

Podczas analizy uśmiechu zwracał uwagę niesymetryczny przebieg girlandy dziąsłowej w okolicy siekaczy bocznych, starcie brzegów siecznych siekaczy centralnych oraz defekty szkliwa na powierzchni wargowej zęba 21. Pierwszą wizytę zakończyła nieznaczna korekta dziąsła brzeżnego w okolicy zęba 12 w celu wydłużenia korony klinicznej i przywrócenia symetrii. Decyzję o wyborze opcji terapeutycznej – rekonstrukcja bezpośrednia lub pośrednia – odłożono do czasu usunięcia istniejącej korony.

Na kolejnej wizycie, po zdjęciu korony akrylowej, okazało się, że mamy do czynienia z zębem stożkowatym średniej wielkości, wolnym od próchnicy. Pacjentka zdecydowała się na rekonstrukcję metodą bezpośrednią. Resztki cementu zostały delikatnie (tak aby zachować maksymalną warstwę szkliwa) usunięte za pomocą wiertła diamentowego. Następnie powierzchnię zęba wypiaskowano piaskarką abrazyjną. Kolejne etapy odbudowy i efekt końcowy przedstawiają zamieszczone w ryciny.

Do odbudowy bezpośredniej wykorzystano materiał Empress Direct firmy Ivoclar Vivadent oraz podbarwiacze tego samego producenta. Jest to system spójny i łatwy w zastosowaniu, dający przewidywalne efekty.

Dzięki naturalnej transparencji mas szkliwnych, właściwemu, głębokiemu wysyceniu barwą mas zębinowych oraz wysokiej polerowalności sprawdza się w przednim odcinku łuku zębowego o wysokich wymaganiach estetycznych. Autorka używa tego materiału od czasu jego polskiej premiery (wrzesień 2010), obserwując stabilne utrzymanie osiągniętych efektów.

 

embedImagecenter("Imagecenter_1_302",302, "large");

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Poland No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International