Dental Tribune E-Paper Edition - Today

Search Dental Tribune

today Show Dailies

E-papierowe wydania są dokładnymi cyfrowymi kopiami publikacji drukowanych DTI. Czytelnicy mogą przeszukiwać e-papier i poruszać się po nim, a także pobierać i drukować strony do czytania w trybie offline. Aby promować szerokie rozpowszechnianie wśród naszych międzynarodowych czytelników, dostęp do większości e-gazet jest bezpłatny.

Ostatni numer

today ISDH International Symposium on Dental Hygiene Seoul July 11–13, 2024

ISDH puts dental hygienists at the centre of oral health / “We recognise that our societies are changing, and we ask how we can adapt to meet the evolving needs of our communities” / The hidden factors behind oral health behaviours / News / Treatment of patients with severe periodontal disease in general dental practice / Industry / What’s on in Seoul, ISDH 2024, 11–13 July / Service /