DT News - Poland - 98% dzieci w Polsce cierpi na chorobę próchnicową, a tylko 1% dorosłych posiada zdrowe przyzębie

Search Dental Tribune

98% dzieci w Polsce cierpi na chorobę próchnicową, a tylko 1% dorosłych posiada zdrowe przyzębie

Chorobę próchnicową twardych tkanek zębów oraz choroby dziąseł i przyzębia należy rozpatrywać już w kategoriach chorób cywilizacyjnych (fot.: ArtPhoto_studio, Freepik).

śro. 4 października 2023

ratować

W dn. 22-23 września 2023 r. odbyła się XXII Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie”. Wydarzenie i jego hasło przewodnie „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie. Wyzwania dla polskiej ochrony zdrowia” przyciągnęły uwagę ekspertów i specjalistów z dziedziny stomatologii oraz dziennikarzy medycznych z całego kraju.

„Chorobę próchnicową twardych tkanek zębów oraz choroby dziąseł i przyzębia należy rozpatrywać już w kategoriach chorób cywilizacyjnych. W Polsce stanowią one obecnie zarówno problem epidemiologiczny, jak i społeczny” – mówił dr n. med. Maciej Nowak.” Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że 99% dorosłych i 98% dzieci w Polsce cierpi na chorobę próchnicową. Polakom w wieku 19-34 lat brakuje średnio 4 zębów, a już w grupie wiekowej 35-44 wszystkie zęby ma zaledwie 3% osób – średnio brakuje im 8 zębów i tylko 1% pacjentów w tej grupie może pochwalić się zdrowym przyzębiem. U ponad 16% osób w tym wieku rozpoznawane jest zaawansowane zapalenie przyzębia” – zaalarmował dr n. med. Maciej Nowak.

Prelegent zwrócił również uwagę na związek pomiędzy stanem zdrowia jamy ustnej a chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak cukrzyca, otyłość czy choroby serca. Szeroko omówił też znaczenie działań profilaktycznych i zachowań prozdrowotnych, które mogą pomóc w zapobieganiu zarówno chorobom jamy ustnej, jak i ich konsekwencjom dla ogólnego stanu zdrowia.

W swoim wystąpieniu dr Nowak zwracał szczególną uwagę na czynniki ryzyka związane ze stylem życia, takie jak palenie tytoniu, dieta wysokocukrowa, pokarmy o niskim PH (kwaśne potrawy, alkohol) i brak nawyku regularnej, prawidłowej i efektywnej higieny jamy ustnej. Poruszył również aspekt aktywnego udziału pacjentów w procesie profilaktyczno-leczniczym chorób stomatologicznych. Ten ostatni wymieniony element, czyli zaangażowanie pacjenta w leczenie oraz jego świadomy udział w procedurach przygotowawczych do zabiegu oraz skrupulatne wypełnianie zaleceń pozabiegowych jest kluczowy dla pomyślnego przebiegu leczenia i utrzymania jego długofalowych efektów. W stomatologii głównymi kryteriami zakwalifikowania pacjenta do planowych zabiegów rekonstrukcyjnych jest ustabilizowanie go ogólnoustrojowo przez lekarza medycyny, znaczne ograniczenie lub rzucenie palenia tytoniu przez pacjenta oraz osiągniecie perfekcyjnego poziomu higieny jamy ustnej z ograniczeniem akumulacji płytki nazębnej do minimum. W rękach lekarza leży wiele – to on planuje i przeprowadza zabieg, natomiast bez zaangażowania pacjenta, chociażby w opanowanie sztuki pielęgnacji zębów w domu, efekt leczenia może być niezadowalający.

Dentyści zalecają dwukrotne (poranne oraz przed snem) szczotkowanie zębów przy użyciu efektywnie działającej szczoteczki i prawidłowej techniki szczotkowania. Ta czynność powinna trwać 2 min. w przypadku szczoteczki elektrycznej oraz 3 min. przy użyciu szczoteczki manualnej. Szczoteczce powinna towarzyszyć pasta z fluorem dobrana do wieku.

Konferencja „Polka w Europie” oraz zaangażowane w nią firmy i grono ekspertów podkreślają wagę dbania o zdrowie jamy ustnej jako kluczowego elementu dla ogólnego stanu zdrowia. Próchnica oraz choroby dziąseł i przyzębia są obecnie problemem społecznym, który wymaga uwagi i działań, a edukacja i wspieranie pacjentów w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących higieny jamy ustnej stanowią kluczową rolę stomatologów. Niezwykle ważne jest również świadome zaangażowanie pacjenta w proces profilaktyczno-leczniczy.

źródło: mat. prasowe Oral-B.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement