DT News - Poland - Akupunktura likwiduje strach pacjentów

Search Dental Tribune

Akupunktura likwiduje strach pacjentów

Claudia Salwiczek, Dental Tribune International

Claudia Salwiczek, Dental Tribune International

pią. 2 lipca 2010

ratować

Wyniki nowego badania przeprowadzonego w Danii i w Wielkiej Brytanii sugerują, że akupunktura może ułatwić dentystom leczenie pacjentów odczuwających w gabinecie silny strach.

W ramach badania, którego wyniki opublikowano w British Medical Journal Group, naukowcy z uniwersytetów w Kopenhadze i Sheffield stwierdzili, że stosowanie akupunktury w 2 punktach na szczycie głowy zmniejsza wartości uzyskiwane przez dorosłych w skali strachu Becka (Beck Anxiety Inventory, BAI) o ponad połowę.

Wyniki oparto na badaniu 16 kobiet i 4 mężczyzn z 8 gabinetów dentystycznych w Wielkiej Brytanii. Jak podano w artykule, wszyscy badani to osoby w wieku 40-50 lat, walczący ze strachem przed dentystą od 2-30 lat. Zabieg akupunktury przeprowadzali lekarze dentyści, którzy są członkami Brytyjskiego Towarzystwa Akupunktury Stomatologicznej (British Dental Acupuncture Society).

Zgodnie z wynikami ostatnich badań, nawet 1/3 pacjentów gabinetów stomatologicznych w krajach wysoko rozwiniętych odczuwa w różnym stopniu strach przed dentystą. 1 na 10 pacjentów tak bardzo boi się dentysty, że całkowicie rezygnuje z leczenia stomatologicznego.

Autorzy badania stwierdzili, że środki uspokajające, techniki relaksacyjne i hipnoza, a także inne metody są pomocne w przezwyciężaniu strachu, ale często są zbyt czasochłonne i wymagają odpowiednich umiejętności psychoterapeutycznych. Zaznaczają, że dla potwierdzenia przydatności akupunktury w kontrolowaniu lęku konieczne są badania na większą skalę. Sugerują jednak, że może to być prosta i niedroga metoda zwalczania strachu pacjentów przed dentystą .
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement