DT News - Poland - Bez granic w europejskiej opiece medycznej

Search Dental Tribune

Bez granic w europejskiej opiece medycznej

Marzena Bojarczuk, Dental Tribune Polska

Marzena Bojarczuk, Dental Tribune Polska

pon. 14 lutego 2011

ratować

Parlament Europejski przyjął unijną dyrektywę w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.

„Dyrektywa precyzuje prawa obywateli do wysokiej jakości, bezpiecznych świadczeń zdrowotnych na terenie całej Unii Europejskiej oraz zwrotu kosztów takiego leczenia” – powiedział komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli. „To ważny krok naprzód w dziedzinie praw pacjenta w Europie” – dodał.

Na mocy przepisów dyrektywy pacjenci, którzy korzystają z opieki zdrowotnej w innym państwie UE, będą traktowani tak samo jak obywatele tego kraju. Nowe prawo będzie dla unijnych pacjentów korzystne pod wieloma względami. Ułatwi krajowym organom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia ściślejszą współpracę i wymianę informacji na temat standardów jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej. Pomoże też pacjentom wymagającym świadczeń wysokospecjalistycznych, np. rozpoznania lub leczenia rzadkiej choroby – będą oni mogli skorzystać z terapii w kraju, który w tym zakresie ma większe doświadczenia i dysponuje większymi możliwościami.

Obywatele wymagający opieki (w tym w nagłych wypadkach) podczas pobytu czasowego za granicą nadal będą korzystać z istniejącego już systemu opartego na rozporządzeniach dotyczących zabezpieczenia społecznego i będzie im udzielana taka pomoc, jakiej potrzebują. W przypadku planowanego leczenia pacjenci już teraz mogą się ubiegać o wydanie uprzedniej zgody. Taka zgoda musi być wydana w przypadku, gdy pacjent nie może otrzymać świadczenia w kraju w uzasadnionym medycznie terminie.

Poszczególne państwa członkowskie UE mogą wprowadzić system tzw. uprzedniej zgody w 3 przypadkach: świadczeń wymagających pozostania w szpitalu na co najmniej 1 noc, wysokospecjalistycznych i kosztownych świadczeń oraz w określonych poważnych przypadkach związanych z jakością lub bezpieczeństwem opieki zapewnianej za granicą. W tych sytuacjach pacjenci mogą być zobowiązani do ubiegania się o uprzednią zgodę krajowego organu odpowiedzialnego za refundację świadczeń zdrowotnych (w Polsce – NFZ). Organy te mogą odmówić wyrażenia zgody, jeżeli dane świadczenie lub świadczeniodawca mogą stanowić zagrożenie dla pacjenta. Ponadto zgoda może nie zostać wydana w sytuacji, gdy odpowiednia opieka zdrowotna może zostać zapewniona we właściwym terminie w kraju. Państwa członkowskie będą jednak musiały uzasadnić taką decyzję.

„Gorąco zachęcam państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia tej dyrektywy” – apeluje komisarz John Dalli. Rządy państw członkowskich Unii Europejskiej mają 30 miesięcy na włączenie przepisów nowej dyrektywy do prawa krajowego.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement