DT News - Poland - Brakuje kadry w wojskowej opiece zdrowotnej

Search Dental Tribune

Brakuje kadry w wojskowej opiece zdrowotnej

Żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w mundurach galowych podczas defilady

wto. 4 września 2012

ratować

Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło sejmowej komisji obrony narodowej informację na temat funkcjonowania wojskowej ochrony zdrowia.

Z informacji wynika, że największym problemem wojskowej służby zdrowia jest odpływ kadry lekarskiej. Przedstawiciele MON podkreślają jednocześnie, że zadaniem armii nie jest prowadzenie placówek medycznych dla ludności cywilnej.

W ostatnich latach systematycznie zmniejsza się liczba lekarzy wojskowych i w związku z tym wojsko stopniowo redukuje etaty lekarskie. Utrzymuje się też tendencja do wypowiadania służby przez lekarzy wojskowych. W 2010 r. odeszło na własną prośbę 164 lekarzy, w 2011 – 116. Wg szacunków, w tym roku liczba ta utrzyma się na zbliżonym poziomie. Głównej przyczyny takiego stanu upatruje się w zmianach w finansowaniu cywilnej służby zdrowia, które spowodowały, że służba w wojsku staje się mało atrakcyjna finansowo dla personelu lekarskiego.

Zdaniem wojskowych ekspertów, aby poprawić sytuację, niezbędne jest m.in. finansowanie świadczeń dla żołnierzy służących w placówkach zdrowotnych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, utworzenie skutecznego systemu motywacyjnego i zwiększenie naboru studentów medycyny. Wojskowi postulują też rozważenie rozpoczęcia prac nad strukturą wojskowej służby zdrowia, w tym sieci resortowych szpitali MON.

Obecnie armia posiada 4 szpitale kliniczne, 9 szpitali wojskowych i 4 uzdrowiskowo-rehabilitacyjne. Wiceminister Obrony Narodowej Czesław Mroczek podkreśla, że większość pacjentów wojskowych placówek medycznych to cywile, a większość przychodów to środki z NFZ.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement