DT News - Poland - Choroby dziąseł – powszechny problem Polaków

Search Dental Tribune

Choroby dziąseł – powszechny problem Polaków

pon. 6 lutego 2012

ratować

Większość dorosłych Polaków, w różnym stopniu cierpi, na choroby przyzębia – dowodzą najnowsze badania medyczne. Z badań opinii wynika jednak, że społeczna świadomość istnienia problemu oraz metod przeciwdziałania i leczenia jest niewielka. Tymczasem lekarze potwierdzają związek między chorobami przyzębia, a poważnymi chorobami ogólnoustrojowymi, jak np. cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe.

Z badań epidemiologicznych przeprowadzonych w 2011 r. pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Renaty Górskiej wynika, że zaledwie 1,7% Polaków ma całkowicie zdrowe dziąsła i nie wymaga interwencji stomatologicznej. Przeważająca część społeczeństwa odczuwa większe lub mniejsze dolegliwości wynikające ze złego stanu zdrowia dziąseł. Zaawansowaną paradontozę zdiagnozowano u ponad 17% osób poddanych badaniom. Powszechne jest także występowanie kamienia nazębnego – aż 61% badanych wymaga jego usunięcia. Nadmiar płytki bakteryjnej charakteryzuje ponad 16% pacjentów, którzy wymagają zarówno jej usunięcia, jak i instruktażu w zakresie higieny jamy ustnej. Ponad 18,5% Polaków powinno być poddanych kompleksowemu leczeniu przyzębia. Z badań wynika, że choroby przyzębia dotykają w równym stopniu kobiet i mężczyzn.

Zdaniem dentystów, sytuacja wymaga przedsięwzięcia natychmiastowych działań profilaktyczno-leczniczych ze względu na powszechność występowania chorób przyzębia, ale także z uwagi na poważane skutki zdrowotne, jakie powodują one dla całego ludzkiego organizmu. W świetle najnowszych badań, szczególnie niebezpieczny może być ich wpływ na inne współistniejące choroby. „Mogą być one także niezależnym czynnikiem ryzyka dla chorób układu sercowo-naczyniowego (choroba wieńcowa serca, zawał mięśnia sercowego, niedokrwienny udar mózgu,) przedwczesnego porodu, a także mogą mieć wpływ na skuteczność leczenia cukrzycy i zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)”- podkreśla Prof. dr hab. n. med. Renata Górska.

Choć większość Polaków cierpi na choroby przyzębia, w większości przypadków chorzy nie zdają sobie z tego sprawy. Niewielka jest również ich wiedza o przyczynach i skutkach choroby, a także profilaktyce i metodach leczenia. Wg badań opinii dotyczących higieny jamy ustnej, tylko 7% ankietowanych przyznaje, że odczuwa dolegliwości wynikające z chorób dziąseł. Najczęściej uskarżają się oni na krwawienie z dziąseł. Wśród osób, które potwierdzają, że mają problemy z dziąsłami, jako najczęstszą przyczynę ich występowania wskazują czynniki genetyczne, czyli czynniki od nich niezależne,  a nie wynikające z zaniedbania higieny jamy ustnej.

Prawie 60% osób cierpiących na choroby dziąseł nie wie, jak im zapobiegać i nie uważa, że ze względu na odczuwane dolegliwości powinni odwiedzać dentystę częściej. Zaledwie 29% respondentów zna metody zapobiegania chorobom dziąseł. Najczęściej wskazują oni na stosowanie właściwej codziennej higieny jamy ustnej, częste wizyt u dentysty, a także używanie specjalnej ochronnej pasty do zębów lub płynów do płukania jamy ustnej.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement