DT News - Poland - Choroby przyzębia – powszechny problem Polaków

Search Dental Tribune

Choroby przyzębia – powszechny problem Polaków

Fot.: Ocskay Bence/Shutterstock

czw. 17 kwietnia 2014

ratować

Większość dorosłych Polaków w mniejszym lub większym stopniu cierpi na choroby przyzębia. Z badań opinii wynika jednak, że społeczna świadomość istnienia problemu oraz metod przeciwdziałania i leczenia jest niewielka. Tymczasem lekarze podkreślają związek miedzy chorobami przyzębia a poważnymi chorobami ogólnoustrojowymi, np. cukrzycą i chorobami sercowo-naczyniowymi.

Z badań epidemiologicznych przeprowadzonych pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Renaty Górskiej wynika, że zaledwie 1,7% Polaków ma całkowicie zdrowe dziąsła i nie wymaga interwencji stomatologicznej. Przeważająca część społeczeństwa odczuwa mniejsze i większe dolegliwości wynikające ze złego stanu dziąseł. Zaawansowane zapalenie przyzębia zostało zdiagnozowane u ponad 17% osób poddanych badaniom. Powszechne jest występowanie kamienia nazębnego – aż 61% badanych wymaga jego usunięcia. Nadmiar płytki bakteryjnej charakteryzuje ponad 16% pacjentów, którzy wymagają zarówno jej usunięcia, jak i instruktażu w zakresie higieny jamy ustnej. Ponad 18,5% Polaków należy poddać kompleksowemu leczeniu przyzębia. Z badań wynika, że choroby przyzębia dotykają na równi kobiety i mężczyzn.

Zdaniem lekarzy dentystów, sytuacja wymaga przedsięwzięcia natychmiastowych działań profilaktyczno-leczniczych. Z jednej strony ze względu na powszechność występowania chorób przyzębia, z drugiej – ze względu na poważne skutki zdrowotne dla całego organizmu człowieka. W świetle najnowszych badań szczególnie niebezpieczny może być ich wpływ na inne choroby występujące w organizmie człowieka. „Mogą być one także niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego: choroba wieńcowa serca, zawał mięśnia sercowego, niedokrwienny udar mózgu), przedwczesnego porodu, mogą mieć także wpływ na skuteczność leczenia cukrzycy i zaostrzenie objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Renata Górska.

Choć większość Polaków cierpi na choroby przyzębia, w większości przypadków chorzy nie zdają sobie z tego sprawy. Niewielka jest również ich wiedza o przyczynach i skutkach choroby, a także profilaktyce oraz metodach leczenia. Wg badań opinii publicznej na temat higieny jamy ustnej, tylko 7% ankietowanych przyznaje, że odczuwa dolegliwości wynikające z chorób dziąseł. Najczęściej uskarżają się oni na krwawienie dziąseł. Wśród osób, które przyznają, że maja problem z dziąsłami, jako najczęstszą przyczynę ich występowania wskazują czynniki genetyczne, czyli czynniki od nich niezależne, a nie wynikające z zaniedbania higieny jamy ustnej.
Prawie 60% osób cierpiących na choroby dziąseł nie wie, jak im zapobiegać i nie uważa, że ze względu na odczuwane dolegliwości powinni częściej odwiedzać dentystę. Zaledwie 29% respondentów posiada wiedzę na temat zapobiegania chorobom dziąseł. Najczęściej wskazują oni na utrzymanie właściwej codziennej higieny jamy ustnej, odbywanie częstszych wizyt w gabinecie stomatologicznym, czy też stosowanie specjalnej ochronnej pasty do zębów i płynów do płukania jamy ustnej.

Na podst.: materiały prasowe

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement