DT News - Poland - Choroby zębów – kosztowny problem w UE

Search Dental Tribune

Choroby zębów – kosztowny problem w UE

fot.: Leopictures (Pixabay)

pon. 27 marca 2023

ratować

Zapalenie przyzębia jest prawdziwym problemem zdrowia publicznego, wpływa bowiem nie tylko na zdrowie dziąseł, ale także na ogólny stan zdrowia pacjenta i jego samopoczucie. Okazuje się, że zapalenie przyzębia jest 6. najczęstszą chorobą na świecie, a koszty ponoszone przez jednostki i społeczeństwa w związku z jej leczeniem są ogromne.

O zdrowiu zębów i dziąseł przez cały marzec mówią Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i partnerzy kampanii „Polska mówi: aaa…”, której celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie higieny i chorób jamy ustnej.

Nieleczona choroba przyzębia jest główną przyczyną utraty zębów, jest uważana za jedno z krytycznych zagrożeń dla zdrowia jamy ustnej, a także pogorszenia ogólnego stanu zdrowia. Zapalenie przyzębia to infekcja, w przypadku której nauka znalazła najsilniejszy związek między stanem zdrowia jamy ustnej a wieloma problemami zdrowotnymi, w tym zwiększonym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu, cukrzycy, chorób serca, demencji czy problemów u kobiet w ciąży.

Leczenie chorób przyzębia jest niezwykle kosztowne. „Szacuje się, że pochłania aż 4,6% światowych wydatków na zdrowie, co odpowiada 298 mld dolarów rocznie. Choroby zębów są 3. najkosztowniejszą chorobą w 28 państwach członkowskich UE (90 mld euro rocznie!), plasując się tuż za cukrzycą (119 mld euro rocznie) i chorobami układu krążenia (111 mld euro rocznie)” – mówi dr n. med. Beata Golan, kierownik ds. naukowych P&G Polska. „Drogie leczenie to nie wszystko – choroby przyzębia to także koszty pośrednie i niematerialne. To ból, trudności z mówieniem, niskie poczucie własnej wartości, straty spowodowane nieobecnością w pracy i problemy z wyrażeniem emocji, trudno bowiem o uśmiech, gdy gołym okiem dostrzec można chorobę przyzębia” – dodaje.

Każdy może zadbać o zęby i dziąsła dzięki właściwej higienie. O zdrowie jamy ustnej możemy zadbać w 5 prostych krokach:
1. Wybór odpowiedniej szczoteczki.
2. Właściwa pasta do zębów z fluorem.
3. Uzupełnienie codziennej higieny o płyn do płukania jamy ustnej.
4. Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych.
5. Konieczność regularnych kontroli stanu zdrowia jamy ustnej.
Regularne wizyty u dentysty są konieczne, aby móc w porę wykryć ewentualne oznaki infekcji dziąseł w jej najwcześniejszych stadiach. Warto zaznaczyć, że duża część przypadków choroby przyzębia nie musi być diagnozowanych i leczonych przez stomatologa specjalistę periodontologa.

Nacisk na samoopiekę i profilaktykę ma kluczowe znaczenie zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i społecznej. Podejmowanie wysiłków, aby wyeliminować zapalenie dziąseł, a tym samym zapobiec progresji choroby przyzębia pozwoliłoby zaoszczędzić znaczne sumy pieniędzy. Analizy pokazują, że wyeliminowanie zapalenia dziąseł oraz zwiększenie wskaźnika diagnozowania i leczenia choroby przyzębia do 90% daje pozytywny zwrot z inwestycji w perspektywie 10 lat.

Piśmiennictwo:
1. The Economist Intelligence Unit Limited, czerwiec 2021.
2. Goyal CR. Am J Dent; 34(1):54-60,2021 Feb. A 6-month randomized controlled trial evaluating a novel smart-connected oscillating-rotating toothbrush versus a smart-connected sonic toothbrush for the reduction of plaque and gingivitis.

źródło: mat. prasowe P&G

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement