DT News - Poland - Dziecko albo praca – trudny wybór Polek?

Search Dental Tribune

Dziecko albo praca – trudny wybór Polek?

śro. 10 kwietnia 2013

ratować

W Polsce kobiety nie chcą rodzić dzieci ze strachu przed utratą pracy – wnika z cytowanego przez „Rzeczpospolitą” raportu. Zdaniem ekspertów, trzeba zacząć zachęcać pracodawców do zatrudniania kobiet, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do czynnego życia zawodowego.

Autorzy raportu zapytali ponad 1000 młodych kobiet w różnych regionach kraju, czy czują się dyskryminowane na rynku pracy. „Wyniki były dla nas zaskakujące. Ponad 80% odpowiedziało, że nie spotkało się dotąd z dyskryminacją” – mówi Joanna Przemyślańska-Włosek, ekspertka i jedna ze współautorek raportu. „Pozostałe 20% to matki” – wyjaśnia.

Z badań wynika, że co 5. z nich po urodzeniu dziecka dowiadywała się, że nie ma już dla niej miejsca w firmie. „Kobiety w Polsce nie są dyskryminowane ze względu na płeć, ale na wiek. Dopóki są zdolne urodzić dziecko, rynek pracy traktuje je zdecydowanie gorzej” – mówi demograf prof. Krystyna Iglicka.

33,%4 Polek twierdzi, że posiadanie dziecka negatywnie wpływa na ich karierę zawodową. Pracodawcy obawiają się kosztownych nieobecności kobiet w ciąży, na urlopie macierzyńskim i podczas zwolnień na czas choroby dzieci. Wszystko to powoduje, że młode kobiety staja przed trudnym wyborem: dziecko albo kariera. Więcej niż 30% ankietowanych twierdzi, że macierzyństwo negatywnie wpływa na rozwój kariery zawodowej. „Mimo, że jest to prawnie zabronione, pracodawcy nadal pytają kandydatki, czy mają dzieci lub czy planują je mieć. I nie jest ważne, czy te dzieci są jeszcze małe, czy już dorosłe” – mówi prof. Krystyna Iglicka.

Tymczasem, nawet jeśli kobietom uda się znaleźć prace w firmie przyjaznej macierzyństwu, to często po obowiązkowym urlopie nie wracają do pracy, bo nie mają z kim zostawić dziecka. Z badań wynika, że niemal 25% kobieta uważa, że najlepszym sposobem na ich wsparcie na rynku pracy jest stworzenie dobrze funkcjonującego systemu opieki nad dzieckiem. Zdaniem prof. Iglickiej, żeby Polki chciały rodzić dzieci, państwo powinno nie tylko zbudować żłobki i przedszkola, ale także stworzyć dla pracodawców system odpowiednich zachęt.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement