DT News - Poland - Estetyczna i funkcjonalna rehabilitacja

Search Dental Tribune

Estetyczna i funkcjonalna rehabilitacja

Iwona Nasterska

Iwona Nasterska

pią. 1 sierpnia 2014

ratować

Celem niniejszego artykułu jest opis leczenia bezzębia całkowitego z użyciem mostów stałych opartych na implantach. Zaprezentowano opis przypadku pacjenta z resztkowym uzębieniem. W artykule przedstawiono plan leczenia z zastosowaniem protokołu DIEM, przeprowadzone postępowanie kliniczne, a także omówienie zalet tej metody.

50-letni pacjent z resztkowym uzębieniem w szczęce i w żuchwie zgłosił się w celu wykonania uzupełnień protetycznych. Z powodu lęku przed zabiegami chirurgicznymi i ograniczeniami finansowymi życzył sobie, aby leczenie przeprowadzone zostało w jak najkrótszym czasie, bez odbudów kostnych ani kosztownych rozwiązań protetycznych. Istotne jednak było, aby nie były to protezy ruchome, których pacjent nie toleruje. Zaproponowano pacjentowi wykonanie mostów akrylowych na 4 implantach w szczęce i 4 implantach w żuchwie.

Plan leczenia

Zdecydowano o zastosowaniu protokołu DIEM, który umożliwia dostarczenie natychmiastowych mostów na 4 implantach. Podobnie, jak w przypadku innych procedur implantologicznych, technika DIEM wymaga starannego planowania. Przeprowadzono analizę estetyczną uśmiechu z uwzględnieniem pozycji wyrostka zębodołowego szczęki do wargi górnej oraz analizę warunków kostnych na podstawie badania CT.

Postępowanie kliniczne

Po usunięciu zębów wykonano nacięcie na grzbiecie wyrostka zębodołowego, odwarstwiono pełny płat, oczyszczono dokładnie zębodoły i wyrównano brzeg kości. Założono 2 implanty pionowo w obszarze przednim i 2 dystalne pod kątem, ze stabilnością początkową umożliwiającą obciążenie natychmiastowe. Dobrane zostały i przykręcone do implantów odpowiednie łączniki niskoprolowe (Low Profile Abutments). Następnie przymocowano cylindry tymczasowe i wcześniej przygotowane ruchome protezy przerobiono na prowizoryczne stałe mosty.

Podsumowanie

Koncept DIEM, polegający na użyciu 2 implantów prostych i 2 kątowych, pozwala na osadzenie stałej protezy tylko na 4 implantach. Pochylenie dystalnych implantów umożliwia lepsze rozmieszczenie głów implantów na wyrostku zębodołowym i korzystniejsze rozłożenie sił, dzięki czemu proteza (most) może mieć nawet 12 zębów.

Pacjent zaraz po zabiegu chirurgicznym ma przykręcone natychmiastowe stałe uzupełnienia protetyczne, co pozwala na odzyskanie pewności siebie i podniesienie jakości życia. Efektem jest krótszy czas leczenia i zwiększona satysfakcja pacjenta.

embedImagecenter("Imagecenter_1_1325",1325, "large");

Pismiennictwo:

 

1. Paulo Malo on the evolution of the All-on-4® treatment concept. Why did it take so long? From speaker forum at EAO 2013.
2. Implants placed in immediate function in periodontally compromised sites: a 5-year retrospective and 1-year prospective study. 2007: Paulo Malo; Miguel de Araujo Nobre; Bo Rangert. The Journal of prosthetic dentistry 2007; 97(6 Suppl): S 86-95.
3. Tilting of splinted implants for improved prosthodontic support: a 2-dimensional finite element analysis. 2007: Antonios Zampelis; Bo Rangert; Lars Heijl. The Journal of prosthetic dentistry 2007; 97(6 Suppl): S 35-43.

Autorka:
Iwona Nasterska ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 1991 r. W latach 1992-1994 pracowała w I Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, uzyskując stopień specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu stomatologii estetycznej w Center for Esthetic Dentistry na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles w 2003 r. Była członkiem zespołu kształcenia podyplomowego dla lekarzy dentystów na UCLA w zakresie implantologii. W 2012 r. odbyła staż kliniczny w MaloClinic w Lisbonie. Obecnie prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Warszawie. Z dr Nasterską można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: inasterska@yahoo.com.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement