Fundacja „Lekarze – lekarzom” dla lekarzy z niepełnosprawnościami

Search Dental Tribune

Fundacja „Lekarze – lekarzom” dla lekarzy z niepełnosprawnościami

Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

nie. 19 lutego 2023

ratować

Jedną z priorytetowych inicjatyw Fundacji „Lekarze – lekarzom” jest naświetlenie problemów, z jakimi borykają się lekarze z niepełnosprawnościami oraz lekarze wychowujący dzieci dotknięte niepełnosprawnościami.

Zgodnie z tym założeniem, Naczelna Rada Lekarska powołała Pełnomocnika ds. lekarzy z niepełnosprawnościami – lek. Olega Nowaka. W styczniu br. odbyło się spotkanie lekarzy i lekarzy dentystów wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania lekarze-rodzice sygnalizowali, jakim ograniczeniom zawodowym stawiają czoła na co dzień oraz jakie koszty materialne i niematerialne ponoszą w związku z podejmowanymi przez siebie rolami.

Dzięki działalności fundacji „Lekarze – lekarzom”, lekarze i lekarze dentyści z niepełnosprawnościami oraz lekarze wychowujący dzieci dotknięte niepełnosprawnością, którzy mierzą się z różnego rodzaju problemami finansowymi oraz trudnościami w codziennym funkcjonowaniu zyskują realną szansę na pomoc. Celem statutowym fundacji jest m.in. działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej, która ma poprawić warunki życia lekarza oraz niesienie wszelkiej pomocy. Organizacja ma także za zadanie wspierać finansowo inicjatywy zawodowego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizowania i dofinansowania przedsięwzięć edukacyjnych.

Zarząd fundacji niezależnie od formy, w jakiej wystosowana jest prośba o wsparcie, rozpatruje każdy wniosek lekarza i lekarza dentysty. Udzielana pomoc finansowa ma postać stypendiów, zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych oraz dofinansowań zabiegów medycznych, rehabilitacyjnych, czy też pobytów w sanatoriach.

Fundacja „Lekarze – lekarzom” znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu jest uprawniona do otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zbierane na koncie fundacji środki przeznaczone są na cele statutowe. Każda wpłata przekazywana jest wyłącznie na pomoc. Zgłoszenia potrzeby wsparcia lekarze mogą wysyłać pod adres mailowy: sekretariat@nil.org.pl lub: fundacja@hipokrates.org.

na podst.: NIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement