DT News - Poland - Innowacyjne sposoby usuwania tkanek przy użyciu lasera Er:YAG

Search Dental Tribune

Innowacyjne sposoby usuwania tkanek przy użyciu lasera Er:YAG

Kresimir Simunovic

Kresimir Simunovic

pią. 13 lutego 2015

ratować

X-Runner jest najnowszą i najbardziej innowacyjną głowicą skanującą, przeznaczoną do usuwania tkanek twardych i miękkich jamy ustnej. Wykorzystywana jest w pracy laserem LightWalker AT (Er:YAG i Nd:YAG). W codziennej praktyce zauważyliśmy jego znaczne zalety w przygotowywaniu licówek oraz koron częściowych lub pełnych, w chirurgii jamy ustnej, w szczególności w plastyce tkanek miękkich oraz w implantologii w procedurach odsłaniania implantów, a także w innych etapach procedur implantologicznych.

X-Runner umożliwia precyzyjne i intensywne usuwanie tkanek z możliwością wyboru pomiędzy 3 geometrycznymi kształtami końcówki: kolistym, prostokątnym i sześciokątnym. Użycie odpowiedniej końcówki umożliwia naświetlanie pełnego obszaru leczonych tkanek lub jedynie ich obrzeża w celu wycięcia marginesów z pozostawieniem nienaruszonych tkanek obszaru wewnętrznego. Rozmiar obszaru ablacji można stopniowo regulować w zakresie 1-6 mm, zależnie od geometrii z powtarzalnością 1-99 kolejnych naświetleń.

Stosowanie lasera LightWalker AT wraz z rękojeścią X-Runner umożliwia korzystanie z ustawień podstawowych i zaawansowanych w plastyce tkanek miękkich i twardych. Użycie gotowych ustawień wpływa na ułatwienie procedury pracy laserem. Wiązka lasera Er:YAG jest w pierwszej kolejności pochłaniana przez wodę zawartą w każdej tkance ludzkiego ciała – dzięki temu możliwe jest prowadzenie bezpiecznych i łatwych proceduralnie zabiegów umożliwiających ciągłą kontrolę nad progresją ablacji laserowej bez konieczności działań interwencyjnych.

W niniejszym artykule przedstawiono 2 różne przypadki kliniczne z rutynowymi wskazaniami do zabiegów stomatologicznych wspomaganych laserowo: przygotowanie licówki górnych siekaczy środkowych i bocznych oraz odsłonięcia implantu w rejonie zęba 36.

Przygotowanie licówki górnych siekaczy przednich
Licówkę przygotowano przy użyciu X-Runner z zastosowaniem trybu rozszerzonego i szybkiego oraz predefiniowanych ustawień do przygotowywania licówki wprowadzonych na panelu lasera LightWalker AT z następczą końcową modyfikacją powierzchni. Nie było potrzeby wykonania znieczulenia miejscowego.

W momencie wykonywania zabiegu nasze doświadczenie ze stosowaniem rękojeści X-Runner było niewystarczające, w związku z tym wykończenie pracy wykonaliśmy z użyciem rękojeści H14 i końcówek cylindrycznych. Alternatywnie dla tego postępowania istnieje możliwość modyfikacji trybu pracy rękojeści X-Runner poprzez prostą i szybką zmianę parametrów wyjściowych tak, aby rękojeść działała jak zwykła bezkontaktowa rękojeść H02.

Wykończone powierzchnie natychmiast utwardzono, pobrano wycisk, a 2 dni później pacjentowi założono laboratoryjnie przygotowywaną licówkę.


Odsłonięcie implantu w okolicy zęba 36

Po upływie określonego z góry czasu gojenia, tkankę miękką pokrywającą zintegrowany z kością implant (Nobel Biocare) usunięto przy użyciu wielokrotnych aplikacji wiązką o określonym kształcie i rozmiarze obszaru ablacji. Po pobraniu wycisku do laboratorium, na odsłoniętym implancie osadzono śrubę gojącą. Zabieg przeprowadzono bez konieczności wykonania znieczulenia miejscowego.

Rozszerzony zakres wskazań
Oprócz standardowych wskazań w stomatologii estetycznej i zachowawczej oraz w zabiegach plastyki tkanek miękkich i twardych,
zauważyliśmy również kilka innych korzyści w leczeniu implantologicznym.
Wstępne przygotowanie łoża implantu wykonano z użyciem rękojeści X-Runner Budowa kostna żuchwy pacjenta umożliwiła przeprowadzenie zabiegu przygotowania łoża implantu bez użycia klasycznych wierteł.

Nasze pierwsze doświadczenia ze stosowaniem rękojeści X-Runner w połączeniu ze standardowo stosowanym w naszej praktyce laserem LightWalker AT laser (Er:YAG i Nd:YAG, Fotona) umożliwiły poznanie nowych możliwości zastosowania lasera Er:Yag w praktyce stomatologicznej.

embedImagecenter("Imagecenter_1_1596",1596, "large");

Ryc. 1 i 2_Ustawienia na ekranie lasera LightWalker AT w trybie zaawansowanym: podświetlona opcja SX dla rękojeści X-Runner i standardowych ustawień ablacji tkanki miękkiej przy użyciu bardzo długich impulsów umożliwiających skuteczne krzepnięcie dzięki regulowanej długości impulsu wynoszącej 700 μs lub więcej. W tej sytuacji aktywowana jest wiązka o pełnym przekroju prostokątnym o powierzchni 6 x 1 mm. 2 z 3 geometrycznych ustawień (koło, prostokąt i/lub sześciokąt) przedstawiane są schematycznie jako aktywne w pełnym przekroju lub wyłącznie na obwodzie pola zabiegowego.

Ryc. 3 i 4_Przygotowanie rozległej powierzchni tkanki z użyciem rękojeści X-Runner i geometrycznego ustawienia prostokąta o aktywnym polu powierzchni 6 x 3 mm.

Ryc. 5 i 6_Standardowe ustawienie dla przygotowania licówki przy użyciu lasera LightWalker AT w trybie QSP (Quantum Square Pulse) umożliwiającym skuteczną i szybką ablację o bardzo precyzyjnej krawędzi.

Ryc. 7 i 8_Końcowa modyfikacja powierzchni przed stosowanym w gabinecie protokołem nanoszenia kleju do licówek (Syntac Classic/Ivoclar).

Ryc. 9 i 10_Stan przed i po założeniu licówek na siekacze górne.

Ryc. 11 i 12_Laser LightWalker AT z rękojeścią X-Runner w trybie bezkontaktowym lub z rękojeścią H14 z wykorzystaniem różnych końcówek szafirowych i kwarcowych.

Ryc. 13 i 14_Zintegrowany z tkanką kostną implant na radiogramie i odpowiadająca obrazowi sytuacja w jamie ustnej po upływie obligatoryjnego okresu gojenia dla implantu w obszarze pierwszego zęba trzonowego żuchwy (Nobel Biocare).

Ryc. 15 i 16_Rękojeść X-Runner w unieruchomionej pozycji z aktywną wiązką kolistą o średnicy 5,5 mm i rozpoczęta ablacja tkanki miękkiej przy użyciu wielokrotnych naświetleń.

Ryc. 17 i 18_Zaawansowana ablacja z użyciem rękojeści X-Runner z równoczesnym odsłonięciem krawędzi implantu.

Ryc. 19 i 20_Odsłonięty implant przed pobraniem wycisku i ustawienia lasera Er:YAG w trybie zaawansowanym: SX dla rękojeści X-Runner, długiego czasu trwania impulsu i kolistego obszaru aktywnego o średnicy 5,5 mm.

Ryc. 21 i 22_Geometryczna ablacja włókniaka warstwa po warstwie z zastosowaniem wielokrotnych naświetleń przy użyciu rękojeści X-Runner w pozycji nieruchomej...

Ryc. 23 i 24_... oraz zabieg z wykorzystaniem płata tkankowego prowadzona przy użyciu lasera Er:YAG z końcówką kwarcową (Varian/Fotona) i laserowo wspomaganą osteotomią w ramach procedury przygotowywania łoża implantu w rejonie zęba 36.

Ryc. 25 i 26_Pomiar częściowej głębokości łoża przy użyciu sondy periodontologicznej do wartości ok. 8 mm z następczym klasycznym nawierceniem zgodnie z protokołem producenta (Nobel Biocare) oraz umieszczony implant przed zaszyciem.

Ryc. 27 i 28_Pooperacyjna fotobiomodulacja (PBM) operowanego obszaru prawej strony żuchwy przy użyciu diody 810 nm (ARC, Norymberga, Niemcy) oraz 3 implanty umieszczone w procesie wspomaganej laserem operacji z zastosowaniem rękojeści X-Runner (LightWalker AT, Fotona).

Kontakt:
Dr Kresimir Simunovic
Office for Laser-Assisted Dentistry
Seefeldstrasse 128
Zurych, Szwajcaria
Tel.: +41 443834070
ksimunovic@smile.ch
www.simident.ch
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement