DT News - Poland - Jakość w leasingu w Polsce

Search Dental Tribune

Jakość w leasingu w Polsce

© shefkate - Fotolia.com

czw. 3 lipca 2014

ratować

Jak wynika z badań „Jakość w leasingu w Polsce” przeprowadzonych przez PMR Research, z tej formy finansowania korzysta już 42% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Firmy leasingowe w opinii niemal wszystkich badanych (94%) prezentują elastyczne podejście w zakresie dopasowania warunków oferty do potrzeb klienta, a firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujące leasing aż w 89% przypadkach planują dalsze korzystanie z tej formy finansowania, niemal zawsze u tego samego dostawcy (90%).

Wg badania, z usług leasingu w Polsce korzysta obecnie 4 na 10 przedsiębiorstw w sektorze MŚP (42%), przy czym odsetek ten jest zróżnicowany w zależności od wielkości firm – 40% firm małych (zatrudniających od 1 do 49 pracowników) oraz 51% firm średnich (od 50 do 249 pracowników). Głównym kryterium wyboru oferty leasingowej jest atrakcyjny poziom finansowy oferty (68%). Dla co 4. firmy równie ważne w ofercie jest to, czy wcześniej współpracowała z danym podmiotem finansującym. Dodatkowo blisko co 10. przedsiębiorca korzysta z usług doradcy leasingowego, w którego banku ma konto firmowe.

Branża leasingu w 2013 r. odnotowała wzrost na poziomie 7% w stosunku do rekordowego jak dotąd w branży 2008 r. Zgodnie z danymi Związku Polskiego Leasingu (ZPL), w zeszłym roku sfinansowano środki trwałe o łącznej wartości 35,3 mld zł, a dynamika r/r wyniosła 13%.
W opinii badanych przedsiębiorców, pracownicy firm leasingowych są bardzo zaangażowani w sprzedaż produktów (92%), przedstawiają ofertę w sposób satysfakcjonujący klienta zarówno w zakresie ilości, jak i jakości prezentowanych informacji na temat oferowanych produktów. W opinii zdecydowanej większości badanych (85%), prezentowana oferta leasingowa jest kompletna, czytelnie opisana, a przede wszystkim zrozumiała dla odbiory leasingu.

Firmy mają możliwość sfinansowania na zasadzie leasingu szeregu inwestycji. Jak wynika z badania, spośród obszarów, jakie klienci finansują za pośrednictwem firm leasingowych, wyraźnie przeważa oferta leasingu pojazdów (82%). Tylko nieznaczna część firm korzysta z usług leasingu w zakresie IT czy sprzętu biurowego oraz w obszarze nieruchomości, jednak klient na rynku może wybrać praktycznie każdy przedmiot leasingu.

Po zachęceniu potencjalnego przedsiębiorcy do korzystania z leasingu, leasingodawca może pozyskać stałego i lojalnego klienta. Potwierdzają to dane z badania PMR – firmy z segmentu MŚP wykorzystujące leasing w 87% przypadków planują dalsze korzystanie z tej formy finansowania u tego samego leasingodawcy – aż 90% wskazań.

Na podst.: Materiały prasowe

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement