DT News - Poland - Komisja Europejska uruchomi program Erasmus+

Search Dental Tribune

Komisja Europejska uruchomi program Erasmus+

śro. 21 sierpnia 2013

ratować

 W przyszłym roku Komisja Europejska rozpocznie finansowanie nowego programu edukacyjnego dla studentów. W ramach projektu Erasmus+ na międzynarodową wymianę studentów KE przeznaczy 400 mln euro rocznie.

UE chce w ten sposób walczyć z konkurencją uczelni chińskich i indyjskich. Nowa unijna polityka ma umożliwić europejskim studentom zdobycie międzynarodowych kompetencji potrzebnych do podjęcia pracy za granicą oraz utrzymanie atrakcyjności europejskich uczelni dla studentów z innych części świata.

„Europejskie uniwersytety muszą otworzyć się na świat. Powinny przyjąć podejście strategiczne, aby wykorzystać renomę europejskich uczelni wyższych jako placówek oferujących najwyższą jakość szkolnictwa wyższego. Instytucje te muszą aktywnie promować międzynarodową mobilność studentów i pracowników, oferować innowacyjne programy nauczania na światowym poziomie, a także prezentować doskonały poziom nauczania i badań naukowych. Choć wiele europejskich uniwersytetów nawiązało współpracę z innymi instytucjami w UE, niewiele opracowało zdecydowaną strategię pogłębiania współpracy z partnerami spoza Europy. To powinno się jak najszybciej zmienić” mówi Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. „Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w tworzeniu ich międzynarodowych sieci współpracy w szkolnictwie wyższym. Nie ma tu jednego modelu działania dla wszystkich – poszczególne państwa muszą wykorzystać swoje własne atuty” – dodaje.

Na unijnych uniwersytetach i w innych instytucjach szkolnictwa wyższego w UE studiuje ponad 19 mln osób. Komisja podkreśla, że uniwersytety powinny zachęcać do otwarcia się na świat również tych studentów, którzy nie są mobilni, a stanowią 85% wszystkich studiujących – tak, aby również oni zdobyli międzynarodowe kompetencje niezbędne w dobie globalizacji. Oznacza to, że uniwersytety muszą opracowywać programy nauczania o charakterze międzynarodowym, propagować znajomość języków obcych i korzystanie z zasobów cyfrowych do celów edukacyjnych.

Oczekuje się, że w niedalekiej przyszłości liczba studentów na świecie wzrośnie ze 100 mln w 2000 r. do 400 mln w 2030 r., przy czym wzrost ten będzie szczególnie silny w Azji i Ameryce Płd. Do Europy przyjeżdża obecnie ok. 45% studentów międzynarodowych. Największa liczba mobilnych studentów międzynarodowych to obywatele Chin, Indii i Korei Płd.

W nowym programie Erasmus+, którego inaugurację zaplanowano na styczeń 2014 r. po raz pierwszy położony zostanie nacisk na umożliwienie studentom spoza Europy odbycie części studiów na uniwersytecie europejskim, a studentom z Europy program ten on możliwość studiowania w innych częściach świata. Oprócz finansowania wewnątrzunijnej wymiany 3 mln studentów i pracowników naukowych, program umożliwi udział 135 000 studentów i pracowników w wymianie między UE a innymi częściami świata, tj. o 100 000 osób więcej niż w ramach obecnego programu Erasmus Mundus.

na podst.: „Rzeczpospolita"

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement