DT News - Poland - Lekarze chcą poprawy systemu kształcenia

Search Dental Tribune

Lekarze chcą poprawy systemu kształcenia

wto. 19 marca 2013

ratować

Ponad 10 000 lekarzy i studentów medycyny podpisało się pod petycją do Ministra Zdrowia o ujawnienie treści pytań z przeprowadzanych Lekarskich Egzaminów Końcowych (LEK i L-DEK) i Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES).

Jak zauważają lekarze, przez ostatnich kilka lat pytania z egzaminów LEK i L-DEK były ujawniane. Z nieznanych przyczyn w tym roku Centrum Egzaminów Medycznych poinformowało, że nie będzie więcej ujawniać pytań. Pytania z egzaminów PES nigdy nie były upubliczniane.

Lekarze podkreślają w petycji, że publikowanie zadań z egzaminów daje możliwość lekarzom, którzy zdawali egzamin wychwycenia i zrozumienia błędów, jakie popełnili w czasie egzaminu. Pozwala także na dodatkową analizę zagadnień, które sprawiły zdającemu trudności, a przez to dalszą poprawę jakości specjalistycznej opieki nad pacjentami. Analiza zadań z poprzednich sesji umożliwia również zwrócenie uwagi na kwestie, z którymi specjalista powinien priorytetowo się zapoznać.

Lekarze zauważają jednocześnie, że i w Polsce, i na świecie powszechną praktyką jest publikacja zadań z egzaminów ogólnokrajowych, np. egzaminów gimnazjalnych czy maturalnych.

13 marca br. petycja z ponad 10 000 podpisów została złożona w kancelarii Ministerstwa Zdrowia.

Na podst.: Konsylium24
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement