DT News - Poland - Ludzie nerwowi mają zęby w gorszym stanie

Search Dental Tribune

Ludzie nerwowi mają zęby w gorszym stanie

Daniel Zimmermann, Dental Tribune International

Daniel Zimmermann, Dental Tribune International

czw. 25 marca 2010

ratować

Jak potwierdzają badania przeprowadzone w Nowej Zelandii, ludzie o niespokojnej osobowości są bardziej narażeni na problemy związane z zębami, np. choroby dziąseł i charakteryzują się gorszym stanem zdrowia jamy ustnej.

Naukowcy z Uniwersytetu w Otago zbadali poziom lęku u 1.037 osób w wieku 15-32 lata. Odkryli, że osoby
do 32 r.ż. odczuwające niepokój przed leczeniem dentystycznym mają prawie 2 razy więcej powierzchni zębów dotkniętych próchnicą, utraconych lub z wypełnieniami niż osoby, które nie boją się leczenia stomatologicznego.

W badaniu uczestnicy zostali zaklasyfikowani do 3 grup: ludzi, którzy zawsze odczuwali niepokój przed leczeniem dentystycznym; osób, które zaczęły odczuwać lęk przed leczeniem dentystycznym w wieku młodzieńczym oraz tych, którzy zaczęli odczuwać lęk przed leczeniem dentystycznym jako dorośli. W pierwszej grupie w wieku 5 lat ludzie mieli więcej zębów dotkniętych próchnicą i wcześnie rozpoczęli leczenie dentystyczne. W drugiej grupie próchnica zaczęła się intensywniej pojawiać po 15 r.ż. Osoby z trzeciej grupa traciły zęby pomiędzy 26. a 32 r.ż. Dodatkowo stworzono grupę tzw. ozdrowieńców – osób, które odczuwały lęk przed leczeniem dentystycznym w wieku 15 lat, ale przestały się obawiać tego typu leczenia w wieku lat 32.

Zdaniem jednego z naukowców, wnioski te pomogą specjalistom w dziedzinie leczenia jamy ustnej lepiej zrozumieć przyczyny strachu przed leczeniem dentystycznym oraz fakt, że niektórzy ludzie mogą z tego „wyrosnąć”. W krajach takich jak Nowa Zelandia czy Australia ok. 15% społeczeństwa cierpi na różne postacie niepokoju przed leczeniem dentystycznym.
 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement