DT News - Poland - Mieszkańcy Europy żyją coraz dłużej

Search Dental Tribune

Mieszkańcy Europy żyją coraz dłużej

Fot.: Rido - Fotolia.com

czw. 28 marca 2013

ratować

Z badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że mieszkańcy Europy żyją coraz dłużej i coraz zdrowiej. Mimo to, występują znaczne różnice w tym zakresie pomiędzy poszczególnymi krajami.

Oczekiwana długość życia wydłużyła się od 1980 r. o 5 lat i w 2010 r. wyniosła przeciętnie 80 lat dla kobiet i 72,5 dla mężczyzn – podaje WHO w „Raporcie o zdrowiu Europejczyków”. O ile mieszkańcy Skandynawii będą żyli znacząco dłużej, to jednak oczekiwana długość życia w krajach położonych na wschodzie Europy zmalała.

Z raportu wynika również, że 80% przypadków śmierci w Europie spowodowanych jest chorobami niezakaźnymi, w tym schorzeniami układu krążenia i nowotworami. Wg WHO, największymi czynnikami ryzyka są papierosy i nadużywanie alkoholu. W przyszłości Światowa Organizacja Zdrowia zamierza bardziej koncentrować się na badaniu ogólnego stanu zdrowia ludności, który definiuje jako stan doskonałego zdrowia cielesnego, psychicznego i społecznego.

Europejski oddział WHO działa w 53 krajach, w których mieszka blisko 900 mln ludzi. Granice tego obszaru są zdefiniowane znacznie szerzej niż granice UE. Należą do nich m.in. Rosja, Azerbejdżan i Turkmenistan.
Na podst.: PAP

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement