DT News - Poland - Polacy niezbyt chętnie pomagają innym

Search Dental Tribune

Polacy niezbyt chętnie pomagają innym

czw. 9 stycznia 2014

ratować

W światowym Indeksie Dobroczynności Polska znajduje się dopiero na 84. miejscu, chociaż w naszym kraju do 74% wzrosła liczba osób, które w zeszłym roku przekazały innym pieniądze lub dary za pośrednictwem organizacji pozarządowej. Jeszcze 4 lata temu było ich 50%.

To wyniki badania, dotyczącego filantropii Polaków, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon-Jawor w grudniu 2013 r. Ponad 40% badanych pieniądze i dary przekazuje tylko jednej organizacji – WOŚP, aktywnej tylko raz w roku. Jedynie 34% badanych pomaga częściej.

Stowarzyszenie sprawdziło także, jakie osoby pomagały w ubiegłym roku najczęściej. Nieco częściej były to kobiety (76%) niż mężczyźni (72%), osoby z wyższym wykształceniem (88%), w wieku do 55 lat (77%), z dochodem powyżej 4000 zł (84%). Częściej dobroczynnie zachowały się osoby, które mają w pobliżu innych domowników (powyżej 3 osoby w gospodarstwie domowym – 79%) oraz rodzice dwojga lub więcej dzieci (80%).

W skali świata Polacy nie wypadają dobrze. Na początku grudnia 2013 r. opublikowano Światowy Indeks Dobroczynności (World Giving Index) przygotowywany dla Charity Aid Fundation. Agencja Gallupa sprawdza w nim zachowania dobroczynne w 160 krajach. Ankieterzy zadają w badaniu trzy pytania:

  • Czy w ostatnim miesiącu przekazłeś pieniądze na cele dobroczynne?
  • Czy angażujesz się w pracę społeczną organizacji pozarządowej?
  • Czy pomogłeś obcej osobie?

Przez 3 kolejne lata na czele państw najbardziej dobroczynnych znajdowała się Australia (największy odsetek osób, które pomogły obcej osobie), a w Europie – Irlandia. W tym roku listę otwiera USA, Kanada i Birma (Myanmar). W Europie najwięcej zachowań filantropijnych zanotowano w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Polska jest w Indeksie na miejscu 84. i otwiera grupę państw z Europy Centralnej i Wschodniej, które pomagają relatywnie mało. Mniej dobroczynni od nas są Czesi i Łotysze, a bardziej – Węgrzy, Słoweńcy i cały zachód Europy.

Wg Gallupa, Polacy i Polki najchętniej (spośród wszystkich 3 badanych zachowań) okazują pomoc osobie, której nie znały – zrobiło tak 37% zapytanych. Mniej osób wsparło finansowo cele charytatywne (32%), najmniejszy odsetek zaangażował się w wolontariat (12%). „Nie mamy aż tak utrwalonych zwyczajów dobroczynnych, jak demokracje zachodnie, naszą kulturę filantropii budujemy dopiero od nieco ponad 20 lat” – podkreśla Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. I dodaje, że wciąż jesteśmy społeczeństwem na tzw. dorobku, a dla przeciętnego obywatela walka o odpowiedni poziom życia dla siebie i swojej rodziny stoi na pierwszym miejscu. Problem jest też do, że Polacy nadal sobie nie ufają.

na podst.: „Gazeta Wyborcza"

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement