DT News - Poland - Prof. Marzena Dominiak przewodniczyć będzie PTS przez kolejną kadencję

Search Dental Tribune

Prof. Marzena Dominiak przewodniczyć będzie PTS przez kolejną kadencję

pon. 30 stycznia 2023

ratować

Na zaproszenie Prezydent PTS 20.01. br. we Wrocławiu Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Podczas spotkania wyłoniony został nowy Zarząd Główny i nowy Prezydent, którzy będą wyznaczać kierunki działania Towarzystwa w najbliższych 4 latach.

Podczas porannej sesji odbyło się uroczyste stacjonarne spotkanie ostatniej kadencji Zarządu Głównego PTS. Podsumowano wszystkie działania podejmowane w latach 2018-2022, szczególne ze względu na wyzwania, z jakimi środowisko polskich stomatologów musiało mierzyć się w czasie pandemii COVID-19. W części popołudniowej odbyło się Walne Zebranie Delegatów PTS, na którym zostały wybrane władze Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na kolejną kadencję na lata 2023-2027.

Drugą kadencję na stanowisku Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pełnić będzie Prof. Marzena Dominiak. Nowa i dotychczasowa Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2008 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 2012 r. – Uniwersytetu Medycznego), jest także prorektorem ds. strategii rozwoju uczelni. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego Marzena Dominiak otrzymała w 2015 r.

Prof. Dominiak jest od lat aktywna w strukturach PTS: od 2012 do 2016 r. pełniła funkcję Prezesa Oddziału PTS na Dolnym Śląsku, a przez kolejne 4 lata Wiceprezesa. W 2017 r. prof. Marzena Dominiak została wybrana na stanowisko Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W tym samym roku znalazła się we władzach Światowej Federacji Dentystycznej jako członek Komitetu Edukacyjnego FDI. Pełniła także funkcję przewodniczącej Lokalnego Komitetu Naukowego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej FDI, który odbył się w Poznaniu w 2016 r.

źródło: Polski Towarzystwo Stomatologiczne

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement