DT News - Poland - Przyszłość radiologii stomatologicznej

Search Dental Tribune

Przyszłość radiologii stomatologicznej

Ingrid Różyło-Kalinowska

Ingrid Różyło-Kalinowska

pią. 25 marca 2016

ratować

Najbliższa przyszłość to całkowite odejście od rejestracji zdjęć rtg na nośnikach analogowych i przejście na radiografię cyfrową w gabinetach stomatologicznych ze względu na przewagę cyfrowych systemów obrazowania nad filmami rentgenowskimi.

Do zalet radiografii cyfrowej należy redukcja dawki promieniowania rentgenowskiego koniecznej do otrzymania zdjęcia, wysoka rozdzielczość obrazu, możliwość regulacji kontrastu i jasności radiogramu czy zastosowania filtrów, pozwalająca na dopasowanie parametrów zdjęcia do potrzeb diagnostycznych (ocena próchnicy, choroby przyzębia brzeżnego itp.), a także dysponowanie więcej niż jedną kopią zdjęcia (dla pacjenta, dla lekarza, do archiwum, do konsultacji).

Należy jednak jednocześnie zwiększyć poziom ochrony danych wrażliwych, do jakich należą zdjęcia rtg wraz z danymi osobowymi pacjenta. Warto pamiętać, że cyfrowe zdjęcia rtg mogą zostać poddane manipulacji i wykorzystane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. W najbliższej przyszłości powinny zostać wprowadzone także zmiany w przepisach dotyczących ochrony radiologicznej pacjenta w gabinecie stomatologicznym – wg danych z piśmiennictwa, nie ma naukowych przesłanek co do zasadności stosowania fartuchów osłonnych do zdjęć pantomograficznych i wewnątrzustnych. Są one stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami oraz mają wartość psychologiczną dla pacjenta, który w tej sposób czuje się bardziej bezpieczny i chroniony.

W bliskiej przyszłości obserwować będziemy dalsze upowszechnianie się tomografii stożkowej CBCT. Zapewne nie będzie tak, że każdy lekarz dentysta będzie posiadał taki aparat w swoim gabinecie, tak jak nie każdy posiada aparat pantomograficzny, ale niemal w każdej specjalności lekarsko-dentystycznej istnieją obecnie wskazania do wykonywania badań CBCT, a więc wszyscy lekarze dentyści powinni z nich korzystać.

Być może z czasem, w związku z obserwowaną redukcją dawki promieniowania rentgenowskiego koniecznej do zarejestrowania tomografii stożkowej, badania CBCT całkowicie zastąpią zdjęcia pantomograficzne, które są podatne na błędy techniczne, trudne do analizy oraz nie przedstawiają wszystkich struktur w obrębie części twarzowej czaszki, a jedynie te objęte obrazowaną warstwą.

Jednocześnie wzrost liczby wykonywanych stomatologicznych badań radiologicznych sprawi, że jeszcze bardziej istotna stanie się kwestia ich opisywania. W tej chwili, wg polskiego ustawodawstwa „zdjęcia stomatologiczne rentgenowskie opisuje lekarz radiolog lub lekarz dentysta po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie radiologii szczękowo-twarzowej”, przy czym nie istnieje wykładnia prawna, która mówi, co oznacza „odpowiednie przeszkolenie”. W związku z tym, można prognozować, że rozpowszechnią się systemy teleradiologii, które pozwalają na opisywanie badań radiologicznych zdalnie, korzystając z usług „odpowiednio przeszkolonych” specjalistów.

Dalsza przyszłość to zastępowanie metod obrazowania opartych na potencjalnie szkodliwym promieniowaniu rentgenowskim technikami nieposługującymi się promieniowaniem jonizującym. Wymienić tu można zastosowanie tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego do diagnostyki próchnicy czy żywotności miazgi, większe rozpowszechnienie ultrasonografii w diagnostyce schorzeń jamy ustnej oraz wykorzystanie metod opartych na wiązce światła.

Nie można wykluczyć, że wraz ze wzrostem liczby wykonywanych badań diagnostycznych oraz liczby obrazów przypadających na jedno badanie, liczba lekarzy opisujących te badania będzie niewystarczająca. Wraz z udoskonaleniem automatycznych, samouczących się systemów wykrywania zmian patologicznych na zdjęciach rtg, rola radiologa ulegnie ograniczeniu do konsultacji i przypadków trudnych, z którymi system komputerowy samodzielnie sobie nie poradzi.

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement