Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska razem na rzecz ochrony zdrowia Polaków

Search Dental Tribune

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska razem na rzecz ochrony zdrowia Polaków

Dental Tribune Poland

Dental Tribune Poland

śro. 25 stycznia 2023

ratować

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Dokument wyznacza strategiczne ramy wspólnych działań uczelni, które w swoich dziedzinach są liderami w Polsce.

Dokument sygnowali prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM oraz prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW. Głównym celem porozumienia jest identyfikacja strategicznych obszarów badawczych i rozwijanie współpracy zespołów naukowych. Uczelnie chcą też wspólnie działać na rzecz zwiększenia skali zastosowań efektów działalności naukowej w przemyśle biotechnologicznym i działalności klinicznej. „Politechnika jest dla nas idealnym partnerem” – przyznał rektor Zbigniew Gaciong. „Współczesna medycyna to nowoczesne technologie, Politechnika oferuje nowoczesne technologie. Bardzo liczymy, że z tej współpracy osiągniemy bardzo konkretne korzyści, ale współpraca ma sens tylko, jeżeli obaj partnerzy na tym zyskają” – dodał.

Podpisanie porozumienia i połączenie sił zespołów badawczych oraz potencjałów zaplecza technicznego obu uczelni ma wspierać udział naukowców WUM i PW w międzynarodowych projektach i sprzyjać pozyskiwaniu środków na badania, rozwój i prace wdrożeniowe. Zespoły naukowe WUM i PW będą też wspólnie przygotowywać publikacje w krajowych i światowych pismach naukowych oraz brać udział w seminariach i konferencjach. Planowane są wspólne programy akademickie, a także wymiany naukowców, pracowników i studentów. „Dziedziny, które reprezentujemy przenikają się, są komplementarne. Medycyna potrzebuje przedstawicieli świata techniki, my z kolei potrzebujemy wyzwań, które stawia nam medycyna. Plany są ogromne, mam nadzieję, że ta współpraca będzie rozkwitać i przyniesie nam wiele ciekawych naukowych efektów. Planujemy także współpracę w dziedzinie dydaktyki” – zaznaczył rektor Krzysztof Zaremba.

W porozumieniu zapisano, że WUM i PW nawiązują strategiczną współpracę „biorąc pod uwagę multidyscyplinarne podejście do procesów tworzenia innowacji oraz zintegrowane zarządzanie działalnością innowacyjną, od odkrycia w ramach badań podstawowych, przez rozwój pomysłu w ramach działalności rozwojowej do etapu komercjalizacji skończonego produktu oraz fakt, iż działalności badawczo-rozwojowej dominują współcześnie modele partnerskie i sieciowe, budowane wokół klastrów naukowych i technologicznych, przy istotnym udziale firm farmaceutycznych i biotechnologicznych (…)”.

Prof. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauk i Transferu Technologii WUM dodał: „Jestem przekonany, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, w różnych obszarach, np. analizy danych czy zastosowania sztucznej inteligencji do wspomagania stawiania rozpoznań w różnych sytuacjach klinicznych. Inżynieria biomateriałowa jest również dziedziną, w której razem możemy osiągnąć więcej”.

Podpisaniu porozumienia towarzyszyła prezentacja projektów naukowych prowadzonych przez badaczy z WUM oraz badaczy z PW, w ramach których istnieje możliwość nawiązania potencjalnej współpracy między uczelniami.

źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement