DT News - Poland - Zastosowanie lasera Er:YAG w leczeniu kieszeni przyzębnych

Search Dental Tribune

Zastosowanie lasera Er:YAG w leczeniu kieszeni przyzębnych

Kinga Grzech-Leśniak

Kinga Grzech-Leśniak

czw. 21 kwietnia 2016

ratować

Zapalenie przyzębia prowadzi zwykle do destrukcji tkanek otaczających ząb. W praktyce stomatologicznej zastosowanie technik laserowych zyskuje na popularności, często oferując lepsze rezultaty leczenia niż metody konwencjonalne. Przez lata w literaturze naukowej poddawano w wątpliwość zastosowanie lasera jako niezbędnego narzędzia. Dziś, w dobie dobrze udokumentowanej wiadomo, że laser ma niepodważalne zastosowanie w periodontologii.

Zastosowanie laserów wysokoenergetycznych w procedurach periodontologicznych jako terapia uzupełniająca lub alternatywna dla procedur standardowych, na dobre zagościło w standardach leczenia kieszeni przyzębnych. Ich skuteczność w eliminowaniu periopatogenów i spłyceniu kieszeni jest szeroko udokumentowana. Laser Er:YAG o długości fali 2940 nm wykorzystywany jest do usuwania kamienia poddziąsłowego, dekontaminacji, odkażania i opracowywania tkanek miękkich. W połączeniu z laserem Nd:YAG o długości fali 1064 nm daje wzmocniony efekt odkażania kieszeni (sterylizacja) i redukcji patogennych bakterii we florze kieszeni przyzębnej.


Opis przypadku

Przedstawiono obraz kliniczny wyjściowy 47-letniej pacjentki ze zdiagnozowaną zaawansowaną uogólnioną chorobą przyzębia, licznymi brakami zębowymi, brakiem protetycznego uzupełnienia zębów bocznych, zmianami okołowierzchołkowymi, niepełnym leczeniem endodontycznym. Pacjentka wymagająca kompleksowego leczenia stomatologicznego. Aby stworzyć wyjściowy plan leczenia, konieczne jest wdrożenie leczenia wstępnego (faza higienizacyjna), aby sprawdzić motywację pacjentki do dalszego leczenia wysokospecjalistycznego i ocenić rokowanie zębów.

Szczegółowe badanie kliniczne powinno zawierać m.in. dane z sondowania kieszeni przyzębnych (PD, periodontal depth), badanie wskaźnika krwawienia przy sondowaniu (BoP, Bleeding on Probing) oraz wskaźnika ilości płytki i kamienia nazębnego (PlI, Plaque Index). W przypadku znacznego zaawansowania choroby, dużej ruchomości zębów, licznych brakach zębowych, warto również wykonać test molekularno-biologiczny określający ilościowo i jakościowo skład periopatogenów.

Po higienizacji stan kliniczny pacjentki poprawił się. Wykonano kontrolne badania obrazujące zaawansowanie choroby przyzębia.

 

Następnie zastosowano laser Nd:YAG do sterylizacji kieszeni przyzębnych, dekontaminacji (Ryc. 3-7) i laser Er:YAG do usunięcia kamienia poddziąsłowego (Ryc. 8-12) oraz ponownie laser Nd:YAG do stabilizacji skrzepu (Ryc. 13 i 14). Na rycinie 15 przedstawiono stan bezpośrednio po zabiegu usunięcia kamienia poddziąsłowego laserem Er:YAG wraz ze sterylizacją kieszeni przyzębnych laserem Nd:YAG (LightWalker, Fotona).

 

Podsumowanie:

Laser Er: i Nd:YAG są obecnie narzędziem z wyboru w specjalistycznej terapii chorób przyzębia. Skutecznie redukują krwawienie (BoP) oraz głębokość kieszeni (Pd) w relatywnie krótszym czasie w porównaniu do konwencjonalnych metod leczenia. Inną zaletą jest większy dostęp światła lasera niż w przypadku narzędzi ręcznych, szczególnie w miejscach trudnodostępnych, jak np. głębokie wąskie kieszenie, furkacje czy bruzdy.

Lasery poszerzają zakres oferowanych zabiegów w gabinecie, zwracając szczególną uwagę na większą precyzję, delikatność, a tym samym małoinwazyjność zabiegów i lepsze gojenie. Wprowadzenie metod laserowych do praktyki zmusza nas do dalszej nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i większej specjalizacji w danej dziedzinie. To z kolei poszerza spojrzenie kliniczne i rozszerza wachlarz niechirurgicznego leczenia choroby przyzębia.

embedImagecenter("Imagecenter_1_2249",2249, "large");

Autorka:

Dr. n med. Kinga Grzech-Leśniak
– specjalista periodontolog

Prezydent Polskiego Towarzystwa Laserowego, PTSL
ul. Poznańska 8, 30-012 Kraków

Kontakt:
E-mail:ptsl@laser.org.pl; kgl@periocare.pl

 

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement