DT News - Poland - Związek między otyłością a ucieczką immunologiczną nowotworów jamy ustnej

Search Dental Tribune

Związek między otyłością a ucieczką immunologiczną nowotworów jamy ustnej

Nasycone kwasy tłuszczowe mogą blokować szlak stymulatora genów interferonu. (fot.: Alexander Prokopenko, Shutterstock)

Naukowcy z University of Michigan Rogel Cancer Center and School of Dentistry donieśli niedawno, że otyłość jest odpowiedzialna za pomoc w tworzeniu mikrośrodowiska guza, które sprzyja jego progresji.

Badanie wykazało, że nadmierna akumulacja tłuszczów nasyconych wpływa na zdolność niektórych nowotworów jamy ustnej do unikania ataków układu odpornościowego, promując w ten sposób ucieczkę immunologiczną, a tym samym zwiększając obciążenie nowotworem.

„Jeśli chodzi o otyłość, zwykle myślimy o zwiększonym ryzyku nowotworów przewodu pokarmowego, raka piersi, raka trzustki i raka jajnika” – twierdzi autor badań, dr Yu Leo Lei, prof. nadzw. stomatologii na Wydziale Periodontologii i Medycyny Jamy Ustnej. „Wiele niedawnych prospektywnych badań obejmujących miliony osób z kilku kontynentów ujawniło wcześniej niedoceniany związek między otyłością a ryzykiem raka jamy ustnej” – dodaje.

Zespół odkrył, że nasycone kwasy tłuszczowe mogą blokować szlak stymulatora genów interferonu (STING), który jest indukowany przez cytozolowy DNA i promuje dojrzewanie komórek prezentujących antygen poprzez indukcję białka zwanego NLRC3.

Omawiając wyniki badania, dr Yu Leo Lei zauważył: „Komórki szpikowe u otyłych myszy były niewrażliwe na agonistów STING i bardziej hamowały aktywację limfocytów T w porównaniu z komórkami szpiku pochodzącymi od szczupłych gospodarzy”. To z kolei osłabiało odporność przeciwnowotworową w mikrośrodowisku guza.

Otyłość jest częstą chorobą współistniejącą u pacjentów nowotworowych. Wg Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), każdego roku w USA występuje ponad 684.000 przypadków nowotworów związanych z otyłością. Niedawne badania wykazały, że pacjenci ze zdiagnozowanym rakiem jamy ustnej, którzy przyjmowali statyny, czyli leki obniżające poziom cholesterolu poprawili przeżycie ogólne i specyficzne dla nowotworów. „To badanie ustanawia mechanistyczne powiązanie tych obserwacji i podkreśla potencjał celowania w metabolizm kwasów tłuszczowych w przebudowie przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej gospodarza” – stwierdził dr Lei.

Kontynuując obserwacje, naukowcy będą badać, w jaki sposób otyłość reguluje inne szlaki aktywacji układu odpornościowego. Ponadto, będą dążyć do poprawy profilaktyki raka jamy ustnej u osób z grupy wysokiego ryzyka.

Badanie pt.: „Saturated fatty acids dampen the immunogenicity of cancer by suppressing STING” (Nasycone kwasy tłuszczowe tłumią immunogenność raka poprzez tłumienie STING) zostało opublikowane na łamach cyfrowego wydania Cell Reports z kwietnia 2023 r.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement