Dental Tribune Poland
Clinical
Alternatywne leczenie implantoprotetyczne przy wrodzonej hipodoncji siekaczy

June 17, 2015

Hipodoncja to najczęstsza wada rozwojową uzębienia, charakteryzuje się wrodzonym brakiem zawiązka co najmniej jednego zęba. Hipodoncja może być izolowana lub też być częścią zespołu chorobowego. W populacji europejskiej częstość agenezji zębów wynosi ok. 5% populacji. Przyczyn powodujących wadę może być wiele, np.: czynniki środowiskowe (urazy, zakażenie, radioterapia, chemioterapia i in.) i podłoże genetyczne, które jest najczęstszym czynnikiem.

Kompleksowa rehabilitacja zwarcia z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego

May 11, 2015

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie spektrum możliwości wykorzystania skanera wewnątrzustnego w stomatologii odtwórczej. W artykule przedstawiono opis przypadku kompleksowej rehabilitacji protetycznej pacjenta z zaburzoną płaszczyzną i wymiarem pionowym zwarcia. Skaner zastosowano do rejestracji pola protetycznego i przeniesienia go wirtualnie do pracowni dentystycznej.

advertisement
Od diagnostyki do protetyki – współpraca, komunikacja, realizacja. II etap leczenia

October 31, 2014

Pacjent zgłosił się do leczenia z powodu pogorszenia estetyki uśmiechu. Zauważył stopniowy ubytek długości zębów siecznych, co odbierał jako wizualne objawy starzenia oraz narastające objawy dysfunkcji narządu żucia w postaci epizodów zgrzytania, zaciskania oraz trzasków w stawie skroniowo-żuchwowym. W wywiadzie i badaniu nie stwierdzono przeciwwskazań do leczenia. Pierwszy etap leczenia pacjenta opisano w nr 1/2014 wyd. polskie Cosmetic. International magazine of aesthetic medicine & dentistry.

Wkłady koronowo-korzeniowe a ostateczny efekt estetycznego leczenia protetycznego

October 21, 2014

Osiągnięcie maksymalnego efektu estetycznego w przypadku rozległego leczenia protetycznego jest sztuką o niezwykłym stopniu skomplikowania. Liczba elementów w obrębie estetyki „białej” i „czerwonej”, które należy wziąć pod uwagę w trakcie planowania leczenia, a następnie jego przeprowadzenia wydaje się niemal nieskończona.

Prosta technika warstwowa do wypełnień kompozytowych wykonywanych metodą bezpośrednią

June 13, 2012

Przez wiele lat w codziennej praktyce stomatologicznej dominował jeden trend w odbudowie zębów: wypełnienia kompozytowe z jednego lub dwóch odcieni materiału. Trudno jednak w ten sposób osiągnąć satysfakcjonujący efekt w obrębie zębów przednich. W zależności od wieku pacjenta i grubości szkliwa mamy do czynienia ze znaczną zmiennością jasności tkanek, co wpływa na ogólny kolor zęba.

advertisement
Wycisk, jako ważny etap procedury klinicznej – raport użytkownika

January 31, 2012

Jednym z ważniejszych elementów prawidłowo przeprowadzonej procedury leczenia protetycznego jest wykonanie wycisków pola zabiegowego po przygotowaniu filarów pod odbudowę. Wykonany wycisk jest kluczowy w procesie przekazywania informacji pomiędzy gabinetem stomatologicznym i pracownią techniczną, umożliwiającej wytworzenie idealnej pracy protetycznej (pozostałymi elementami byłyby zdjęcia pacjenta, rejestracja artykulacyjna, ewentualne uwagi pacjenta i lekarza).

Zmiany w szkliwie – metody odbudowy

January 27, 2012

Opis przypadku 56-letni pacjent zgłosił się do leczenia ze zmianami szkliwa w siekaczu bocznym. Badanie jamy ustnej wykazało zdrowe przyzębie i zdrowy staw skroniowo-żuchwowy oraz zgryz klasy I (Ryc. 1-4). Badanie radiologiczne nie wykazało żadnych innych zmian korzeniowych. Kondycja tkanek miękkich odzwierciedliła dobry stan zdrowia przyzębia. Tkanki twarde zbadano pod kątem wrażliwości na opukiwanie, dotyk oraz sprężone powietrze – badanie potwierdziło ich zdrowy stan. Ząb został także poddany testom na żywotność miazgi oraz odporność na zimno.  

Leczenie parodontozy z większą mocą

October 21, 2011

Czasem zadawanie pytań, których nikt nigdy nie postawił, prowadzi do przełomowych odkryć. W moim przypadku pytanie brzmiało: jak skuteczniej pomagać pacjentom z parodontozą? Odpowiedź jest prosta: poprzez zastosowanie terapii „3000% więcej mocy”!  

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International