Dental Tribune Poland - Terms & Conditions

Search Dental Tribune

Zasady i warunki

Użytkownicy portalu www.dental-tribune.com podlegają następującym warunkom i zasadom oraz wszelkim dodatkowym warunkom i zasadom zamieszczonym na innych stronach serwisu:

Wszystkie elementy na stronie są chronione prawami autorskimi Dental Tribune International GmbH. Prawa autorskie obejmują cały tekst, grafikę i projekt strony. Jakiekolwiek powielanie lub publikowanie wyżej wymienionych elementów jest surowo zabronione bez pisemnej zgody.

Dental Tribune jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dental Tribune International GmbH. Jakiekolwiek powielanie lub publikowanie tego znaku towarowego jest surowo zabronione bez pisemnej zgody.

Strona internetowa www.dental-tribune.com jest stroną dynamiczną, co oznacza, że zmiany są wprowadzane regularnie. Ani Dental Tribune International GmbH, ani podmioty z nią powiązane nie składają żadnych obietnic, dorozumianych lub w inny sposób, co do przydatności jakiejkolwiek techniki, urządzenia lub materiału do określonego celu.

Dental Tribune International GmbH lub podmioty z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju lub utratę zysków, które mogą wyniknąć z informacji znalezionych na tej stronie, niezależnie od tego, czy Dental Tribune International GmbH została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Materiały zawarte na stronie www.dental-tribune.com mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być wykorzystywane w celu zastąpienia jakichkolwiek praktyk, doradztwa finansowego, księgowego, prawnego lub innego profesjonalnego doradztwa, które użytkownicy mogą uzyskać od swoich profesjonalnych doradców.

Informacje zamieszczone na stronie www.dental-tribune.com nie powinny zastępować indywidualnej oceny sytuacji klinicznej dokonywanej przez lekarza dentystę pacjenta. Techniki i opinie przedstawione na tej stronie odzwierciedlają wiedzę naukową z zakresu stomatologii w danym momencie, a użytkownicy powinni być świadomi, że dalsze badania na te tematy mogą dostarczyć nowej wiedzy lub zaleceń.

Dental Tribune International GmbH niekoniecznie popiera inne niż Dental Tribune International zasoby, które mogą pojawić się lub być przywoływane na stronie www.dental-tribune.com i nie daje żadnej gwarancji co do produktów lub usług, które mogą świadczyć.

Niektóre sekcje strony www.dental-tribune.com są publikowane przez odrębne organizacje lub podmioty, które ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Oświadczenia pojawiające się w tych częściach witryny dental-tribune.com nie muszą być zatwierdzone przez Dental Tribune International GmbH lub którąkolwiek z jej spółek zależnych. Umieszczając łącza do innych stron internetowych, Dental Tribune International GmbH niekoniecznie popiera politykę, praktyki lub opinie wyrażone na tych stronach. Ponadto, Dental Tribune International GmbH nie oferuje żadnej gwarancji w odniesieniu do dokładności jakichkolwiek elementów lub roszczeń w nich zawartych.

Dental Tribune International GmbH nie zachęca lekarzy dentystów, za pośrednictwem www.dental-tribune.com ani żadnej z powiązanych z nią stron, do podejmowania jakichkolwiek konkretnych decyzji biznesowych w oparciu o kwestie poruszone w niniejszym dokumencie. Decyzje biznesowe i decyzje dotyczące poszczególnych pacjentów oraz metod postępowania są decyzjami osobistymi, a odpowiedzialność za te decyzje spoczywa na barkach lekarza dentysty prowadzącego.

advertisement
advertisement