Dental Tribune Poland - Privacy Policy

Search Dental Tribune

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych osobowych

Ogólny

Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można się identyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Dane zgromadzone na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w wymaganej informacji prawnej strony internetowej.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w momencie przekazania ich nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z którego Państwo korzystają lub kiedy Państwo weszli na stronę. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Zawsze mają Państwo prawo do bezpłatnego żądania informacji o przechowywanych przez Państwa danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich zbierania. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych. W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych. Oczywiście mogą Państwo również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analizy i narzędzia stron trzecich

Odwiedzając naszą stronę internetową, można dokonać analizy statystycznej Twojego zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak przede wszystkim przy użyciu plików cookie i analiz. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poniżej poinformujemy Państwa o tym, w jaki sposób można skorzystać z przysługujących Państwu możliwości w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodne z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

W przypadku korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można się identyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Pełna ochrona Państwa danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Zawiadomienie dotyczące strony odpowiedzialnej za niniejszą stronę internetową

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Dental Tribune International GmbH
Holbeinstrasse 29
04229 Leipzig

Telefon: +4934148474302
E-mail: info@dental-tribune.com

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail z takim wnioskiem. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Państwa zapytania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych

Jeżeli nastąpiło naruszenie przepisów o ochronie danych, osoba, której to dotyczy, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Organem właściwym dla spraw związanych z przepisami o ochronie danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy za Twoją zgodą lub w ramach realizacji umowy, były automatycznie dostarczane do Ciebie lub do osób trzecich w standardowym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli wymagają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, odbywa się to tylko w zakresie technicznie możliwym do wykonania.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać w linii adresowej przeglądarki, gdy zmienia się ono z “http://” na “https://”, a ikona blokady jest wyświetlana w pasku adresu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane płatności na tej stronie internetowej

W przypadku zawarcia umowy, która wymaga przesłania nam informacji dotyczących płatności (np. numeru konta dla poleceń zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze z wykorzystaniem powszechnie stosowanych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w linii adresowej przeglądarki, gdy zmienia się ona z “http://” na “https://”, a ikona kłódki w linii przeglądarki jest widoczna.

W przypadku zaszyfrowanej komunikacji, żadne dane dotyczące płatności, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem, mają Państwo prawo do otrzymania w każdej chwili bezpłatnych informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu, dla którego zostały przetworzone. Mają Państwo również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W razie dalszych pytań na temat danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili skontaktować z nami, korzystając z adresu podanego w naszej informacji prawnej.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w ramach wymogów prawnych witryny internetowej w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, które nie są wyraźnie wymagane. Operator strony internetowej zastrzega sobie prawo do podjęcia szczególnych działań prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, takich jak spam pocztą elektroniczną.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych dla naszej firmy.

Jan Marschner, LL.M. Rechtsanwalt
Prawnik specjalizujący się w prawie informatycznym.
Certyfikowany inspektor ochrony danych (TÜV)
Markt 9
04109 Leipzig, Deutschland
E-mail: jm@datenschutzbeauftragter-leipzig.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi użytkownika i nie zawierają żadnych wirusów. Cookies pomagają uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie internetowej.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie, tak abyś mógł indywidualnie decydować, czy zaakceptować, czy odrzucić plik cookie. Alternatywnie, przeglądarkę można skonfigurować tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, albo automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Ciasteczka, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia pewnych funkcji, z których chcesz korzystać (np. koszyk), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia optymalnej obsługi, wolnej od błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania) są również przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) te kunnen gebruiken, worden opgeslagen volgens de bepalingen van Art. 6 paragraaf 1, letter f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een optimale dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies (zoals die welke worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, zullen deze afzonderlijk worden behandeld in dit privacybeleid.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas w “plikach dziennika serwera”. Tak jest:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • Adres URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych.
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 (1) (f) RODO, które pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub w przypadku środków poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbierzemy dane wprowadzone w formularzu, włącznie z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi, w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i ewentualnych pytań uzupełniających. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody.

W związku z tym wszelkie dane, które Państwo wprowadzą do formularza kontaktowego, przetwarzamy tylko za Państwa zgodą zgodnie z zasadami sztuki. 6 (1)(a) RODO. Zgodę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail z takim wnioskiem. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym zachowujemy do momentu zażądania ich usunięcia, odwołania zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel ich przechowywania nie będzie miał zastosowania (np. po spełnieniu Państwa prośby). Przepis ten nie ma wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji oferowanych tutaj. Dane wejściowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z danej strony lub usługi, dla której się zarejestrowaliście. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy Twoją rejestrację.

Aby poinformować Państwa o ważnych zmianach, takich jak zmiany w zakresie naszej strony internetowej lub zmiany techniczne, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji.

Dane podane podczas rejestracji będziemy przetwarzać wyłącznie na podstawie Państwa zgody na sztukę. 6 (1)(a) RODO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail z takim wnioskiem. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Będziemy przechowywać dane zebrane podczas rejestracji tak długo, jak długo użytkownik pozostaje zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Pozostawienie komentarzy na tej stronie internetowej

Jeśli korzystasz z funkcji komentarza na tej stronie, czas, w którym stworzyłeś komentarz i adres e-mail będą przechowywane wraz z komentarzem, jak również twoja nazwa użytkownika, chyba że publikujesz je anonimowo.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarza przechowuje adresy IP użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie, zanim wejdą one na żywo, potrzebujemy tych informacji, aby móc podejmować działania na rzecz treści niezgodnych z prawem lub oszczerczych.

Jak długo są przechowywane komentarze?

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentarzy lub usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (oszczerstwa itp.).

Podstawa prawna

Komentarze są zapisywane na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika na podstawie artykułu. 6 (1) (a) RODO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail z takim wnioskiem. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Przetwarzanie danych (danych dotyczących klientów i umów)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania lub zmiany stosunków prawnych z nami (dane podstawowe). Odbywa się to w oparciu o Art. 6 (1) (b) RODO, które umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe podczas dostępu do naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia Państwu dostępu do naszych usług lub wystawienia za nie rachunku.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Dane przekazywane przy zapisywaniu się na usługi i treści cyfrowe

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia warunków Państwa umowy z nami, na przykład bankom, którym powierzono realizację Państwa płatności.

Państwa dane nie będą przekazywane w żadnym innym celu, chyba że wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Państwa dane nie będą ujawniane osobom trzecim w celach reklamowych bez Państwa wyraźnej zgody.

Podstawą do przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (b) RODO, które umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.

5. Media społecznościowe

FWtyczki do Facebooka (przyciski “Lubię to i udostępniam”)

Nasza strona zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki do Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku “Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy odwiedzasz naszą stronę, bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka nawiązywane jest poprzez wtyczkę. Umożliwia to Facebookowi otrzymywanie informacji o tym, że odwiedziłeś naszą stronę z Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz na przycisk “Lubię to” na Facebooku, podczas gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z Twoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty na naszej stronie z kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej strony internetowej nie znamy treści danych przesyłanych do Facebooka ani sposobu, w jaki Facebook wykorzystuje te dane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka na stronie https://pl-pl.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę na naszej stronie z kontem na Facebooku, wyloguj się z konta na Facebooku.

Wtyczka do Twittera

FFunkcje serwisu Twitter zostały zintegrowane z naszą stroną internetową i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystasz z Twittera i funkcji “Retweet”, odwiedzane strony internetowe są połączone z Twoim kontem na Twitterze i podane do wiadomości innych użytkowników. W ten sposób dane są również przesyłane do Twittera. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu, w jaki będą one wykorzystywane przez Twittera. Więcej informacji na temat polityki prywatności Twittera można znaleźć na stronie https://twitter.com/privacy.

Ustawienia prywatności użytkownika na Twitterze mogą być zmieniane w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Instagram

Nasza strona zawiera funkcje serwisu Instagram. Funkcje te oferowane są przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany do konta Instagram, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość naszych stron z profilem Instagram. Oznacza to, że Instagram może kojarzyć wizyty na naszych stronach z kontem użytkownika. Jako dostawca tej strony internetowej, wyraźnie wskazujemy, że nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblra

Nasze strony korzystają z przycisków serwisu Tumblr. Jest on obsługiwany przez Tumblr, Inc., 35 East 21st St., 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Funkcje te pozwalają na dzielenie się postem lub stroną na Tumblr lub na śledzenie dostawcy na Tumblr. Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych za pomocą przycisku Tumblr, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy wpływu na ilość danych, które Tumblr zbiera i przesyła za pomocą wtyczki. Na podstawie naszej aktualnej wiedzy uważamy, że adres IP użytkownika i adres URL danej strony internetowej są przekazywane.

Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności Tumblr pod adresem https://www.tumblr.com/privacy.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn jest dostępna, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe z Twojego adresu IP. Jeśli korzystasz z przycisku LinkedIn “Poleć” i jesteś zalogowany na swoje konto LinkedIn, LinkedIn może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron, nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu, w jaki będą one wykorzystywane przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza strona korzysta z funkcji dostarczanych przez sieć XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy jedna z naszych stron zawierających funkcje XING jest dostępna, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, żadne dane osobowe nie są zapisywane w procesie. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie jest oceniane zachowanie użytkowników.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka odsetkowa

Nasza strona zawiera funkcje sieci społecznościowej Pinterest, obsługiwanej przez Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Gdy odwiedzasz stronę zawierającą wtyczkę społecznościową Pinterest, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła te dane logów do serwerów Pinterest w Stanach Zjednoczonych. Dane te mogą obejmować adres IP użytkownika, adres odwiedzanych stron internetowych, który obejmuje również funkcje Pinterest, typ przeglądarki i ustawienia, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinterest oraz pliki cookie.

Więcej informacji na temat celu, zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, jak również praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

6. Analityka i reclama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej. Jest obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych “cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są zapisywane w oparciu o Art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i jej reklamy.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to oznaczać, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z funkcjonalności tej strony internetowej. Można również zapobiec przekazywaniu do Google danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania z witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych zlecane na zewnątrz

Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing naszego przetwarzania danych i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Google reCAPTCHA

Używamy “Google reCAPTCHA” (zwanej dalej “reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Usługa ta jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

reCAPTCHA służy do sprawdzania, czy dane wprowadzone na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka, czy też przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową w oparciu o różne cechy charakterystyczne. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. Do celów analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Google.

Analizy reCAPTCHA odbywają się całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani, że taka analiza ma miejsce.

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed nadużyciami związanymi z automatycznym przeszukiwaniem i spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

7. Biuletyn informacyjny

Dane z biuletynu informacyjnego

Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn, potrzebujemy ważnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie biuletynu. Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

W związku z tym wszelkie dane, które Państwo wprowadzą do formularza kontaktowego, przetwarzamy tylko za Państwa zgodą zgodnie z zasadami sztuki. 6 (1) (a) RODO. Zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link “zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Państwa zapytania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane podane podczas rejestracji na biuletyn będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu, aż do momentu odwołania subskrypcji, gdy dane te zostaną usunięte. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail w strefie dla członków) pozostają nienaruszone.

iContact

Używamy “iContact”, usługi świadczonej przez iContact LLC, 2121 RDU Center Drive Fourth Floor Morrisville, North Carolina 27560, USA, do wysyłania naszego biuletynu.

Stosujemy tzw. proces podwójnej otwartości (DOI). Po subskrypcji naszego newslettera, otrzymasz e-mail, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Podczas rejestracji do newslettera, będziemy przechowywać Twój adres IP i datę rejestracji. Przechowywanie to służy jedynie jako dowód w przypadku, gdy osoba trzecia nadużywa adresu e-mail i zapisuje się do newslettera bez wiedzy tej osoby.

Przy otwieraniu biuletynu informacyjnego używany jest tzw. piksel śledzący. W ten sposób zapisywane są następujące dane: adres e-mail, newsletter, data i godzina otwarcia. Linki w naszych biuletynach zawierają informacje umożliwiające nam ustalenie, które linki były dla Państwa interesujące, jeśli je Państwo klikną. Następujące dane są zapisywane w iContact poprzez link trackingowy: adres e-mail, newsletter, link, data i godzina.

Zgodę na otrzymywanie biuletynów można w każdej chwili odwołać na podany przez Państwa adres e-mail.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek YouTube, które są obsługiwane przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Odwiedzając jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta na YouTube, YouTube pozwala Ci skojarzyć swoje zachowanie podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany, aby uczynić naszą stronę atrakcyjną. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 (1) (f) RODO.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Vimeo

Nasza strona korzysta z funkcji oferowanych przez portal wideo Vimeo. Usługa ta jest świadczona przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Odwiedzając jedną z naszych stron z wtyczką Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Tutaj serwer Vimeo jest informowany o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany do Vimeo, gdy odwiedza naszą stronę internetową lub nie posiada konta Vimeo. Informacje są przesyłane na serwer Vimeo w USA, gdzie są przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto Vimeo, Vimeo umożliwia bezpośrednie powiązanie przeglądania stron internetowych z profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Vimeo na stronie internetowej https://vimeo.com/privacy

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps za pośrednictwem API. Jest obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony internetowej i ułatwienie lokalizacji miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 (1) (f) RODO.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

9. Dostawcy usług płatniczych

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do odpłatnych usług na naszej stronie internetowej, musisz dodatkowo podać dane bankowe, dane karty kredytowej lub inne dane do przetwarzania płatności oraz swój adres, a także inne informacje w trakcie procesu zamawiania. Oczywiście wszystkie podane przez Państwa informacje przetwarzamy zgodnie z wymogami prawnymi i w ramach uzgodnionej współpracy. Dane dotyczące przetwarzania płatności będą przekazywane podmiotom przetwarzającym w ramach przepisów ustawowych w celu umożliwienia realizacji płatności. Nie przechowujemy danych Państwa karty kredytowej. Podane przez Państwa dane osobowe, istotne dla realizacji płatności, podlegają przepisom dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony danych w następujących usługach:

  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg („PayPal“).
  • Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA („Stripe“).

Stripe i PayPal posiadają certyfikat PCI DSS i dlatego spełniają najsurowsze wymagania dotyczące bezpiecznej obsługi i przechowywania danych z kart kredytowych.

advertisement
advertisement