Dental Tribune Poland
Clinical
Leczenie endodontyczne autogennego przeszczepu zęba z zastosowaniem lasera Er,Cr:YSGG

April 13, 2018

Chociaż dotychczasowe publikacje przedstawiają różne techniki chirurgiczne, żadna z nich nie opisywała alternatywnych strategii leczenia endodotycznego autogennego przeszczepu zęba. Celem niniejszego doniesienia klinicznego jest przedstawienie długoterminowych endodontycznych wyników dla zdewitalizowanego autogennego przeszczepionego 3. trzonowca leczonego z zastosowaniem lasera Er,Cr:YSGG z końcówkami promieniście emitującymi energię (RFT).

Efektywność wypełnienia kanałów w leczeniu endodontycznym z zastosowaniem CBCT

October 2, 2015

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przydatności badania tomograficznego wiązki stożkowej w ocenie anatomii oraz jakości wypełnienia kanałów korzeniowych po leczeniu endodontycznym z akcentem na nietypową anatomię leczonego zęba.

advertisement
Rewizja leczenia endodontycznego po nieudanej resekcji wierzchołka korzenia

June 28, 2013

 Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości skutecznej niechirurgicznej rewizji leczenia endodontycznego po wyjęciu lanego uzupełnienia protetycznego oraz zamknięci MTA od strony koronowej po niepowodzeniu rewizji chirurgicznej siekacza przyśrodkowego szczęki.

Rewizja leczenia endodontycznego – jak osiągnąć sukces przy drugim podejściu

November 15, 2012

Opisywany wskaźnik powodzenia leczenia endodontycznego wynosi 92%, jednak im bardziej wiarygodne metody badawcze mamy do dyspozycji, tym bardziej lekarz praktyk musi polegać na najlepszych dostępnych aktualnie dowodach, kiedy szacuje oczekiwane efekty stosowanej terapii. Najwyższą jakość współczesnych danych na temat klinicznego powodzenia leczenia endodontycznego zapewnia metaanaliza opublikowanych wyników badań.

Usuwanie resztek z opracowanych kanałów korzeniowych

June 18, 2012

Oczyszczenie i preparacja systemu kanałów korzeniowych to podstawowe warunki powodzenia leczenia endodontycznego. Wielu badaczy opisywało jednak ograniczenia w jakości ręcznej lub maszynowej preparacji kanałów korzeniowych. Liczne badania wykazały, że ani opracowanie ręczne, ani z użyciem narzędzi rotacyjnych nie pozwala na całkowite oczyszczenie kanału, szczególnie odcinka wierzchołkowego w przypadku kanałów zakrzywionych.

advertisement
„WaveOne to prosty system”

November 14, 2011

Nowy system narzędzi endodontycznych NiTi WaveOne firmy DENTSPLY Maillefer to system jednorazowych pilników stosowanych do całkowitego opracowania kanału – od początku do końca przy użyciu jednego narzędzia. W tworzeniu tych pilników, próbach klinicznych i badaniach naukowych nad systemem WaveOne brali udział: dr Julian Webber, dr Pierre Machtou, dr Wilhelm Pertot, dr Sergio Kuttler, dr Clifford Ruddle i dr John West. Na temat zalet tego systemu oraz reakcji, jakie wzbudzał wśród gości odwiedzających IDS 2011 rozmawiamy z dr. Webberem z Harley Street Centre for Endodontics (Londyn, Wielka Brytania).  

Nowatorska metoda wypełniania kanałów – technika dopasowanego pojedynczego ćwieka gutaperkowego z określonym stopniem rozbieżności

October 25, 2011

Leczenie endodontyczne składa się z trójwymiarowego wypełnienia systemu kanałowego gutaperką i uszczelniaczem, którego celem jest uzyskanie maksymalnej ilości trwałego rdzenia przy minimalnej ilości uszczelniacza.

Usuwanie złamanych narzędzi –opis przypadków klinicznych

October 14, 2011

Złamane narzędzia wewnątrz kanału stanowią wyzwanie dla każdego endodonty. Poziom trudności w ich usuwaniu waha się w zakresie od zaskakująco łatwego do całkowicie niemożliwego. Rezultat kliniczny leczenia przypadków ze złamanymi narzędziami zależy od kilku czynników, takich jak umiejscowienie instrumentu w kanale, rodzaju materiału, rodzaju instrumentu i anatomia zęba.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International