Dental Tribune Poland
Clinical
Autotransplantacja jako metoda autogennej rekonstrukcji ubytków wyrostka zębodołowego

April 16, 2018

Jedną z metod leczenia braków w uzębieniu stałym jest autotransplantacja. Przeszczepienie zawiązka zęba zapewnia jego wyrzynanie i utrzymanie potencjału wzrostowego kości. Niniejsza praca przedstawia opis procedur z zastosowaniem lasera Er:YAG i Nd:YAG oraz fibryny bogatopłytkowej, towarzyszących przeszczepieniu zawiązków zębów. Opisywany przypadek ukazuje odbudowę kości, zniszczonej przez przewlekły proces zapalny w bezpośrednim kontakcie z przeszczepionymi zawiązkami.

Cyfrowe techniki projektowania w estetycznych ostatecznych uzupełnieniach implantoprotetycznych

April 11, 2018

W artykule opisano wykorzystanie pozycjonomera – szablonu nazębnego do ustalenia prawidłowej angulacji wszczepu wykonanego na podstawie skanu wewnątrzustnego. Przedstawiono wykonanie zabiegu implantacji z jednoczasowym pobraniem skanu przy użyciu scan postu i przesłaniu pliku stl do laboratorium, a następnie wykonanie korony tymczasowej na implancie. Wykonane uzupełnienie protetyczne zostało wyłączone ze zgryzu.

advertisement
Precyzja zabiegów implantologicznych – badania in vitro z wykorzystaniem druku 3D – cz. 1

February 5, 2018

Prawidłowe trójwymiarowe pozycjonowanie implantu jest jednym z kluczowych czynników determinujących przewidywalne leczenie implantoprotetyczne. Preparacja łoża i wszczepienie implantu poprzez szablon może przyczynić się do bardziej precyzyjnego i zgodnego z planem protetycznym osadzenia implantów w czasie zabiegu chirurgicznego.

Kontrowersje wokół zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebiennej

January 31, 2018

Odbudowy implantoprotetyczne w bocznym odcinku szczęki niejednokrotnie wymagają dodatkowych zabiegów z zakresu sterowanej regeneracji kości w celu zapewnienia odpowiedniej ilości tkanki kostnej, potrzebnej do pogrążenia implantu w prawidłowej pozycji. W ostatnich latach coraz częściej opisuje się zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej od strony podniebiennej (Sinus Lift on Palatal – SLoP). Wszyscy autorzy są zgodni, iż dostęp podniebienny wymaga znacznych umiejętności operatora i powinno się go stosować wyłącznie w sytuacjach, kiedy dostęp klasyczny jest niemożliwy. Międzynarodowe i krajowe towarzystwa implantologiczne nie zalecają stosowania SLoP jako procedury z wyboru.

Natychmiastowa implantacja i zaopatrzenie protetyczne pacjentów z zaawansowaną chorobą przyzębia

January 10, 2018

Choroby przyzębia spędzają sen z oczu pacjenta i lekarza, a zwłaszcza zaawansowana ich postać, kiedy ruchomość zębów osiąga 3. stopień i wymusza podjęcie decyzji o ekstrakcji. Wciąż jeszcze panuje przekonanie, że paradontoza, która w swojej agresywnej postaci może być przyczyną utraty uzębienia nawet u osób stosunkowo młodych, a leczenie implantologiczne, które może przywrócić pacjentowi sprawność żucia jest trudne ze względu na dużą utratę substancji kostnej w obrębie wyrostków zębodołowych kości żuchwy i szczęki, wymaga rozległych zabiegów augmentacyjnych i wiąże się z długą niedyspozycją pacjentów.

advertisement
Analiza mikrobiologiczna tkanek zębów w procedurze mielenia, procesowania i autotransplantacji GBR

January 3, 2018

Zabiegi chirurgiczne związane z augmentacją czy sterowaną regeneracją kości są coraz częściej wykonywane przez lekarzy dentystów. Pomimo znacznego postępu i mnogości materiałów do GBR, wciąż za najlepszy uważa się materiał autogenny, zawiera on bowiem żywe komórki kostne i białka indukujące osteogenezę. Chęć zastosowania materiału autogennego do GBR czy socket preservation wymagała do tej pory dodatkowego zabiegu w postaci pobrania tkanki z miejsca innego niż operowane, czyli miejsca biorczego.

Zastosowanie masy bogatopłytkowej we wspomaganiu leczenia chirurgicznego torbieli zębopochodnych kości szczękowych

December 21, 2016

Autorzy przedstawiają doświadczenia własne w chirurgicznym leczeniu zębopochodnych torbieli kości szczękowych. W latach 2011-2015 leczono w poradni chirurgii stomatologicznej 40 chorych z wstępnie rozpoznanymi klinicznie i histologicznie torbielami. Wyłuszczono 41 zmian i potwierdzono początkowe rozpoznanie w ostatecznym badaniu histopatologicznym. We wspomaganiu gojenia ubytków kostnych stosowano z dobrym efektem klinicznym masę bogatopłytkową w połączeniu lub bez użycia biomateriałów. Nie zaobserwowano zaburzonego gojenia kości z powstaniem tkanki łącznej włóknistej.

Kompleksowa terapia implantologiczna z zastosowaniem CBCT, technik augmentacyjnych i CAD/CAM

November 7, 2016

Artykuł przedstawia kompleksowe podejście do leczenia skomplikowanego przypadku z zastosowaniem nowoczesnej wiedzy i diagnostyki. Wykorzystano diagnozowanie za pomocą zdjęcia pantomograficznego, tomografii stożkowej CBCT i skanowania wewnątrzustnego. W procesie leczenia po ekstrakcji nastąpiła natychmiastowa implantacja z natychmiastowym opóźnionym obciążeniem. Uzupełnienie tymczasowe zostało wykonane wg wirtualnego projektu. Po okresie integracji implantów zastosowano łączniki indywidualne oraz mosty PFM wykonane w technologii CAD/CAM.

advertisement

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International